Werkzaamheden Dadantkasten

(volg de blog)

De bouwdrift begint in de sterkere volken duidelijk op gang te komen, de hoogste tijd dus om de sterkere volken extra ruimte te geven

Lees verder »

De bijenvolken hebben zich inmiddels goed voorbereid op herfst en winter. De voorraden zijn aangevuld, de mijten zijn bestreden en het laatste broed zorgt voor de nodige langlevende winterbijen. Hoe ziet een volk eruit eind september? 

Lees verder »

In Dadantkasten, maar ook in Spaarkasten kun je werken met interne houten en plastic voerbakken tijdens het inwinteren. Vliegen lijken honingbijen te verdringen of zijn honingbijen gewoon slimmer?

Lees verder »

Het overwinteren van teeltmoeren in miniplusvolkjes hoeft de doorgroei tot volwaardige volken niet in de weg te staan. De teeltmoeren, die niet ingezet worden voor de koninginnenteelt, verhuizen in april naar dadantvolken. Inmiddels zijn dit in drie maanden tijd volwaardige volken geworden. Kijk je mee? 

Lees verder »

Vaak worden wisselcellen aangezien voor zwermcellen en wordt het stille moerwisselingsproces verstoord met de beitel. Mits de oude moer (het kan ook een jonge defecte zijn) het nog even vol houdt, herhaalt het proces zich vanzelf en krijg je een tweede kans om alles met rust te laten. 

Lees verder »

Hoeveel honing kunnen bijenvolken verzamelen? Op een locatie in de omgeving van Lochem zijn de honingkamers op de weegschaal gezet. Deze volken hebben goed werk verricht mede dankzij het mooie voorjaarsweer. Kijk je mee? 

Lees verder »

De maand mei is bij uitstek de maand van zwermen. De zwermcellen vind je als eerste meestal in je sterkste volken. Hoe vind je ze? Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

Sommige volken zijn al toe aan hun eerste honingkamer. Probeer deze te voorzien van uitgebouwde raten, want dan kunnen ze direct benut worden voor de opslag van honing. Plaats ze niet te vroeg want dan kost het de bijen veel energieverlies. 

Lees verder »

Voergebrek?

02-02-2022

De komende zes weken is het verstandig om de voervoorraad te controleren. Vijf procent van de volken heeft door een vroege broednestontwikkeling behoefte aan extra voer. Vanaf medio maart komt de wilg in bloei en is het grootste gevaar geweken. 

Lees verder »

Het is blijkbaar tijd voor stille wissels en stille roverij. Toch bleven ze in deze video's niet onontdekt. Kijk je mee?

Lees verder »

De zomerdracht is volop gaande, zorg voor voldoende honingkamers, de laatste aanvulling mag altijd bovenop. In deze video een paar dadantvolken. 

Lees verder »

De zomer is begonnen en de dracht lijkt nu ook op gang te komen. In dit blogbericht een inkijkje in een dadantvolk met haar koningin en haar hofstaat

Lees verder »

Volken ruimte geven

20-04-2021

In deze video uitleg over de uitbreiding van dadantvolken met kunstraat en honingkamers. Kijk je mee? 

Lees verder »

Uit doelmatigheid en diervriendelijkheid stappen er jaarlijks enige imkers over op Dadantkasten. Het hoe en waarom wordt in dit blogbericht op verzoek van enige vragenstellers toegelicht. 

Lees verder »

De meest cruciale transformatie van het bijenvolk is nu gaande, hou deze ontwikkeling in de gaten. Het is medebepalend voor het overwinteren. 

Lees verder »

De volken ontwikkelen zich voorspoedig, het eerste volk was al toe aan zijn tweede honingkamer. In de video een dadantvolk in een Frankenbeute 

Lees verder »

Het volk in de TOP-kast is goed de winter uitgekomen, kijk maar mee! Op de dadantkasten zijn de eerste honingkamers geplaatst. Wel in warmbouw.....

Lees verder »

Hoe staan de broednesten er nu voor? Kunnen de mijten zich nog steeds voortplanten? Zie deze video!

Lees verder »

Het inwinteren van een bijenvolk in een TBH kan gewoon met een standaard 1,5 liter voerbakje. In dit Blogbericht tevens een oplossing voor zware Dadant honingkamers, het is geen grap, maar het zijn gewoon halve honingkamers. Zie de foto's in dit bericht...

Lees verder »

Niet iedere vernieuwing pakt goed uit. De in het voorjaar ingehangen scheidingswand verdwijnt als sneeuw voor de zon. In de video zie je een controle van een polystyreen Dadant US kast.

Lees verder »

Spekraten

05-07-2019

Spekraten zijn een bekend verschijnsel bij Dadant-imkers. Wat is het en wat is het voordeel?

Lees verder »

Hoe is de opbouw van een volk en haar broednest na het inwinteren? Het volk in deze video is inmiddels volledig ingewinterd. 

Lees verder »

De verbrede vliegplank wordt vooral toegepast in de beroepsimkerij, die veelal werken met Langstroth- en Dadantkasten. Wat zijn de voordelen? Hoe ziet een dadantvolk er op 5 september uit? 

Lees verder »

Hoe staan de bijen er voor omstreeks eind augustus? Hebben de volken nog broed? Kijk in deze video naar de ontwikkeling in een Dadantkast. 

Lees verder »

In mijn vorige blog-bericht heb ik toegezegd een video te maken van het resultaat van de omzetting in 12 maanden tijd van apidea, via miniplus naar dadant. 

Lees verder »

De nectarstroom hield goed aan tijdens de afgelopen warme dagen

Lees verder »

Jonge moer controle

07-07-2017

Hebben de jonge moeren inmiddels een mooi vlak gesloten broednest?

Lees verder »

Binnenkort komt de tijd aan om broedafleggers te verhuizen naar grotere kasten

Lees verder »

Het werken met het sluitbord in een Dadant kast begint in het voorjaar

Lees verder »

check na het inwinteren de opgeslagen wintervoorraad

Lees verder »

Door de warmte is er nu volop heidedracht, meekijken?

Lees verder »

Raatvernieuwing tijdens het inwinteren kan eenvoudig door een raam midden in het broednest te plaatsen

Lees verder »

De Dadantkast maakt controles minder belastend voor imker en bijenvolk...

Lees verder »

De eerste bouwramen zijn gesloten en kunnen uitgesneden worden

Lees verder »

Controle Dadantkast

11-04-2016

De flexibele broedruimte in een Dadant kast, het kleiner zetten in het voorjaar.

Lees verder »

Verkleumde bijen voor en naast de kast?

Lees verder »

Het sluitraam

23-06-2015

In een ongedeelde broedruimte wordt gewerkt met een scheidingsbord. Vergeet niet.....

Lees verder »

Soms zie je meer dan de werkelijkheid verhult. In dit geval blijkt een voorzwerm toch een nazwerm te zijn.

Lees verder »

Een HK kan uitstekend dienst doen als bouwraam in een Dadantkast.

Lees verder »

Controle Dadant US

08-04-2015

De volken in de Dadantkasten zijn snel gecontroleerd. Hoe doe je zoiets?

Lees verder »