De online imkerpraktijk: alle imkerhandelingen (spaarkast)

(volg de blog)

In dit blogbericht geen nieuws uit de praktijk, maar een beschrijving van zestien verschillende werkzaamheden tijdens het imkeren in spaarkasten. Je kunt ze terug vinden in deze specifieke BLOG-categorie. 

Lees verder »

Raampjes timmeren, kunstraat insmelten en gebruikte bijenkasten kuizen is een typische winteraktiviteit. Lees hier meer over en bekijk de video. 

Lees verder »

jaarhandeling 1: het verschonen van de bodem en het wegnemen van de eventueel aanwezige onderbak 

Lees verder »

In de tweede helft van maart kun je een vluchtige voorjaarsinspectie uitvoeren. Doel is meestal een snelle controle op moergoedheid en voedselvoorraad en eventueel vervanging van beschimmelde raten. 

Lees verder »

Jaarhandeling 2: Het ruimte geven aan de uitbreiding van het broednest.........en de honingopslag

Lees verder »

Het vinden van een moer om een kunstzwerm te maken in mei is soms een brug te ver voor beginnende imkers. Daarom kun je beter de moer in het prille voorjaar wanneer het volk nog klein is, merken en eventueel knippen. 

Lees verder »

Bij de voorjaarscontrole kan ook het bouwraam geplaatst worden op positie 2 of 9 van de bovenste broedkamer. De handeling is eenvoudig en doeltreffend.  

Lees verder »

De voorjaarsontwikkeling verloopt in de regel stormachtig. Eerder dan verwacht kunnen we na zeven tot tien dagen na de eerste honingkamer de tweede al plaatsen. Dit keer wellicht met kunstraat en bovenop de eerste! Zie de video!

Lees verder »

Een broedaflegger kun je gebuiken om het aantal volken uit te breiden, maar het is ook een imkerhandeling om de zwermdrift te onderdrukken of uit te stellen. 

Lees verder »

Hoe onderscheid je de vier typen moerdoppen? 

Lees verder »

De zwermdrift kun je vertragen door doppen te breken of door een broedaflegger te maken. Soms zijn deze handelingen voldoende om de zwermdrift helemaal weg te nemen. Maar de meest definitieve oplossing is het maken van een vlieger of een veger. De vlieger is minder werk en geeft meer zekerheid over het resultaat. 

Lees verder »

De zuigeling is een Belgische variant op de veger, waarbij je geen koningin hoeft op te zoeken en de bijen vanzelf de nieuwe kast ingaan. Kan het nog makkelijker? 

Lees verder »

Het breken van doppen op de dertiende dag is een essentieel onderdeel van het maken van een vlieger of een veger. Waarom doen we dit op de dertiende dag en wat kunnen we tegenkomen? 

Lees verder »

De meeste jonge moeren gaan na de paringsvlucht goed aan de leg, toch kan slecht weer of hongerige vogels roet in het eten gooien. Lees meer hierover in dit blogbericht. 

Lees verder »

De arrestraammethode is al decenia geleden uitgevonden en in bepaalde kringen gepropageerd. Het grote voordeel is dat er geen chemische middelen ingezet worden. Het is een goede maar tijdgebonden methode. Je kunt het in de video's allemaal zelf beoordelen. 

Lees verder »

Het verzamelen van nectar en stuifmeel is voor bijen een primaire taak in de natuur. Hiermee dragen ze vooral bij aan een goede vruchtzetting van zaden, bessen en andere vruchten. Jaarlijks oogsten ze daarbij honderden kilo's nectar en stuifmeel om te voorzien in hun eerste levensbehoefte. 

Lees verder »

De zomerbestrijding is een noodzakelijke handeling om de mijtenpopulatie onder de schadegrens te houden. Welke middelen zijn er beschikbaar en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende middelen?  

Lees verder »

Indien imkers een deel van de honingopbrengst oogsten, dan zullen de bijen bijgevoerd moeten worden. In dit blogbericht meer over de wijze en dosering van bijvoeren. 

Lees verder »

Het oxalen in november of december is de laatste mijtenbehandeling van het kalenderjaar. Het ontbreken van een broednest, waarin de mijten beschermd zijn, maakt deze methode zeer effectief. Monitor eind november de mijtenval op de schuiflade, want bij max 1 mijt per dag is een winterbehandeling overbodig. 

Lees verder »