Werkzaamheden spaarkast en algemeen

(volg de blog)

Het maken van een broedaflegger werkt zwermvertragend. Daarnaast levert het een nieuw volk op met betere overwinteringskansen dan overjarige volken

Lees verder »

Aanhoudende kou levert geen nectar op. Toch vergt het broednest, dat twee weken geleden is aangelegd veel voer. De voorraden zijn aangesproken, soms ontstaan er tekorten. In deze video een kijkje afgelopen vrijdag in een spaarkast- en een Dadantvolk. 

Lees verder »

De ontwikkeling in de volken gaat gestaag verder. De komende koud weer periode kan leiden tot overbevolking en zwermdrift zodra het weer omslaat. Geef de volken in ieder geval voldoende ruimte. In deze video zien we een volk met voldoende ruimte en gelegenheid tot het bouwen van raat

Lees verder »

De Tussenaflegger

10-04-2024

De komende maand mei is de zwermmaand. Door de warme voorjaarsontwikkeling lijkt het dat de volken vroeger zijn dit jaar. Het te laat verstrekken van extra ruimte werkt de zwermdrift sterk in de hand. In dit blogbericht wordt de Tussenaflegger toegelicht. Dit is een variant op de vlieger, echter zonder dat er definitief een extra volk ontstaat.

Lees verder »

De ontwikkeling in de bijenvolken gaat steady door. Ook bij koudere dagen afgewisseld met een of twee dagen met dracht blijven de volken zich doorontwikkelen en willen ze graag het broednest ontdoen van verse nectar. Dit vraagt ruimte boven het broednest. 

Lees verder »

Het was gisteren een prachtige dag om de voorjaarscontrole te doen. Kijk je mee naar twee spaarkastvolken? De mieren hadden inmiddels ook al weer eitjes gelegd onder het dak. Alles is super vroeg dit jaar. 

Lees verder »

De voorjaarscontrole is altijd een spannend gebeuren. Vaak heb je op basis van het vlieggedrag al bepaalde verwachtingen. Het bijenseizoen wordt weer geopend. Geniet van deze prachtige natuurbelevingshobby. 

Lees verder »

In dit Blogbericht belichten we van verschillende kanten het enkelbaks- en het dubbelbaksimkeren. Veertig jaar geleden werden alle imkers opgeleid in het dubbelbaksimkeren in de Simplexkast. Wereldwijd is er al jaren een tendens gaande die meer neigt naar het enkelbaksimkeren. De vraag van het waarom en de voor- en nadelen worden in dit bericht besproken. 

Lees verder »

Met het schoonmaken van de kastbodem en het wegnemen van de onderbak help je de bijen met een vies en lastig klusje. Voor ons is het vijf minuten werk. De maand februari is daar heel geschikt voor. 

Lees verder »

Volken verliezen aan voergebrek wens ik niemand toe, want meestal treft het je sterkste volk. Check vooral in februari en maart het kastgewicht en neem zonodig passende maatregelen. In deze video laat ik zien hoe je dit kan doen zonder noemenswaardige verstoring van het bijenvolk

Lees verder »

Houd de vliegopeningen in de gaten en plaats de schuifladen terug. Met de aanhoudende kou kunnen de bijen geen dode bijen opruimen. Deze verzamelen zich vaak aan de voorkant bij de vliegopening. Vanwege de al aanwezige broednesten kun je met de schuifladen ernstige afkoeling vanwege oostenwind en strenge vorst voorkomen. 

Lees verder »

Wintersterkte

02-10-2023

De mooie warme septembermaand heeft de bijen goed gedaan. De stuifmeelreserves lijken overal voldoende en er is nog ruimschoots open en gesloten broed aanwezig. Met folie dekplaten kun je de volken de komende maanden goed blijven volgen. Kijk je mee?

Lees verder »

Mits je beschikt over jonge leggende koninginnen is het vervangen van oude koninginnen een eenvoudige imkerhandeling. Kijk maar mee met deze video. 

Lees verder »

Tijdens een hittegolf kun je beter niet een nieuwe dosering van een varroabestrijdingsmiddel verstrekken. Je hoeft een vorige week begonnen tweede dosering echter ook niet af te breken. Verder een video inkijkje halverwege het inwinteren in een eenbaksbijenvolk

Lees verder »

Het inwinteren begint medio augustus, het bijvoeren gebeurt wanneer we de zomerhoning oogsten. Laat de broednesten niet achter zonder honing. Het is onmisbaar voor de jonge bijen.

Lees verder »

De Acaciadracht

02-06-2023

De zwermperiode komt langzaam ten einde. De zomerdracht is in aantocht. De tussentijdse dracht van de pseudoacacia zal komende weekend zijn hoogtepunt bereiken in de Achterhoek. In dit blogbericht een super rustig Buckfastvolk zonder leggende moer....of toch? Volgende week meer...

Lees verder »

Zwermdrift is goed af te stoppen met broedafleggers maken. Het is een betrekkelijk eenvoudige methode, die mooie nieuwe volken oplevert voor het komende jaar. Dit keer laat ik het effect zien op het volk waaruit ze gekomen zijn. Geen centje pijn voor dit volk. Verder veel zwermcellen in het tweede deel van de video. 

Lees verder »

De broedaflegger

02-05-2023

Broedafleggers hebben tot doel de zwermdrift af te remmen of uit te bannen. Uiteraard levert het ook nog eens een nieuw volk op. In deze video zie je het bijzondere verschijnsel van actieve eileggende werksters in de honingkamers. Iets wat de imker soms op het verkeerde been zet. 

Lees verder »

De vanwege het koude weer binnenzittende haalbijen zorgen voor een onevenwichtigheid in de volksontwikkeling. De zwermdrift doemt dit jaar zeer vroeg op. Kijk je mee naar de belegde zwermcellen? In de tweede video meer over de Topkast en het voorjaar

Lees verder »

De voorjaarsdracht

13-04-2023

De voorjaarsdracht lijkt eindelijk in de lift te zitten met de komende weersverbetering. In drie tot vier weken tijd moeten de bijen hun slag slaan. Daarna valt de dracht grotendeels weg en komt een perode van zwermdrift aan. 

Lees verder »

De broedaflegger

08-04-2023

Je kunt je wapenen tegen winterverliezen door als preventieve maatregel enkele reservevolken op te zetten. Hoe kun je dit combineren met het terugdringen van de zwermdrift de komende maand? 

Lees verder »

Hoe winteren de volken uit? Wanneer kunnen de honingkamers geplaatst worden? In deze video zie je diverse volken die rijp zijn voor een extra verdieping

Lees verder »

De voorsjaarcontrole geeft altijd weer een gezonde spanning. Hoe zien de volken eruit? Hoeveel ramen bezetten ze? Is de moer nog in goede doen of misschien toch darrebroedig geworden of gewisseld op een te laat moment van het jaar? Lastig om die laatste twee te diagnostiseren. In deze ronde voorjaarscontrole kwam ik alleen maar blije bijen tegen. Kijk je mee?  

Lees verder »

Indien je toch noodvoedering moet toepassen, zorg dan voor passende isolatie rond het pak suikerdeeg. Iso platen zijn een handig hulpmiddel

Lees verder »

Na drie weken vertoeven op de wintertros kun je zonodig volken over kleinere afstanden voorzichtig verplaatsen. Inmiddels is het zover dat ze al weer zo lang binnen zitten. Let wel op landelijke verschillen, aan de kust zitten ze nog niet zo lang op de wintertros. 

Lees verder »

Muizenissen

26-10-2022

Muizen zoeken ook nestholtes en winterrustplaatsen. Een mooiere plek als een met voedsel gevulde bijenkast kun je niet bedenken. Toch kun je de muizen maar beter buiten houden. Voordat de temperatuur echt gaat zakken, is het raadzaam vliegspleetverkleiners te plaatsen. Hoe klein mag de opneing blijven? 

Lees verder »

Folie of plexiglas geeft de mogelijkheid ook in herfst en winter kontakt te houden met je bijen. Hoe staan ze ervoor en behouden ze hun sterkte? In deze video zie je de sterkte van vier volken medio oktober

Lees verder »

Het inwinteren moet de komende week afgerond worden. Per regio kan dit nog een of twee weken verschillen, maar het wordt kouder en vochtiger voor de bijen

Lees verder »

Het verenigen van volken verloopt in maart, april, september of oktober in 99% van alle gevallen probleemloos. Het is een goede methode om volken sterker de winter in te laten gaan of oude moeren te vervangen. 

Lees verder »

De nazomer is bepalend voor het uitwinteren. Nu kun je gemiddelde volken combineren met zwakke volken en zo sterke volken maken, oude moeren vervangen door jonge vitale moeren. Wat kom je zoal tegen in de volken? Kijk je mee? 

Lees verder »

Deze periode van het jaar is cruciaal voor het in- en uitwinteren. Het belangrijkste middel tegen wintersterfte is het inwinteren van gezonde en sterke volken. Bij het dadantvolk in deze video staan alle seinen op groen. 

Lees verder »

Raathoning

17-07-2022

Raathoning is een ware delicatesse. in dit blogbericht een foto-impressie van de verwerking van een miniplus-raampje raathoning tot verkoopbare segmentjes raathoning. 

Lees verder »

Hoe reageren de bijen bij het afnemen van de honingkamers op het mogelijk ontstaan van ruimtegebrek? Kun je hier iets aan doen en is het vervelend voor de bijen? 

Lees verder »

De zomerdracht loopt ten einde, de zwermdrift ligt achter ons. Toch kom je soms nog moerdoppen tegen. Wat doe je ermee? 

Lees verder »

Bijen zijn ongelooflijke gedreven werkers mits er ook daadwerkelijk iets te doen of te halen valt. Volken kunnen zich ook in een kast met beperkte broedruimte ontwikkelen tot grote vitale volken. In dit bericht iets over de geweldige haaldrift van bijen met zo'n eenbaksbroedkamer

Lees verder »

De broedaflegger

06-05-2022

Een broedaflegger is een mooie start van een nieuw volkje, zorg wel voor ondersteuning via een pak suikerdeeg of 1:1 suikerwater. Na 9 dagen kun je een jonge moer invoeren. Kijk je mee? 

Lees verder »

Worden alle belegde speeldoppen echte zwermcellen? De zwermdrift komt af en toe al om de hoek kijken

Lees verder »

De volken zijn de afgelopen 3 weken extreem gegroeid, mede dankzij het fraaie maartse weer. Echter de koudedip van de afgelopen tien dagen heeft een zwaar beslag gelegd op de voervoorraden aan wintervoer en stuifmeel. Hou de vinger aan de pols en geef de volken ruimte om de aanzet tot zwermdrift te temperen

Lees verder »

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan een bijenvolk? Past dit wel in mijn drukke leventje? Kan ik nog wel op vakantie met bijen? Allemaal vragen waar beginnende imkers soms mee worstelen.  

Lees verder »

Het eventueel plaatsen van een 2e BK of het plaatsen van een 1e HK houdt menig imker in het voorjaar bezig. Wanneer en hoe doe ik het? Het blijft een mooi onderwerp voor in het imkercafe. 

Lees verder »

Eind februari is de beste tijd om bodems te controleren en eventueel te verschonen en onderbakken weg te nemen. In deze video's zie je dat dit klusje zo gebeurd is. Doe het vooral vroeg in de ochtend met zonnig weer dan kunnen de eventueel opvliegende bijen weer terug vliegen

Lees verder »

Blogvolgers stellen soms vragen, die iets uitgebreider toegelicht dienen te worden. In dit blogbericht ga ik in op vragen over het schoonmaken van blokken was en het hergebruik van bestaande ramen. 

Lees verder »

Boerenkool kun je het beste eten na de eerste nachtvorst, oxalen kun je drie weken na het invallen van enige dagen met koude nachten. Over drie weken vanaf 13 december is het zover. 

Lees verder »

In de tweede helft van november is het goed moment om de dagelijkse mijtenval vast te stellen ten einde een goede beslissing over de oxaalbehandeling in december te kunnen nemen. In sommige gevallen kan deze namelijk verantwoord achterwege blijven. 

Lees verder »

In herfst en winter kun je mooi alle oude raten omsmelten en filteren zodat er mooie wasblokken ontstaan. Door samen te werken met andere gelijkgestemde imkers, kun je een mooie hoeveelheid kunstraat laten maken. Hoe gaat dat eigenlijk? 

Lees verder »

Muizenroosters

04-10-2021

De bijen zijn ingewinterd. De muizen zijn nog bezig met de aanleg van hun winternesten. Voorkom dat ze de bijenkasten hiervoor gebruiken. 

Lees verder »

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor wintersterfte. Wat zijn de belangrijkste quick fix maatregelen om wintersterfte tegen te gaan? Hoe ver zijn we met inwinteren? Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

De opslag van wintervoer in warmbouwkasten verschilt van die van de traditionele koudbouw kasten. In deze video is dit volk halverwege het inwinteren. 

Lees verder »

Voeren kun je met allerlei hulpmiddelen doen, ook met gratis melkpakken. Voer om de paar dagen om extreme vergroting van het broednest te voorkomen.

Lees verder »

De zwermdrift

30-05-2021

Zwermen blijft een prachtig verschijnsel. Het komt met name voor in de maand mei en begin juni. Kom je deze periode zonder verlies van zwermen door, dan kun je opgelucht adem halen. Wat zijn je mogelijkheden en kansen? 

Lees verder »

De vlieger

01-05-2021

Om de zwermdrift volledig weg te nemen, kun je het beste een kunstzwerm maken. Een vlieger heeft mijn persoonlijke voorkeur. In deze video wordt de aanpak uitgelegd. In 10 minuten is de vlieger klaar. Er moet hier nog wel wat nazorg gepleegd worden, want de bijen waren mij niet vriendelijk genoeg op het moment van "vliegeren". 

Lees verder »

Deze maand april biedt dit jaar vrij weinig kansen om de volken te controleren. Houd toch vooral de zwermdrift in de gaten, want bij de eerste de beste mooie zomerdag hangen ze in de bomen. Gelukkig gaat het bij mij nog niet zo hard, behalve dan bij het laatste volk in deze video. 

Lees verder »

Eindelijk konden de volken gisteren weer bekeken worden. Het beeld was zeer divers. De meesten staan er goed voor, laat de voorjaarsdracht maar losbreken. In deze video uitleg over de voorjaarscontrole en het plaatsen van het bouwraam. 

Lees verder »

Drie weken fris weer doet de voorraden snel krimpen. Houd het gewicht van de bijenvolken in de gaten. 1 op de 10 volken moet naar mijn ervaring bijgevoerd worden. 

Lees verder »

Vroeg in het voorjaar of laat in de nazomer kan de tweede broedkamer vervangen worden. Hoe doe je dat, want soms zitten er nog honderden bijen in de onderbak? Een zwak volk kan nu weer versterkt worden vanuit een sterk volk. De rugzakmethode biedt uitkomsten om een zwak volk te redden. 

Lees verder »

De imme ontwaakt

16-02-2021

Na een maand winterrust kwamen vanmiddag de eerste bijen weer naar buiten. Een goed moment voor een demo bodems verschonen. Kijk je mee naar de video? 

Lees verder »

Noodvoedering in de winter behoort, mits goed ingewinterd, een uitzondering te zijn. Prikkelvoeren of bijvoeren is zinloos. 

Lees verder »

Kasten verplaatsen

30-12-2020

Met de huidige lage temperaturen en een aanhoudend zelfde weertype de komende week kun je nu bijenkasten over korte afstanden goed verplaatsen, mocht dat nodig zijn.....tref wel de nodige voorzorgsmaatregelen

Lees verder »

Bij 6 graden trekken de volken zich op de wintertros terug, voorzover er geen broed meer in de volken zit. Bij een ochtendinspectie is dit goed te beoordelen. Met het oxalen moeten we bij sommige volken met broed nog 3 weken wachten. 

Lees verder »

De oxaalbehandeling is de laatste klap van het bijenseizoen, die je de mijten kan uitdelen. Kijk eerst goed naar je mijtenbesmetting voor je hieraan begint. Deel uw bestrijdingswijze in de bijgevoegde ENQUETE. Soms is behandeling nu niet nodig.  

Lees verder »

Alle dieren bereiden zich voor op de winter, zo ook onze bijen. In de natuur zitten bijenvolken hoog en droog in nestholtes in bomen maar op de grond moeten we ze soms een handje helpen met het buiten houden van muizen. 

Lees verder »

De herfst begint vandaag. Het weer lijkt overmorgen ook een flinke stap terug te zetten. Hoogste tijd om de inwintering klaar te hebben. 

Lees verder »

Hoeveel broed zit er nog in de volken midden september? Kijk maar mee in twee volken met deze video.

Lees verder »

Tijdens het opzoeken van koninginnen of tijdens het kluizen, willen ze door de stress nog wel eens op de vleugels gaan. Hoe vind je ze en hoe kun je overzetten naar een tijdelijk kluisje? 

Lees verder »

Het lijkt dat het stuifmeelpreparaat de schaarste teniet gedaan heeft. De volken is houten kasten hebben het met deze hittegolf blijkbaar zwaarder dan volken in geisoleerde polystyreenkasten. 

Lees verder »

Stuifmeel vormt een onmiskenbare schakel in de voeding van larven en jonge bijen. Jonge bijen gebruiken dit om hun eiwitreserves aan te leggen, teneinde larven te kunnen voeren. Loopt het broednest in augustus terug dan behouden de jonge bijen deze eiwitreserves vast omdat er door veel jonge bijen niet meer gevoerd hoeft te worden en worden hierdoor langlevende winterbijen. Maar dan moet er wel voldoende stuifmeelreserve zijn...

Lees verder »

Meten is weten. Bij een lage mijtenbesmetting kan de varroabehandeling achterwege blijven. Deze vorm van selectieve bestrijding wordt meer toegepast. Hier lees je meer over mijn ervaringen. 

Lees verder »

Raathoning oogsten is een plakkerig klusje. Zijn cassettes misschien een oplossing? 

Lees verder »

Om winterverliezen te vermijden moet de mijtbesmetting de komende weken onder de schadedrempel gebracht worden. Haal wel eerste de te consumeren honing eraf. Het handigste gaat dit met een bijenuitlaat in de dekplank.

Lees verder »

Juli, augustus en september zijn de meest cruciale maanden in de opbouw van de volken voor 2021. Zorg dat het ze aan niets ontbreekt, begin tijdig te voeren en denk aan het tijdig terugdringen van de mijtenbesmetting!

 

Lees verder »

Volken kun je prima eigen honing of deels op eigen honing overwinteren. Waar laat je die volle honingkamer en hoe en wanneer kun je tekorten nog aanvullen?

 

Lees verder »

Onverzegelde honing is prima oogstbaar. Doe de stootproef en je weet het resultaat. Kijk je mee naar deze video? 

Lees verder »

Het eenbaksimkeren kan gerust samengaan met mooie honingoogsten. In dit volk was er net een wissel geweest. kijk je mee? 

Lees verder »

De topkast is reuzehandig voor imkers, die niet willen tillen en gewoon willen genieten van een tuinkast. Door het gebruik van simplexramen zijn de raten niet kwetsbaar en kun je makkelijk slingerbare ramen honing oogsten. Komende weken ga ik proberen raathoning te winnen. Kijk je mee met deze video?

Lees verder »

Doppen zijn er in vele soorten. Hoe onderscheid je wissel- van zwermcellen of hoe herken je redcellen? In deze video kom je ze allemaal tegen. Ook het beginnetje in de vom van een speeldop. 

Lees verder »

Aan bijen houden op twee broedkamers kleven allerlei nadelen. Denk maar aan het vinden van de moer of het moeten breken van zwermcellen. Dat je ook bijen kunt houden volgens het eenbaks principe is bij velen niet bekend. De honingopbrengst wordt er zeker niet minder door. Tom Seeley pleit juist voor compacte broednesten ten gunste van de warmtehuishouding en een beperking van de varroapopulaties. Kijk zelf naar deze video, waarin op het eind ook mijn al vier jaar onbehandelde Buckfastvolk te zien is. 

Lees verder »

Honing slingeren, koninginnenteelt en zwermen vangen zijn bijna dagelijkse kost voor menig imker. Het blijft toch een fascinerende hobby 

Lees verder »

Een uitlaatbord plaatsen vereenvoudigt het afnemen van de honing. Hoe ziet een uitlaatbord eruit?

Lees verder »

Imkeren volgens de Darwiniaanse principes van Tom Seeley blijkt ook goed mogelijk. Het eenbaksimkeren maakt het er wel een stuk eenvoudiger op. Kijk je mee?

Lees verder »

Een afkomende zwerm blijft altijd een fascinerend gezicht, in deze video zie je ook de koningin mee naar buiten komen. Aangezien ze geknipt was, kan ik haar samen met de voorzwerm in een andere kast doen. Kijk je mee?

Lees verder »

Een controle op zwermcellen hoeft niet veel tijd te kosten, mits je geen belegde doppen vindt op o.a. je bouwraam of andere ramen broed...

Lees verder »

De voorjaarsontwikkeling brengt de volken op volle sterkte. Zo lang er dracht is, blijft de focus op de dracht gericht. Maar zodra het weer omslaat kan de zwermdrift zijn kop opsteken. De TOP-kast is ook inmiddels op volle sterkte. Kijk je mee? 

Lees verder »

Hoe kun je met zo min mogelijk ingrepen het bijenseizoen door komen? Vaak werken beginnende imkers samen in de volken, in het corona-tijdperk moet je het vaak alleen doen. Hoe kun je het imkeren versimpelen? 

Lees verder »

Gezien de weersvooruitzichten, de sterkte van de uitgewinterde volken en de bijna in bloei komende kersenbomen wordt het tijd de honingkamers uit de wintervoorraad te halen en deze komende week te plaatsen. Tenminste in het midden, westen, oosten en zuiden van het land. De noordelijke provincies moeten waarschijnlijk nog een weekje wachten. 

Lees verder »

Wanneer kan de eerste honingbak geplaatst worden? Moet deze voorzien worden van kunstraat of uitgebouwde raat? Lees meer in dit blogbericht. 

Lees verder »

Voor 1 maart maak je de beste kans op lege onderbakken. Nu de wilg volop bloeit tref je al nectar en stuifmeel aan. Als er al broed inzit, dan heb je gewoon pech en ben je gewoon te laat. 

Lees verder »

De eerste vluchtige voorjaarscontroles konden in het zuiden en oosten van ons land uitgevoerd worden, waar let je zoal op?

Lees verder »

De muizenroosters kunnen bij het begin van de lente weer verdwijnen, hou de opening echter nog wel tot medio mei op de kleine stand. 

Lees verder »

Altijd weer schrikken wanneer er een dode moer voor de kast ligt, wat kun je doen en wanneer is dat nodig? 

Lees verder »

Nog een maand en de kortste dag ligt weer achter ons. In de tussentijd moet er nog wel geoxaald worden. Vanmiddag vlogen de bijen, dus komt er niets van oxalen. Dan maar aan de slag met de stoomwassmelter...zie de video

Lees verder »

De muizen bereiden zich ook voor op de winter nu de temperaturen gaan zakken. Zorg dat je nu de vliegopeningen verlaagd, zodat de kast uitsluitend bewoond blijft door de bijen. Hoe groot mogen de openingen zijn? 

Lees verder »

Zijn er nog andere manieren om in te winteren dan met traditionele voerbakken? Jazeker, kijk maar eens naar deze video. De uitleg vind je in het Blogbericht. 

Lees verder »

In september gebeurt er nog veel in onze volken, maar niet door de imker. De mijtbehandeling zit erop en het inwinteren wordt de komende weken afgerond. Hoe zitten de volken er nu bij? Kijk je mee met de video?

Lees verder »

Het vangen van een zwerm op beperkte hoogte wordt makkelijker met een bijentrechter.... in deze video zie je dat de bijen het werk doen....

Lees verder »

Een gewone controle, waarbij er geen afwijkingen gevonden worden, kan in 5 minuten gedaan worden. In dit filmpje controleer ik twee dadantvolken met P-moeren. 

Lees verder »

Twee nazwermen

06-05-2019

Een vroeg zwermseizoen, dus de eerste nazwermen zijn er ook al. Deze laten zich niet tegen houden door lage temperaturen. 

Lees verder »

Een korte check op zwermcellen is snel gebeurd. In deze video van een volk in een spaarkast merk en knip ik tevens de koningin. Uiteraard uit het handje...

Lees verder »

De zwermtijd lijkt ongekend vroeg dit jaar, de warme dagen medio februari zetten het seizoen op zijn kop. Zie ook de video van een dubbel bewoonde bijenkast. 

Lees verder »

Stormachtige groei

20-04-2019

De bijenvolken maken een stormachtige groei door vanwege de dracht van fruitbloesem en paardenbloemen. Zo ook in de TOP kast, hier was ik dus duidelijk te laat met uitbreiden. Zie het video-verslag. 

Lees verder »

Met de goede weersverwachting voor de komende week is het zaak de honingkamers in de gaten te houden en zonodig de 2e hk te plaatsen. Plaats deze op tijd, anders verhoningt het broednest en komt de zwermdrift sneller op gang. 

Lees verder »

De wilde kers begint te bloeien in de Achterhoek. Wanneer zijn de volken er aan toe om een honingkamer te gebruiken? 

Lees verder »

 

Het weer laat zijn sporen achter op de ontwikkeling van het broednest. Het resultaat is in deze video duidelijk zichtbaar, zo ook de lopende stille moerswisseling. Moeder en dochter hebben samen de winter doorstaan...

Lees verder »

Hoe veel verbruikten de volken de afgelopen vier weken? Ik heb acht volkjes aan de kofferweegschaal gehangen. Lees meer over het resulaat....

Lees verder »

Meten is weten, althans zo luidt het spreekwoord. Bij bijen ligt het vaak gecompliceerder. In deze video maak ik bijenmonsters om de mijtbesmetting op de bijen te bepalen. De doodsoorzaak van deze volken moet ergens anders in gezocht worden...niet in de mijten.

Lees verder »

Medio februari beleven de eerste voorjaarsdag in de winter van 2018/2019. De bijen houden hun jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. 

Lees verder »

Vier broedafleggers maken in 1 broedkamer? Of een nieuwe niet stapelbare spaarkast bekijken? Lees dit blog-bericht met deze nieuwtjes

Lees verder »

Moet je in je achtertuin of moestuin nog bijenkasten verplaatsen ovr kleinere afstanden? Doe het dan in januari!

Lees verder »

November is bij uitstek de maand om de mijtbesmetting in de volken te meten. Hiervoor kun je de schuiflade gebruiken. Het hoe en waarom lees je in dit blogbericht

Lees verder »

De Winter APK-check

22-10-2018

De komende weken is het tijd voor de winter APK-check. Controleer op een vroege ochtend met lichte vorst het aantal straatjes van de wintertros. Bij minder dan 5 straatjes is het tijd om alsnog te verenigen, om de kans op winterverliezen te verkleinen. De plexiglas of folie dekplaat maakt deze controle heel simpel uitvoerbaar.  

Lees verder »

Een wintervolk in een spaarkast dient tenminste uit 5.000 bijen te bestaan om de winterkou te kunnen doorstaan. Hoe kun je de grootte inschatten? In deze video laat ik een inschattingsmethode uit Duitsland zien. 

Lees verder »

De winterzit

29-09-2018

De eerste nachtvorsten in het oosten van Nederland zijn inmiddels een feit, hoogste tijd om het inwinteren af te sluiten met het plaatsen van muizenroosters voor de vliegopening. 

Lees verder »

Het inwinteren van de volken loopt ten einde. Check nog wel het resultaat. Soms zetten jonge moeren het wintervoer om in een groot broednest. De hoornaars zijn ook weer actief. Sommige volken hebben er iets op gevonden...

Lees verder »

Het verenigen

02-09-2018

Het verenigen van bijenvolken gaat vanaf nu steeds makkelijker. In de voorgaande maanden moest een krant toegepast worden om gevechten te voorkomen, soms overigens zonder succes. Lees meer over een succesvolle vereniging. 

Lees verder »

Inwinteren van veraf gelegen bijenstanden blijkt ook goed te gaan met het eenmalig verstrekken van 15 kg suikerdeeg. Wel tijdig (1 juli) na het afnemen van de zomerhoning beginnen en altijd achteraf per 1 september checken of ze het voer ook daadwerkelijk opgeslagen hebben. Zie de video's van een spaar- en/of dadantvolk. 

Lees verder »

Zegelwas verzamelen

27-08-2018

Het loont de moeite om in verenigingsverband zegeltjeswas te sparen. Een gemiddelde vereniging met 25 leden kan ieder jaar 25 kg zuivere en schone kunstraat produceren. Hoe? Lees en kijk verder in dit blogbericht. 

Lees verder »

Sterkte beoordelen

13-08-2018

Een gezondheids- en sterktecheck voor het inwinteren voorkomt teleurstellingen bij het uitwinteren. Hoe doe je dat? Kijk mee met dit video-blogbericht. 

Lees verder »

Flow Hive honing

05-08-2018

Ook met een Flow Hive kun je als 1e jaars basiscursist honing oogsten, doorzetten en beetje geluk, resulteerden na het wegnemen van het moerrooster tot een geweldige oogst van bladhoning

Lees verder »

Het inwinteren

02-08-2018

Binnenkort gaan we weer wintervoer verstrekken aan onze bijen. Welke mogelijkheden heb je en hoeveel geef je per volk? Hoe verloopt de proef met het voeren van een blok van 15 kg suikerdeeg? 

Lees verder »

Met het herhaalde gebruik van dezelfde middelen loop je kans dat de varroamijten resistent worden tegen dat middel. Het is goed om van tijd tot tijd iets nieuws te gebruiken. Api Life Var is zo'n nieuw product. Pas echter op bij hoge temperaturen!

Lees verder »

Misschien wat ongebruikelijk, maar toch leuk om eens een andere manier van inwinteren uit te proberen. Iedereen kent het inwinteren met geraffineerde suiker of met invertsuiker als aanvulling op de achterblijvende honing. Het schijnt ook anders te kunnen....

Lees verder »

Een veel besproken onderwerp onder imkers is de grootte van het broednest en de benodigde broedkamers. 

 

Lees verder »

Wat een geweldige groeikracht hebben bijenvolkjes! Vorig jaar juni heb ik diverse Apidea's ingestuurd naar de bevruchtingstations. Na een succesvolle aanparing heb ik ze op de thuisstand geplaatst. Twee weken na thuiskomst liep het eerste broed inmiddels uit en zat de groei er goed in. Hoe gaat dit verder?

 

 

Lees verder »

Vaak krijg ik de vraag wat je moet doen met de nog (deels) onverzegelde honingramen. Uiteraard kun je ze laten hangen als reservevoer of om af te laten vullen tijdens de volgende dracht. Maar vele beginners denken dat deze onverzegelde honing te veel water bevat. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn.

 

 

Lees verder »

Moeren knippen?

23-05-2018

Moeren knippen is goed voor het bijenvolk, voor de buren en voor de imker en voor zijn collega's. 

   

Lees verder »

Hoe staat het een week later met het volk dat aanstalte maakte voor een stille wissel? Hoe maak je eigenlijk een vlieger? 

Lees verder »

Het maken van een broedaflegger is een handige manier om nieuwe volken voor volgend jaar op te zetten en als bijvangst remt het de zwermdrift af

Lees verder »

Waar en wanneer kun je de tweede honingkamer plaatsen?

Lees verder »

Honing- en broedkamers uitbreiden? wanneer precies?

Lees verder »

Vaak is de onderste broedkamer in de winter leeg en kan die aan het eind van de winter weggenomen worden

Lees verder »

De 2e helft van februari is een geschikt moment om de bodems te verschonen

Lees verder »

Bijvoeren als uitzonderlijke maatregel om het volk de winter door te helpen

Lees verder »

Een echte winterklus: bijenkasten herstellen en nieuwe aanschaffen.

Lees verder »

Najaarscontrole

28-09-2017

De 100e warme dag in 2017, laatste kans op een inspectie?

Lees verder »

Heidehoning persen

14-09-2017

Een alternatief voor de ericaborstel is de fruit- of honingpers.

Lees verder »

Hoe doe je de stootproef en hoe wissel je een moer om?

Lees verder »

Controle wintervoer

04-09-2017

Hebben de volken voldoende wintervoer opgeslagen?

Lees verder »

Het gebruik van sluitramen tijdens het inwinteren kan nuttig zijn

Lees verder »

Geslingerde ramen en dan?

Lees verder »

De voerreserves slinken enorm de laatste weken, controleer de voorraden

Lees verder »

honing afnemen

22-07-2017

Een uitlaatbord plaatsen om de zomerhoning af te nemen, voorkomt roverij

Lees verder »

Wasdop als alternatief bij een stille moerswisseling

Lees verder »

Afgevlogen volk zwermt toch nog

Lees verder »

Moeren zoeken en belegde doppen breken

Lees verder »

Voorspoedige groei in de volken, ruimte genoeg?

Lees verder »

De 2e voorjaarscontrole eind maart en een check op de kwaliteit van kunstraat

Lees verder »

De volken maken een turbulente groei door met dit mooie weer

Lees verder »

6-raams volken overwinteren goed, nu nog overzetten

Lees verder »

Voorjaar! Een korte voorjaarsinspectie en het vervangen van de onderbak

Lees verder »

Stormschade?

24-02-2017

Stormschade? Goede banden om de kast voorkomen veel schade

Lees verder »

In de laatste week van februari kan de onderste bak meestal weggenomen worden

Lees verder »

Met de komende koude weken in het vooruitzicht kun je de bijenkasten in de achtertuin goed verplaatsen

Lees verder »

De stoomwassmelter

28-12-2016

Na de kerstdagen 2016: reinigingsvlucht

Lees verder »

De winterzonnewende

25-12-2016

De winterzonnewende ligt achter ons, het daglicht gaat weer lengen

Lees verder »

De volken zitten na 2 dagen vorst goed op de wintertros

Lees verder »

Straatjes tellen

04-11-2016

De bijenvolken gaan over op de wintermodus, ze clusteren samen tussen de raten

Lees verder »

Houd muizen buiten

14-10-2016

De kasttoegang moet nu verkleind worden om muizen buiten te sluiten

Lees verder »

Winterse controles?

10-10-2016

Maandelijks een blik in de bijen werpen? Leuke ervaring en veelzeggend voor het komende voorjaar...

Lees verder »

De Winter APK check

08-10-2016

Oktober is de maand voor een Winter APK check, ook in onze bijenvolken

Lees verder »

2e controle van de voervoorraad in een spaarkast

Lees verder »

een foto verslag van van het persen van heidehoning

Lees verder »

Heidehoning is super lekker, maar zeer arbeidsintensief

Lees verder »

De heidedracht loopt af, het actieve bijenseizoen dus ook

Lees verder »

Door de kast te kiepen..........

Lees verder »

Moeren omruilen

21-08-2016

De komende weken kunnen moeren eenvoudig gewisseld worden

Lees verder »

Heide- of vossenbeshoning? Wat wordt het dit jaar?

Lees verder »

BeeVital is het meest bekend van het product Hive Clean, hoe pas je dit toe?

Lees verder »

Bijvoeren

03-08-2016

Gezien het slechte weer en de afname van de zomeroogst moeten we het voer in de gaten houden

Lees verder »

Al begonnen met de varroabestrijding? Hoe werkt de Liebig Dispenser?

Lees verder »

Het uitlaatbord

28-07-2016

Honing oogsten in de nazomer, zonder roverij?

Lees verder »

Rijpe honing?

17-07-2016

Wanneer kan de honing geoogst worden, wanneer is de honing rijp?

Lees verder »

Een paar moerdoppen in deze tijd? Gewoon laten staan

Lees verder »

De zomerzonnewende

26-06-2016

De zomerzonnewende ligt weer achter ons, het zwermen zal nu ook afnemen

Lees verder »

Ken je het Scalvini kluisje? Handig en voor meerdere doeleinden geschikt

Lees verder »

Zwermcellen lijken soms wel gecamoufleerd te zijn, opgepast!

Lees verder »

Soms is de appelboom te dik om een zwerm uit te schudden....

Lees verder »

De voorjaarshoning al geoogst? Het uitlaatbord helpt je om bijvriendelijk de honing af te nemen

Lees verder »

Boven of onder? Het antwoord op deze veel gestelde vraag....

Lees verder »

Controle op doppen

03-05-2016

Controle op zwermdrift, kiepcontrole of raampjes lichten? Meerdere wegen leiden naar Rome

Lees verder »

Zwermdrift?

30-04-2016

Hoe staat het met de zwermdrift na deze koude week?

Lees verder »

Het bouwraam

20-04-2016

De eerste bouwramen zijn al weer belegd, de speeldopjes zijn er ook al weer volop.

Lees verder »

Binnen een week bloeit de pruim en mogelijk ook de kers, tijd voor de honingbakken, mits......

Lees verder »

Het overkomt velen in het voorjaar, een darrenbroedige moer, hoe los je dit op?

Lees verder »

Heb jij de verleiding van een voorjaarscontrole op stille zaterdag kunnen weerstaan?

Lees verder »

Voldoende voer en schone bodems?

Lees verder »

Het voorjaar nadert

05-03-2016

Het voorjaar hangt in de lucht, zorg tijdig voor nieuwe ramen!

Lees verder »

De schoonmaak

26-02-2016

Begin maart is bij uitstek het moment om bodems schoon te maken.

Lees verder »

Condensvorming aan dekplanken? Nergens voor nodig!

Lees verder »

Heb je twijfels over de voervoorraad?

Lees verder »

Vielen er veel mijten in de week na de winterbehandeling?

Lees verder »

Hoogste tijd voor de winterbehandeling. Ook al gedaan?

Lees verder »

Wanneer oxalen?

11-12-2015

Wanneer moeten we en kunnen we oxalen? Het antwoord is niet moeilijk....

Lees verder »

Muizen hindernissen

19-10-2015

Bescherm je volken tegen muizen, anders loopt het vaak fataal af.

Lees verder »

De laatste honing is geslingerd, het inwinteren is nagenoeg klaar. Wat nu nog?

Lees verder »

Het invoeren van een nieuwe moer kan via een kooitje, maar ook via verenigen.

Lees verder »

Honing afschuimen

10-09-2015

Kaasfolie werkt het beste om honing af te schuimen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Lees verder »

De vorige week maandag ingevoerde F1 moeren heb ik gisteren gecontroleerd.

Lees verder »

Met moeren op stap

23-08-2015

De komende weken is bij uitstek het moment om minder presterende of oude moeren te vervangen. Hoe? Lees deze BLOG.

Lees verder »

Sommige bijenkasten hebben lattenbodems, het wordt tijd deze nu te verwijderen. Geef bijen de ruimte om lekker door te hangen.

Lees verder »

Onverzegelde honing? Dat hoeft geen probleem te zijn.

Lees verder »

zomeroogst binnen?

27-07-2015

Is de zomerhoning al geslingerd? Hou de voedselvoorraad in de gaten, de broednesten vergen nog veel voer.

Lees verder »

De zwermperiode ligt achter ons. Toch kun je nog moerdoppen tegen komen.

Lees verder »

Baard maken

30-06-2015

Beginnende imkers kunnen de komende dagen kennis maken met "baard maken".

Lees verder »

Een bijenuitlaat

28-06-2015

Uitlaatborden voorkomen veel stress, zowel bij de imker als bij zijn volken. Hoe werkt zoiets?

Lees verder »

Moer of werkster?

15-06-2015

In deze tijd van het jaar beginnen veel jonge moeren met het leggen van eitjes. Al het begin is moeilijk. Soms vind je twee eitjes per werkstercel...

Lees verder »

In de eerste helft van juni kan de zwermdrift nog steeds de kop opsteken. Vanmiddag was er een voorzwerm uit een TBH afgekomen.

Lees verder »

Het eerste goud

21-05-2015

De eerste voorjaarshoning lijkt wel goud. Prachtige "droge" honing.

Lees verder »

Einde voorjaar?

16-05-2015

De meidoorn bloeit, de voorjaarsdracht loopt op zijn eind. Het koude weer brengt mogelijk schaarste aan voedsel voor de bijen.

Lees verder »

Moerdoppen?

11-05-2015

Overal steekt de zwermdrift zijn kop op. Wat kun je doen om het zwermen te voorkomen?

Lees verder »

De Kiepmethode

30-04-2015

Snelle inspecties tijdens koude dagen geven zicht op mogelijk belegde zwermcellen. Hoe doe je dat?

Lees verder »

Doppen breken

25-04-2015

Door al het uitlopende broed en de slechte weersvooruitzichten kan de zwermdrift snel ontvlammen.

Lees verder »

De kers begint nu echt te bloeien. De honingbakken kunnen geplaatst worden.

Lees verder »

Ruimte geven?

19-03-2015

Met de bloei van de wilg zet de groei van het broednest ook door. Zorg dat je de bijen een stap voor blijft en geef ze ruimte.

Lees verder »

Laat ze met rust!

06-03-2015

Weersta de verleiding en laat de bijen zonder verstoring genieten van het mooie weer!

Lees verder »

Raatvernieuwing?!

01-03-2015

De vitaliteit van bijenvolken wordt geholpen met hygiënische maatregelen...

Lees verder »

Eind februari/begin maart wordt het tijd voor de grote schoonmaak. Koud of lenteachtig weer zijn allebei goed voor dit soms zeer noodzakelijke klusje.

Lees verder »

Wat moet je doen, als je de winter uit komt met een volle 6-ramer?

Lees verder »