Varroa behandelvrije volken

(volg de blog)

Sommige volken hebben het zwermen in hun genen. Dit volk blijft zwermcellen aanzetten, maar van zwermen komt het gelukkig niet. Het is typisch voor deze familie (lijn). 

Lees verder »

Dit keer komt gastblogger Ferry aan het woord. Hij is BD-imker.

Lees verder »

Door dagelijks de mijten te tellen op de schuifla krijg je een goed beeld van de relatieve mijtenbesmetting. Iedereen kan zo vaststellen welke volken nog het meest besmet zijn met varroamijten. De laagst scorenden behoeven waarschijnlijk geen winterbehandeling meer te ondergaan. Dat scheelt weer werk, stress voor de bijen en chemicalien. 

Lees verder »

De overgang van normale grote cellen naar kleine cellen kun je op verschillende manieren aanpakken. In dit blogbericht worden drie opties besproken. Heb je nog vragen, stel ze dan svp als blogreaktie. 

Lees verder »

In het komende winterseizoen staan er weer allerlei interessante studiedagen, webinars en lezingen op stapel. Regelmatig word ik gevraagd iets te vertellen over het gebruik van kleine broedcellen. In deze en het volgende bericht hier meer over. 

Lees verder »

In dit Blogbericht een toelichting op het broedonderzoek dat ik afgelopen week gedaan heb naar de mijtbesmetting in een deel van mijn onbehandelde volken

Lees verder »

Uit de praktijk blijkt dat bijenvolken ook zonder varroabestrijding kunnen overleven. Het vraagt wel een andere benadering van het bijenhouden. In dit blogbericht een blik op een volk dat al zeven jaar niet meer behandeld werd. 

Lees verder »

Behandelvrij imkeren kan. Mijn eerste en oudste behandelvrije bijenvolk vierde vandaag haar zevende verjaardag. Een mooie prestatie van dit bijenvolk en haar mijten. Blijkbaar is de strijdbijl begraven en is er een evenwicht ontstaan tussen gastheer en parasiet. Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven. Kijk je mee naar dit volk? 

Lees verder »

Kerst is de tijd voor bezinning en reflectie. Een gezellige kerst en een gezond en duurzaam 2023 toegewenst! Voor tweede kerstdag in dit blogbericht een verhaal over mijn beleving van de varroamijt. Na bijna 40 jaar moeten mijn bijen hun eigen boontjes doppen. Met een beetje hulp van de imker. 

Lees verder »

De dagelijkse mijtenval piekt altijd in september en oktober. Door het krimpende broednest vallen er heel veel mijten op de schuifla, zeker bij onbehandelde volken.

Lees verder »

Bijenvolken in de herfst een jonge moer geven, kent diverse voordelen. Hierover meer in dit blogbericht met video. 

Lees verder »

De mijtenpopulatie moet na de zomerbehandeling in juli en augustus fors teruggedrongen zijn. Met de schudmethode kun je de mijtbesmetting op de bijen betrouwbaar vaststellen. In deze video wordt het gebruik van de schudmethode getoond.  

Lees verder »

Broedonderzoek

07-09-2022

Tijdens het actieve bijenseizoen is broedonderzoek een methode om de mate van varroabesmetting en de mate van voortplanting vast te stellen. Je kunt o.a. hiermee de groei van de mijtenpopulatie volgen. In dit bericht  zijn de resultaten van deze broedonderzoeken opgenomen. 

Lees verder »

Een succesvolle overwintering hangt sterk af van de hoogte van de mijtenbesmetting. Zorg nu voor passende maatregelen

Lees verder »

Mijtenbestrijden is een goede zaak. Het driegangen menu staat voor regelmaat en reinheid (minder mijten). Met veel inspanning en de monitoring van de mijtenbesmetting kun je ook een andere weg inslaan. Als het lukt om volken 4,5 en zelfs 6 jaar te laten overleven zonder extern ingrijpen op de mijten, dan geeft dat wel voldoening en uiteraard natuurzuivere honing. Sommige bijen zijn dus onder bepaalde omstandigheden in staat om in harmonie te leven met de mijten. 

Lees verder »

Het mijtbesmettingspercentage begint na de langste dag weer sterk op te lopen dankzij het krimpende broednest en de maandelijks verdubbelende mijtenpopulatie. Dit gebeurt echt niet in gelijke mate bij alle volken. Probeer er eens achter te komen welke volken niet opgewassen zijn tegen de mijten. Lees hierover meer in dit blogbericht. 

Lees verder »

Waar bevinden de mijten zich in het voorjaar? Zitten ze in het werkster- en darrenbroed? Gedragen de varroamijten zich anders in 4,9 mm broed ten opzichte van 5,4 mm broed? Met mijn laatste 5,4 volkje en een vergelijkbaar 4,9 volkje, beiden in MiniPlus kastjes, probeerde ik begin mei de antwoorden op deze vragen te vinden

Lees verder »

Na meer dan 30 jaar imkeren met mijtenbestrijding, heb ik 5 jaar geleden het roer omgegooid en ben gaan imkeren met bijen, die zelf het gevecht aan moeten gaan met de mijten. In dit bericht de resultaten van de afgelopen 5 jaar

Lees verder »

De wintersterfte

03-02-2022

Wat verstaan we onder wintersterfte en hoe komen onze volken de winter uit? Een rondje langs mijn Achterhoekse bijenstanden geeft weer een hoopvol gevoel

Lees verder »

Wat een heerlijk gehoor die vliegende bijen. De zon lokte ze vandaag weer naar buiten. Vanmorgen ook een vergelijking gemaakt van de mijtenval in de afgelopen vijf maanden van twee volken. Een hoog en laag VSH-volk op resp kleine en grote cellen. Dat levert een mega verschil op. 

Lees verder »

Imkerboeken of imkergereedschap over? Collega bijenteeltleraar en ontwikkelingswerker Annemieke kan er Afrikaanse imkers blij mee maken!

Lees verder »

De bijen- en mijtenpopulaties groeien in de zomer en krimpen in de nazomer en herfst. Door te selecteren op een gereduceerde groei van de mijtenpopulatie en zeer hygienische bijenvolken kan er een evenwicht ontstaan tussen de parasiet en haar gastheer. Hoe staan onze bijenvolken er voor?

Lees verder »

De dagelijkse mijtenval van onbehandelde volken maakt het mogelijk het kaf van het koren te scheiden. Sommige volken kunnen van nature uitstekend de mijtbesmetting binnen de perken houden, bij de meeste volken lukt dit niet. Door de mijtenval vooral in september en oktober te meten, kun je de goede volken/teeltmoeren onderscheiden.  

Lees verder »

Volken op natuurraat of op kunstraat met kleine cellen lijken minder last te hebben van varroamijten. Een onlangs verschenen publicatie wijst ons op dit verschijnsel. 

Lees verder »

Mijten beheersen het leven van onze bijenkolonies al meer dan 35 jaar. Vandaar dit bericht over de verschillende manieren waarop we de mijtenbesmetting kunnen vaststellen. De variaties in besmettingen zijn zeer groot. Een bewuste selectie van volken met een lage besmetting zou wellicht kunnen bijdragen om de besmetting en daarmee de bestrijding te kunnen verminderen.  

Lees verder »

De kleine bijenvolken doen het uitstekend in de omgeving van Vorden, waar veel natuurterreinen zijn en een biologische melkveehouderij een prachtige biodiversiteit oplevert voor alle insecten, melkkoeien en jongvee. Kijk je mee naar de kleine bijenvolken, die nu ingewinterd worden? 

Lees verder »

Met een schudbeker en ruitenwisservloeistof met antivries kun je in vijf minuten de mijtbesmetting in volken meten. Indien de waarde eind augustus onder de 5% blijft, kun je de behandeling achterwege laten. De eerste meting moet je uiteraard al medio juli doen, zodat je op dat moment weet of je wel of niet moet beginnen met behandelen. 

Lees verder »

Volgens een recentelijk verschenen publicatie mag je een volk dat na vijf jaar onbehandeld nog steeds leeft varroaresistent noemen. In 2016 is mijn eerste volk omgezet naar kleine cellen. In dit bericht zie je dit volk en een ander driejarig onbehandeld volk. 

Lees verder »

VSH-ruimgedrag is iets anders dan wat we vroeger verstonden onder hagelschot, alhoewel dit ook voortkomt uit hygienisch gedrag. Er spelen andere geuren een rol. 

Lees verder »

Kleine cellen

25-05-2021

Een video voor beginners en voor geïnteresseerden in het kleine cellen concept. In deze video een inkijkje in een volk op 5,1 mm cellen. 

Lees verder »

Na 5 vijf jaar leeft mijn eerste kleine-cellen-volk nog steeds en dat geldt ook voor de overige vier- en drie jaar overwinterende volken. Deze volken hebben nog nooit een varroabehandeling ondergaan, ze blijken de mijtenreproductie goed onder controle te houden en de mijten zijn blijkbaar niet virulent. Kijk je mee met deze video van een 5 jaar onbehandeld volk? 

Lees verder »

Met het oog op de selectie van de volken met teeltmoeren met de laagste mijtenbesmetting, monitor ik in de herfst- en wintermaanden de natuurlijke mijtenval. In dit bericht een verslag hiervan...  

Lees verder »

Bij het eenbaks imkeren houd je de hele winter zicht op de bijen. Aan de hand van het folie kun je de broednesttemperatuur voelen. Veel volken zitten al dik in het broed. De sensoren bevestigen dit. Kijk je mee via internet?

Lees verder »

Hoe verloopt de natuurlijke mijtenval in volken, die in de zomer niet behandeld zijn? Vooral in de herfst lijkt de grote zomerpopulatie varroamijten te veranderen in een kleine winterpopulatie. Passen ze zich aan net als de grootte van het winterse bijenvolk?  

Lees verder »

In dit verslag meer over het onderzoek naar de mijtenval in bijenvolken en mijn wijze van teelt en selectie door middel van MiniPlus-volkjes. In de video een verslag van de dagelijkse mijtcontroles. 

Lees verder »

Hoe verloopt het experiment met de "kleine bijen"-volken? Hoe kun je de mijtbesmetting meten en wat zijn toegestane drempelwaarden? 

Lees verder »

De mijtval in september vertelt je meer over je mijtbesmetting in je volken. Monitor je de mijtval van jonge volken zonder dat deze behandeld zijn, dan kun je goed zien welke volken en moeren de mijtvoortplanting in de afgelopen zomer hebben kunnen beperken. 

Lees verder »

Verschillende factoren hebben bij de toepassing van kleine cellen een remmende werking op de mijtenreproductie in bijenvolken. In dit blogbericht krijg je een inkijkje bij twee driejarig onbehandelde bijenvolken.  

Lees verder »

Hoe oud worden bijenvolken eigenlijk? Deze vraag kwam bij me op vanwege een bijenvolk dat al 4 jaar een acaciaboom bewoont. Waarschijnlijk niet steeds hetzelfde volk, maar is een volk niet iedere 6 weken anders? 

Lees verder »

Voor het derde jaar op rij vallen er minder mijten uit 'kleine cellen volken' dan uit 'grote cellen volken'. De oorzaken zijn niet vastgesteld, er zijn wel vermoedens.

Lees verder »

Hoe gaan de mijten om met het eerste broed? Instappen of wachten? Uit deze week uitgevoerd broedonderzoek blijkt dat ze massaal instappen. Toch sterft driekwart van de ingestapte mijten....

Lees verder »

Spechten kunnen lastige inbrekers zijn. Meestal blijft het bij een incident. In dit blogbericht meer over het expirement met mijn kleine Buckfastbijen op kleine cellen.

Lees verder »

Zesramers en MiniPlussen zijn heel geschikt om reservemoeren en -volkjes te overwinteren. Hoeveel wintervoer ze nodig hebben lees je in dit NBV-blogbericht. In de video laat ik een tweejarig volkje zien op kleine cellen. 

Lees verder »

Nazomercontrole

15-09-2019

De mijtenval monitoren in de nazomer en herfst kan de basis vormen van een succelvolle selectie op de beste teeltmoeren voor het komende seizoen. Het volk in deze video heeft een opmerkelijke lage mijtenbesmetting en dat zonder enige vorm van behandeling.

Lees verder »

Volken op kleine cellen ogen vitaler en lijken beter om te gaan met de mijtenbesmetting. Het volk in deze video is mijn eerste volk, dat ik omzette naar kleine cellen. Het gaat zijn vierde winter onbehandeld tegemoet. Vele andere volken gaan hun derde winter tegemoet. 

Lees verder »

Kleine bijen in een warmbouwopstelling zie je in deze video. Met Segebergers kun je ook in warmbouw werken. Het ontlast de rug. 

Lees verder »

Volken op kleine cellen doen het minstens net zo goed als volken op grotere cellen. Na 2 jaar denk ik dat het zelfs beter doen. De evolutie van tientallen miljoenen jaren was er niet voor niets....in de video zie je een volk, dat al 2 jaar niet meer behandeld is. 

Lees verder »

Housel Positioning

26-05-2019

Wat verstaan we onder kleine cellen en de Housel Positioning? Tijdens het doppen breken in een MiniPlus worden deze begrippen uitgelegd op verzoek van enige BLOG-volgers.

Lees verder »

Hoe zijn mijn volken op kleine cellen uitgewinterd? Sommige zijn wel behandeld, de meeste echter al 2 jaar niet meer. Wat is het gevolg op de sterkte van deze volken? Een bericht voor speciaal geinteresseerden...

Lees verder »

Hoe ver kan de mijtenbesmetting oplopen in 1 of 2 jaar zonder behandeling? Van waar de grote verschillen in mijtenval?

Lees verder »

Wanneer en hoeveel mijten vallen er als je de mijten niet behandelt? Helaas is de mijtenval onvoldoende om de volken in leven te houden. Lees meer over dit expirement.... 

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtbesmetting in de productievolken op 4,9 mm cellen? Per volk zie je grote verschillen, blijkbaar spelen genetische eigenschappen eveneens een rol in de mijtenreproductie. Met het nemen van een bijenmonster kan de mijtenbesmettng wel goed worden vastgesteld en kun je weloverwegen besluiten af te zien van een behandeling. 

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtenbesmetting in 4,9 mm raat volken? Acht volken zijn vanaf het ontstaan in mei 2017 onbehandeld gebleven. Hoe staan ze ervoor per 1 september 2018? 

Lees verder »

Kleine cellen, weinig mijten? Grote cellen, meer mijten? Dit lijkt wel op te gaan voor 5,2 mm en 4,9 mm werksterbroed...

Lees verder »

Vanmorgen heb ik het gesloten broed onderzocht van mijn oudste en langst onbehandelde MiniPlus-volk. Dit volk is ontstaan in mei 2016 (2 jaar geleden). In 2017 en 2018 is dit volk niet meer behandeld.

 

Lees verder »

Als onderdeel van de selectie op mijn teeltmoeren heb ik afgelopen winter de mijtenval van zo'n 16 volken gedurende 200 dagen geteld. Op grond daarvan zijn 2 teeltmoeren geselecteerd voor de teelt van nieuwe koninginnen dit voorjaar. 

 

Lees verder »

Op 10 april ben ik begonnen om het broed te volgen in 4,9 mm raat van twee bijenvolken. Vanaf het begin van het leggen van eitjes tot de geboorte van de eerste werksters heb ik foto's gemaakt van de ontwikkeling van het broed. 

 

 

Lees verder »

5 maanden mijtenval

31-01-2018

150 dagen mijten tellen, levert verrassende verschillen op.

Lees verder »

Hoeveel mijten vallen er in drie maanden en het verschil tussen grote en kleine cellen?

Lees verder »

Mijtbesmetting loopt snel op na het uitlopen van het laatste broed

Lees verder »

Is de ingevoerde nieuwe moer geaccepteerd?

Lees verder »

De mijtbesmetting op de bijen loopt nog steeds op, echter minder in het 4,9 mm cellen volk

Lees verder »

De mijtbesmetting loopt nu snel op, grijp in voor het te laat is!

Lees verder »

Een kijkje in een Dadant- en MiniPlusvolk op 4,9 mm kleine cellen

Lees verder »

Medio juni: mijtentelling op de bijen van 4 volken in MiniPlus

Lees verder »

Kleine cellen bijen

23-05-2017

Kijk je mee in mijn eerste kleine cellen bijenkast en in een Dadantkast?

Lees verder »

Mijtbesmetting vastgesteld in kleine cellen volkje als nulmeting

Lees verder »

het hoe en waarom van kleine cellen?

Lees verder »

kleine cellen

03-05-2017

Het experiment met kleine cellen is begonnen. Het hoe en waarom van dit project

Lees verder »