Blog

 

In deze blog volgen we de seizoensontwikkeling van de bijenvolken, mede bepaald door het weer en wat er bloeit. 

De berichten staan op chronologische volgorde. Klik in de linkerkolom om de berichten per categorie terug te vinden.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe berichten? Meld je aan en ontvang bij elk nieuw bericht een aankondiging in jouw mailbox. KLIK HIER 

Het NBV Bijenblog is in 2015 gestart. Auteur is Ben Som de Cerff, hobby-imker, docent bijenteelt

 

Aantal volgers: 4872 (volg de blog)

Een kortdurende varroabehandeling kun je bereiken met mierenzuur en ApiLifeVar. In deze video zie je de toepassing van het laatste middel

Lees verder »

in deze rubriek kun je vragen achterlaten, die niet gerelateerd zijn aan een specifiek blogonderwerp

Lees verder »

De Varroa Check is een goede methode om het kaf van het koren te scheiden. Welke volken hebben weinig mijten en welke veel? Waar ga je komend jaar mee verder? Moet je wel of niet behandelen? Alleen door goed te meten kun je hier een juiste beslissing over nemen

Lees verder »

De Amsterdamse Zuidas wordt eveneens bewoond door bijenvolken. Hoog bovenop het Innside Amsterdam Hotel staan de bijenvolken van Joost en Marcel. Gezien de honing die de bijen verzamelen, leveren de bijen een duurzame bijdrage aan de biodiversiteit aan de Zuidas. 

Lees verder »

Veel eigentijdse imkers willen hun volken inwinteren op eigen honing. Hoe pak je dit aan in combinatie met de varroabesrrijding? 

Lees verder »

De wintersterfte blijft nog steeds te hoog en meerjarig blijft de sterfte onder onze bijenvolken stijgen. Wat kunnen we hieraan doen?

Lees verder »

De boomstamkast is inmiddels volgroeid. Door voorbouw te gebruiken en die 90 graden gedraaid te plaatsen, ontstond een bijzonder patroon van de celstructuur. Deze bijen bouwen eveneens 4,9 mm cellen alsof ze nooit anders gedaan hebben. 

Lees verder »

Raathoning is de kers op de taart voor menig imker. Het product vraagt vaak wel wat knoeiwerk in de keuken, omdat de segmentjes uitgesneden moeten worden en opnieuw moeten worden verpakt. Hiervoor lijkt nu een oplossing voorhanden

Lees verder »

Het knippen van een stukje van de vleugel van een koningin is een omstreden maatregel om het zwermen te beheersen. Wat zijn de voor- en nadelen? In deze video kun je het tuten van de tuter ervaren. Luister en kijk je mee? 

Lees verder »

Door de enorme omvang van de volken en het uitblijven van mooi vliegweer zitten de bijen opgepot in de kasten, dit zorgt voor overbevolking en opnieuw zwermcellen

Lees verder »

De Zwarte bij

11-06-2024

Dit keer een blogbericht van een gastblogger over het landbevruchtingsstation voor de inheemse Zwarte bij. Mocht je belangstelling voor het plaatsen van maximaal 6 kastjes neem dan kontakt op met de secretaris van de Zwarte Bij Organisatie. De link vind je in het bericht

Lees verder »

Sommige volken hebben het zwermen in hun genen. Dit volk blijft zwermcellen aanzetten, maar van zwermen komt het gelukkig niet. Het is typisch voor deze familie (lijn). 

Lees verder »

Hagelschot

03-06-2024

Open broed moet er mooi wit uitzien. Gesloten broed mag slechts in zeer beperkte mate gaatjes vertonen. In deze video zie je hoe hagelschot eruit ziet. Tot 10% is dit nog acceptabel. Wat kan de oorzaak zijn? 

Lees verder »

De omzetting van MiniPlus naar andere formaat kasten zoals een TBH, spaarkast of Boomstamkast kost ongeveer zes weken. Dan is de migratie voltooid en heb je een volwaardig nieuw volk. De laatste uitdaging is om raathoning in de boomstamkast te winnen.

Lees verder »

De natuur is grillig. De bloeiperiode van onze belangrijkste drachtplanten is vaak kort, meestal een week per plantensoort. Laat nou net de pseudoacacia in de Achterhoek precies tijdens vijf dagen mooi zomerweer in bloei staan

Lees verder »

Zelfs een vleermuizenkast biedt voldoende woonruimte voor een bijenvolk. Het volk viert dit jaar haar derde verjaardag op 5 meter hoogte onder kerkelijk toezicht, dat helpt vast

Lees verder »

Het telen van mooie koninginnen in een combinatie van een starter en een moergoed volk werpt meestal zijn vruchten af. In deze video zie je de oogst van de gesloten doppen op dag 5 of 6 na het inhangen van het teeltraam.

Lees verder »

Een imkerdag in mei

16-05-2024

Het was verrassend te zien hoe de volken van een hongerdip in een overvloed van nectar terecht kwamen de afgelopen week. De zomerse temperaturen van de afgelopen 5 a 6 dagen in de Achterhoek zorgden voor veel plezier voor de imker en de bijenvolken. In dit bericht een video impressie van een dag werken in de bijen.  

Lees verder »

Koninginnenteelt

12-05-2024

Koninginnenteelt kun je van april tot augustus uitvoeren. Het is een vreselijk leuke en spannende uitbreiding van onze imkerhobby. 

Lees verder »

Het maken van een broedaflegger werkt zwermvertragend. Daarnaast levert het een nieuw volk op met betere overwinteringskansen dan overjarige volken

Lees verder »

Het volk in de boomstamkast begint zich goed te ontwikkelen, de eerste MP-raampjes zijn verwijderd en de opbouw van het natuurbouw-broednest is in volle gang. Kijk je mee met de video? 

Lees verder »

Aanhoudende kou levert geen nectar op. Toch vergt het broednest, dat twee weken geleden is aangelegd veel voer. De voorraden zijn aangesproken, soms ontstaan er tekorten. In deze video een kijkje afgelopen vrijdag in een spaarkast- en een Dadantvolk. 

Lees verder »

In dit Blogbericht vanwege het onophoudende natte en koude weer geen video over bijen, maar een mix van nieuwtjes en ervaringen rondom de bijenkast

Lees verder »

In dit blogbericht een antwoord op de vraag of je gewone kunstraat kunt blijven gebruiken terwijl je 5,1 mm kunstraat in de broedkamer gebruikt. Daarnaast een bericht met meer diepgang voor ervaren imkers, die via teelt en selectie de bijengezondheid willen verbeteren

Lees verder »

De ontwikkeling in de volken gaat gestaag verder. De komende koud weer periode kan leiden tot overbevolking en zwermdrift zodra het weer omslaat. Geef de volken in ieder geval voldoende ruimte. In deze video zien we een volk met voldoende ruimte en gelegenheid tot het bouwen van raat

Lees verder »

De Tussenaflegger

10-04-2024

De komende maand mei is de zwermmaand. Door de warme voorjaarsontwikkeling lijkt het dat de volken vroeger zijn dit jaar. Het te laat verstrekken van extra ruimte werkt de zwermdrift sterk in de hand. In dit blogbericht wordt de Tussenaflegger toegelicht. Dit is een variant op de vlieger, echter zonder dat er definitief een extra volk ontstaat.

Lees verder »

Ronde en vierkante horizontale bijenwoningen zijn er altijd al geweest. Ze worden nog steeds gebruikt in hedendaagse buitenlandse imkerijen. Dit blogbericht laat zien hoe je gebruikmakend van een MiniPlus-volkje een boomstamkast kan bevolken. 

Lees verder »

De bouwdrift begint in de sterkere volken duidelijk op gang te komen, de hoogste tijd dus om de sterkere volken extra ruimte te geven

Lees verder »

De komende twee weken staat de officiele bijensterfte-enquete weer open. Wees er snel bij. In dit blogbericht vind je de link naar de enquete en extra adviezen voor het komende bijenseizoen om de sterfte te beperken.

Lees verder »

De ontwikkeling in de bijenvolken gaat steady door. Ook bij koudere dagen afgewisseld met een of twee dagen met dracht blijven de volken zich doorontwikkelen en willen ze graag het broednest ontdoen van verse nectar. Dit vraagt ruimte boven het broednest. 

Lees verder »

De volksontwikkeling gaat op minder zonnige dagen gewoon door. De broednesten lopen uit en de aanwas van bijen wordt snel groter. De dip in de ontwikkeling vanwege de sterfte van winterbijen ligt bij de sterke volken al weer achter ons. Uiteraard loopt dit proces aan de kust en het noorden een paar weken achter op de Achterhoek en het zuiden van Nederland. 

Lees verder »

Deze week waren de Topkasten als laatste aan de beurt voor een voorjaarscontrole. Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

Na vele jaren is de grens van 4800 blogvolgers en nog eens 3800 You Tube-volgers gepasseerd. Tijd voor een welkomswoord aan de nieuwe imkers

Lees verder »

Dit keer komt gastblogger Ferry aan het woord. Hij is BD-imker.

Lees verder »

Het was gisteren een prachtige dag om de voorjaarscontrole te doen. Kijk je mee naar twee spaarkastvolken? De mieren hadden inmiddels ook al weer eitjes gelegd onder het dak. Alles is super vroeg dit jaar. 

Lees verder »

In VespaWatch staan 1200 niet geruimde Hoornaarnesten geregistreerd. Wat betekent dit voor het komende seizoen? 

Lees verder »

De voorjaarscontrole is altijd een spannend gebeuren. Vaak heb je op basis van het vlieggedrag al bepaalde verwachtingen. Het bijenseizoen wordt weer geopend. Geniet van deze prachtige natuurbelevingshobby. 

Lees verder »

Na het volgen van de basiscursus ga je aan de slag in je eigen bijenvolk(en). Dan ontstaan de twijfels: hoe zat het ook al weer? De vervolgcursus imkeren probeert op allerlei praktijkzaken antwoorden te geven. Dit keer een blogbericht van een gastblogger.

Lees verder »

De Aziatisch hoornaar komt over een paar weken ook weer zijn bed uit. De winterrust komt ten einde met het stijgen van de buitentemperatuur. Wat kunnen we als imkers doen? Dit keer een bericht van een gastblogger. 

Lees verder »

De boswilg en sleedoorn beginnen hier te bloeien, wees echter alert op de voedselvoorraden. De warme februarimaand heeft mogelijk ook gevolgen voor het groeiende broednest en daarmee met de groeiende behoefte aan stuifmeel en honing

Lees verder »

In dit Blogbericht belichten we van verschillende kanten het enkelbaks- en het dubbelbaksimkeren. Veertig jaar geleden werden alle imkers opgeleid in het dubbelbaksimkeren in de Simplexkast. Wereldwijd is er al jaren een tendens gaande die meer neigt naar het enkelbaksimkeren. De vraag van het waarom en de voor- en nadelen worden in dit bericht besproken. 

Lees verder »

Afgelopen zaterdag konden we weer genieten van zoemende bijen. De reinigingsvlucht was al eerder geweest. Nu werd er volop stuifmeel gehaald. Het broednest krijgt een boost. 

Lees verder »

De recent gehouden peiling onder de Blog-volgers en de lezers van NBV-Imkernieuws laat nu al een enorme sterfte onder de bijenvolken zien. In dit bericht kun je de resultaten van de peiling lezen en meer inzicht krijgen over de achtergronden. 

Lees verder »

Met het schoonmaken van de kastbodem en het wegnemen van de onderbak help je de bijen met een vies en lastig klusje. Voor ons is het vijf minuten werk. De maand februari is daar heel geschikt voor. 

Lees verder »

De schuifla

31-01-2024

De schuifla verdient zeker in januari en de komende maanden een plek onder de bijenkast. De bijen hebben het anders lastig met het warmhouden van het broednest. Maar er zijn meer voordelen. 

Lees verder »

Volken verliezen aan voergebrek wens ik niemand toe, want meestal treft het je sterkste volk. Check vooral in februari en maart het kastgewicht en neem zonodig passende maatregelen. In deze video laat ik zien hoe je dit kan doen zonder noemenswaardige verstoring van het bijenvolk

Lees verder »

Weersomslag

22-01-2024

Van wintertros naar uitvliegende bijen kan in 24 uur plaats vinden. De bijen liften mee op de veranderde omstandigheden. De natuur bereidt zich heel langzaam maar zeker voor op het komende voorjaar. De eerste bloemen zitten er aan te komen. Echter de winterse ijskou kan zomaar terug keren, onze bijen kennen de klappen van de zweep. 

Lees verder »

Drie op de vier imkers heeft bijen van een bepaald ras. Deze kunnen alleen via koninginnenteelt in stand gehouden worden. Bevruchtingstations, kunstmatige inseminatie en teelt en selectiegroepen spelen een belangrijke rol hierin. Op de koninginnenteeltdag en aansluitend de bijeenkomst van BeeSelective kun je veel informatie inwinnen en uitwisselen. 

Lees verder »

De varroabestrijding wordt op vele manieren en variaties uitgevoerd. De winterbehandeling ligt net achter ons. Wellicht behandel je helemaal niet meer. Toch heeft menig imker tijdens de kerstperiode even onder de daken gekeken of aan de zijkant van de kasten geluisterd of alles nog leeft. Graag horen we van julllie via een korte peiling wat je hebt aangetroffen en hoe je het afgelopen jaar hebt behandeld. Ook niet-behandelaars zijn van harte welkom.  

Lees verder »

Binnen in de Topkast zit het bijenvolk al volop in het broed. Het broednest blijft stabiel 35 graden, terwijl een stukje verderop het ijs aan het plexiglas hangt. Het is een enorme prestatie om minus 6 op te warmen tot 35 graden! 

Lees verder »

Houd de vliegopeningen in de gaten en plaats de schuifladen terug. Met de aanhoudende kou kunnen de bijen geen dode bijen opruimen. Deze verzamelen zich vaak aan de voorkant bij de vliegopening. Vanwege de al aanwezige broednesten kun je met de schuifladen ernstige afkoeling vanwege oostenwind en strenge vorst voorkomen. 

Lees verder »

Het eerste stuifmeel aan de bijenpootjes is al weer gezien rond de kerstdagen. De bijen kwamen los van de wintertros en de reinigingsvlucht was een feit

Lees verder »

De winterzonnewende staat voor de deur, het einde van de herfst en het begin de winter. Voor onze bijenvolken het keerpunt naar het nieuwe bijenseizoen. Voor ons een periode van bezinning en samenzijn. 

Lees verder »

Vorige week is er een publicatie verschenen over een interessant Nederlands onderzoek naar de werking van Formic Pro en Formivar 60. Gezien het veelvuldige gebruik van deze middelen onder de Nederlandse imkers leek het goed om de resultaten en mijn eigen ervaringen met jullie te delen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is zeer leerzaam voor schoolkinderen.

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

Afgelopen woensdag liep de temperatuur op tot 12 graden in de middag. Het gevolg was een prachtige reinigingsvlucht. In de ochtend was het nog fris, maar voldoende warm om de volken te kunnen waarnemen onder het plexiglas. Helaas iets meer verliezen in de vorm van verdwenen volken dan gehoopt. Door de inzet van reservevolken worden deze verliezen weer teniet gedaan. 

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

De wondere wereld van de insecten en in het bijzonder van de honingbij is bijzonder leerzaam voor kinderen

Lees verder »

Komend weekend wordt het mogelijk warmer en zullen de bijenvolken de bodems weer schoon poetsen. Het lijkt bij sommige volken ook wel nodig. Door de langere periode van kou zijn de laatste kortlevende zomerbijen op de gaasbodem terecht gekomen

Lees verder »

Oxalen staat bij de meeste imkers op de agenda in de maand december. Lees in dit bericht nog eens alle ins en outs.  

Lees verder »

Door dagelijks de mijten te tellen op de schuifla krijg je een goed beeld van de relatieve mijtenbesmetting. Iedereen kan zo vaststellen welke volken nog het meest besmet zijn met varroamijten. De laagst scorenden behoeven waarschijnlijk geen winterbehandeling meer te ondergaan. Dat scheelt weer werk, stress voor de bijen en chemicalien. 

Lees verder »

De overgang van normale grote cellen naar kleine cellen kun je op verschillende manieren aanpakken. In dit blogbericht worden drie opties besproken. Heb je nog vragen, stel ze dan svp als blogreaktie. 

Lees verder »

In het komende winterseizoen staan er weer allerlei interessante studiedagen, webinars en lezingen op stapel. Regelmatig word ik gevraagd iets te vertellen over het gebruik van kleine broedcellen. In deze en het volgende bericht hier meer over. 

Lees verder »

De periode waarin de langlevende winterbijen gevormd worden, ligt achter ons. Een goed moment om eens te kijken of dit seizoen voldoende sterke volken heeft opgeleverd. Kijk je mee? 

Lees verder »

De bijenvolken blijven binnen vanwege de donkere en winderige dagen. De lang levende winterbijen zijn inmiddels gevormd. Houd de sterkte van de volken in de gaten. Zijn ze nu nog sterk, dan maken ze goede kans om goed de winter uit te komen. 

Lees verder »

De wespennesten hebben blijkbaar nog steeds behoefte aan voedsel aangezien ze geen voorraden aanleggen zoals onze slimme honingbijen. Onophoudelijk dansen ze voor de vliegopeningen van de bijenkasten. De sterke bijenvolken geven ze echter geen schijn van kans

Lees verder »

Wespen-, hoornaar- en hommelkolonies sterven langzaam uit vanwege de intredende herfst en een gebrek aan voedsel. Uitsluitend hun jonge net bevruchte koninginnen overwinteren solitair. Honingbijen daarentegen hebben grote voedselvoorraden aangelegd en zijn als superorganisme bestand tegen de intredende kou. 

Lees verder »

De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Vanuit Belgie wordt Brabant, Limburg en Zeeland overspoeld met meldingen van vermeende Aziatische hoornaars. Uit de goedgekeurde waarnemingen blijkt inderdaad dat de AH Nederland verovert. 

Lees verder »

Flying is dying?

10-10-2023

De geel bloeiende mosterdzaadvelden hebben een grote aantrekkingskracht op onze bijen. Met mooi nazomerweer worden de bloemen sterk bevlogen. Echter vliegbijen zijn in de laatste fase van hun bijenleven. Vliegbijen worden zeker geen langlevende winterbijen. 

Lees verder »

Wintersterkte

02-10-2023

De mooie warme septembermaand heeft de bijen goed gedaan. De stuifmeelreserves lijken overal voldoende en er is nog ruimschoots open en gesloten broed aanwezig. Met folie dekplaten kun je de volken de komende maanden goed blijven volgen. Kijk je mee?

Lees verder »

De bijenvolken hebben zich inmiddels goed voorbereid op herfst en winter. De voorraden zijn aangevuld, de mijten zijn bestreden en het laatste broed zorgt voor de nodige langlevende winterbijen. Hoe ziet een volk eruit eind september? 

Lees verder »

Er zijn vele oorzaken, die tot wintersterfte kunnen leiden volgens een Duits onderzoek. In dit Blogbericht een voorbeeld met video van een nu al wegkwijnend volk en de mogelijke oplossing

Lees verder »

Mits je beschikt over jonge leggende koninginnen is het vervangen van oude koninginnen een eenvoudige imkerhandeling. Kijk maar mee met deze video. 

Lees verder »

Ingangsvliegkooien

08-09-2023

In Frankrijk hebben ze al 20 jaar ervaring met de Aziatische Hoornaar. Om de hinder voor de honingbij enigszins te beperken worden er soms ingangsvliegkooien gebruikt. In dit blogbericht enige foto's en een video van collega-imker Jan. 

Lees verder »

Tijdens een hittegolf kun je beter niet een nieuwe dosering van een varroabestrijdingsmiddel verstrekken. Je hoeft een vorige week begonnen tweede dosering echter ook niet af te breken. Verder een video inkijkje halverwege het inwinteren in een eenbaksbijenvolk

Lees verder »

Voor het inwinteren van volken in een TBH of Topkast heb je geen bijzondere voerbakken nodig. Je kunt gewoon je twee liter spaarkastvoerbakje hergebruiken. 

Lees verder »

In Dadantkasten, maar ook in Spaarkasten kun je werken met interne houten en plastic voerbakken tijdens het inwinteren. Vliegen lijken honingbijen te verdringen of zijn honingbijen gewoon slimmer?

Lees verder »

In dit Blogbericht een toelichting op het broedonderzoek dat ik afgelopen week gedaan heb naar de mijtbesmetting in een deel van mijn onbehandelde volken

Lees verder »

Uit de praktijk blijkt dat bijenvolken ook zonder varroabestrijding kunnen overleven. Het vraagt wel een andere benadering van het bijenhouden. In dit blogbericht een blik op een volk dat al zeven jaar niet meer behandeld werd. 

Lees verder »

Het inwinteren begint medio augustus, het bijvoeren gebeurt wanneer we de zomerhoning oogsten. Laat de broednesten niet achter zonder honing. Het is onmisbaar voor de jonge bijen.

Lees verder »

Ontzegelwas is zeer geschikt als grondstof voor schone duurzame kunstraat. Met een grote ontzegelbak in de slingerruimte van bijenverenigingen kun je snel werken en is het inzamelen van was voor kunstraat een leuke verenigingsactiviteit geworden. 

Lees verder »

Eén van de krachtigste maatregelen om sterke overlevende volken te krijgen, is koninginnenteelt. Door selectie en raskeuze krijg je vitale en gebruiksvriendelijke bijenvolken. In september kun je oude koninginnen vervangen door jonge. Hoe zet je zo'n teelt van nieuwe koninginnen op?  

Lees verder »

Een MiniPlus is het kleinste kasttype waarin je goed volken en moeren kunt overwinteren. Het vraagt ongeveer ruim 8 kilo voer en twee randjes MP. Kijk je mee?

Lees verder »

Biodiversiteit

18-07-2023

Honingbijen en wilde bijen delen de natuurgebieden in de Achterhoek. Ieder insect heeft zijn specifieke voorkeursplanten. Ondanks de vele bijenvolken is nauwelijks een honingbij te vinden op de kruiden en andere planten in onze tuin, maar des temeer vlinders en andere bijen. 

Lees verder »

De verzegeling van honingramen kan er totaal verschillende uitzien. Waar komen deze verschillen vandaan? 

Lees verder »

Bijen halen allerlei vreemde fratsen uit op de vliegplank, vooral midden zomer. In dit bericht een korte uitleg over de drie soorten bewegingen die je kunt observeren

Lees verder »

Het overwinteren van teeltmoeren in miniplusvolkjes hoeft de doorgroei tot volwaardige volken niet in de weg te staan. De teeltmoeren, die niet ingezet worden voor de koninginnenteelt, verhuizen in april naar dadantvolken. Inmiddels zijn dit in drie maanden tijd volwaardige volken geworden. Kijk je mee? 

Lees verder »

De zomerzonnewende

24-06-2023

De volken bereiden zich met het binnenhalen van de zomerhoning voor op het komende winterseizoen. De zomerzonnewende ligt weer achter ons. Het bijenseizoen kent een opwaartse en een neergaande periode van zes maanden. Wat speelt zich daarin af? Hoe staat het met de Topkasten? Kijk je mee? 

Lees verder »

De zomerdracht staat voor de deur. De komende vier weken wordt het hoogtij voor de bijen. Zorg voor voldoende honingkamers, zodat er ruimte in de broedkamer overblijft om het broednest te handhaven. 

Lees verder »

Broedbeperking

11-06-2023

Bij het eenbaksimkeren kun je zelf spelen met de omvang van het broednest. Doe dit vooral tijdelijk in aanloop naar de bijvoorbeeld de lindedracht. Hoe je dit doet bij de Topkast leg ik uit in deze video

Lees verder »

De pintest is een eenvoudige en snelle methode om het hygienisch gedrag van bijenvolken te meten. Hoe dit in zijn werk gaat, lees in dit blogbericht. In de video zie je het verrassende resultaat. 

Lees verder »

Het afnemen van honingkamers vraagt enige voorbereiding om te voorkomen dat er overbevlding en zwermdrift ontstaat. De aanpak zie je in een nieuwe korte video

Lees verder »

De Acaciadracht

02-06-2023

De zwermperiode komt langzaam ten einde. De zomerdracht is in aantocht. De tussentijdse dracht van de pseudoacacia zal komende weekend zijn hoogtepunt bereiken in de Achterhoek. In dit blogbericht een super rustig Buckfastvolk zonder leggende moer....of toch? Volgende week meer...

Lees verder »

In dit blogbericht aanvullende informatie over de aanpak van de Aziatische Hoornaar. In de mail van de NBV taskforce vind je ook veel informatie

Lees verder »

De Aziatische Hoornaar rukt op in Nederland. De eerste waarnemingen dit jaar zijn een feit. De VBI-vangkooi zou op iedere bijenstand aanwezig moeten zijn. De provincie Overijssel geeft het goede voorbeeld. 

Lees verder »

Behandelvrij imkeren kan. Mijn eerste en oudste behandelvrije bijenvolk vierde vandaag haar zevende verjaardag. Een mooie prestatie van dit bijenvolk en haar mijten. Blijkbaar is de strijdbijl begraven en is er een evenwicht ontstaan tussen gastheer en parasiet. Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven. Kijk je mee naar dit volk? 

Lees verder »

De eenvoud van het eenbaksimkeren laat zich het beste zien in de Topkast. Toch heeft het eenbaksimkeren in de dadantkast ook voordelen. Je blijft echter slepen met zware honingkamers. Iets dat geen rol speelt bij de Topkast. Kijk je mee?

Lees verder »

Wat kun je doen met al die uitlopende moeren enige dagen na het afkomen van een voorzwerm of wanneer je koninginnenteelt te succesvol verlopen is? In dit bericht een video over zwermcellen breken en het bewaren van net geboren moeren oftewel het banken van moeren

Lees verder »

Zwermdrift is goed af te stoppen met broedafleggers maken. Het is een betrekkelijk eenvoudige methode, die mooie nieuwe volken oplevert voor het komende jaar. Dit keer laat ik het effect zien op het volk waaruit ze gekomen zijn. Geen centje pijn voor dit volk. Verder veel zwermcellen in het tweede deel van de video. 

Lees verder »

De broedaflegger

02-05-2023

Broedafleggers hebben tot doel de zwermdrift af te remmen of uit te bannen. Uiteraard levert het ook nog eens een nieuw volk op. In deze video zie je het bijzondere verschijnsel van actieve eileggende werksters in de honingkamers. Iets wat de imker soms op het verkeerde been zet. 

Lees verder »

Vaak worden wisselcellen aangezien voor zwermcellen en wordt het stille moerwisselingsproces verstoord met de beitel. Mits de oude moer (het kan ook een jonge defecte zijn) het nog even vol houdt, herhaalt het proces zich vanzelf en krijg je een tweede kans om alles met rust te laten. 

Lees verder »

Koningsdag

26-04-2023

Vanaf Koningsdag is het de juiste timing om je met koninginnenteelt bezig te gaan houden. Wat heb je nodig en wat brengt het je als imker? 

Lees verder »

De vanwege het koude weer binnenzittende haalbijen zorgen voor een onevenwichtigheid in de volksontwikkeling. De zwermdrift doemt dit jaar zeer vroeg op. Kijk je mee naar de belegde zwermcellen? In de tweede video meer over de Topkast en het voorjaar

Lees verder »

De voorjaarsdracht

13-04-2023

De voorjaarsdracht lijkt eindelijk in de lift te zitten met de komende weersverbetering. In drie tot vier weken tijd moeten de bijen hun slag slaan. Daarna valt de dracht grotendeels weg en komt een perode van zwermdrift aan. 

Lees verder »

De broedaflegger

08-04-2023

Je kunt je wapenen tegen winterverliezen door als preventieve maatregel enkele reservevolken op te zetten. Hoe kun je dit combineren met het terugdringen van de zwermdrift de komende maand? 

Lees verder »

Hoe winteren de volken uit? Wanneer kunnen de honingkamers geplaatst worden? In deze video zie je diverse volken die rijp zijn voor een extra verdieping

Lees verder »

Wintersterfte

25-03-2023

Wintersterfte hoort bij het imkersvak. Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd. Wat kunnen veel voorkomende redenen voor het ontstaan van wintersterfte zijn? 

Lees verder »

De voorsjaarcontrole geeft altijd weer een gezonde spanning. Hoe zien de volken eruit? Hoeveel ramen bezetten ze? Is de moer nog in goede doen of misschien toch darrebroedig geworden of gewisseld op een te laat moment van het jaar? Lastig om die laatste twee te diagnostiseren. In deze ronde voorjaarscontrole kwam ik alleen maar blije bijen tegen. Kijk je mee?  

Lees verder »

De voorjaarscontrole staat ons de komende weken weer te wachten. In dit blogbericht een kijkje op de volken en een verwijzing naar de belangrijkste zaken van een vluchtige voorjaarscontrole

Lees verder »

Bij lage temperaturen in maart zie je opvallende verschillen tussen volken in styropor en houten kasten. De volken in styropor kasten zitten ondanks de kou los in de kast en ontwikkelen zich voortvarend. 

Lees verder »

De winter ligt volgens de meteorologische kalender achter ons. De bolletjes beginnen volop te bloeien en ook de eerst bloeiende wilgentak kwam ik afgelopen weekend al tegen. De volken ontwikkelen zich ondanks de huidige koude periode gewoon door. Daglengte en zonlicht geven de bijen een groeispurt. 

Lees verder »

Deze week gonste het druk rond de bijenvolken. Er werd behoorlijk veel stuifmeel binnen gehaald. Het noorden zal er vast bekaaider vanaf gekomen zijn. De verschillen tussen noord en zuid zijn vooral in het voorjaar groot. Voor degenen, die niet konden genoeten van het voorjaarsgezoem in dit blogbericht een korte video

Lees verder »

Indien je toch noodvoedering moet toepassen, zorg dan voor passende isolatie rond het pak suikerdeeg. Iso platen zijn een handig hulpmiddel

Lees verder »

Het voorjaar nadert

05-02-2023

Februari telt altijd wel enige zonnige dagen, waarop er hazelaar- en elzenstuifmeel verzameld wordt. De boerenkrokussen en de sneeuwklokjes laten ook niet meer lang op zich wachten. Deze maand kunnen de bodems indien nodig schoongemaakt worden. Bij het liften kun je tevens de voervoorraad inschatten

Lees verder »

Enkele blogvolgers vroegen mij een bericht te schrijven over een opkomende exoot: de Aziatische hoornaar. Om imkers beter bewust te maken van deze invasieve exoot het volgende blogbericht voorzien van diverse video's en enige persooonlijke aanbevelingen.

Lees verder »

Over een maand komen de volken vaker naar buiten en komt ook de bloei van sneeuwklokjes en boerenkrokus op gang. Voorlopig heerst er nog winterrust en zitten de bijen nog warm in de kast. Soms los in de kast, vaker nog op de wintertros. Vanmorgen een check gedaan, het ziet er - op een enkele uitzondering na - veelbelovend uit. Kijk je mee? 

Lees verder »

Toch uitzonderlijk dat de bijen rond 6 januari al vliegen op de hazelaar. Ik betrapte ook al een bij op de bloemetjes van vogelmuur. Het zijn bijzondere tijden. De uitwinteringssterkte lijkt zich goed te handhaven, maar het is nog veel te vroeg om te juichen. 

Lees verder »

De klimaatsverandering laat ons steeds vaker uitzonderlijke weersomstandigheden ervaren. Omstandigheden, die 1000 km zuidelijker normaal waren, maar voor ons heel bijzonder. Het bijzondere wordt normaal. Tijdens de jaarwisseling was het ongekend warm. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen. Laten we ons samen inzetten voor een duurzame en biodiverse samenleving met onze mooie bijenhobby als verbindende factor. 

Lees verder »

Kerst is de tijd voor bezinning en reflectie. Een gezellige kerst en een gezond en duurzaam 2023 toegewenst! Voor tweede kerstdag in dit blogbericht een verhaal over mijn beleving van de varroamijt. Na bijna 40 jaar moeten mijn bijen hun eigen boontjes doppen. Met een beetje hulp van de imker. 

Lees verder »

Na drie weken vertoeven op de wintertros kun je zonodig volken over kleinere afstanden voorzichtig verplaatsen. Inmiddels is het zover dat ze al weer zo lang binnen zitten. Let wel op landelijke verschillen, aan de kust zitten ze nog niet zo lang op de wintertros. 

Lees verder »

Het aanpassingsvermogen van bijenvolken is een wonderbaarlijk natuurfenomeen. Wij gebruiken allerlei hulpmiddelen om ons staande te houden in het snel veranderende klimaat. Bijen hebben alleen elkaar. In de samenwerking van al die zusters en halfzusters zit de kracht en vooral het aanpassingsvermogen om te overleven. 

Lees verder »

We glijden langzaam de winter in, de temperaturen dalen. Toch zijn er nog steeds wespen aktief en vanmorgen kwam ik op één van de schuifladen nog vijf mieren tegen. Zijn de wespen een lokaal verschijnsel of zijn ze overal nog aanwezig?  

Lees verder »

December Oxaalmaand

26-11-2022

December is oxaalmaand. Deze behandeling tegen de varroamijten is de meest toegepaste behandeling. De behandeling is zeer effectief vanwege het ontbreken van broed. Een juiste timing is wel van belang. 

Lees verder »

De dagelijkse mijtenval piekt altijd in september en oktober. Door het krimpende broednest vallen er heel veel mijten op de schuifla, zeker bij onbehandelde volken.

Lees verder »

De komende koude dagen leiden waarschijnlijk een periode in van broedloosheid in onze bijenvolken. Een goed moment om voorbereidingen te treffen voor de late herfst oxaalbehandeling. De komende twee weken kun je de mijtenval gedurende drie tot vijf dagen monitoren om nut en noodzaak van het oxalen te overdenken. Oxalen beperkt je mijtbesmetting voor de start van het komende voorjaar, het zal schade van een hoge nazomerse besmetting niet meer kunnen herstellen. Die schade is onherroepelijk. 

Lees verder »

Bij vorst aan de grond of lichte vorst trekken de bijen zich terug op de wintertros, althans in houten kasten. In styroporkasten moet het zelfs nog iets kouder worden. Deze isoleren zichtbaar veel beter. De wintertros is een betrouwbare indicator van de werkelijke volkssterkte op dit moment. Gezonde volken zullen in nagenoeg dezelfde sterkte uitwinteren. 

Lees verder »

Hoe staat het met het broednest? Zijn de volken al broedloos? Heeft de warme oktobermaand nog invloed? In dit bericht staan de meetgegevens van twee volken. Volken met jonge moeren hebben waarschijnlijk nog broed. 

Lees verder »

De bijenruimte is een ontdekking van de Amerikaan Langstroth. Hij ontdekte dat als hij de afstand tussen de dekplank en de bovenzijde van de raampjes liet zakken tot 3/8e inch (± 9 mm), dat dan de tussenliggende ruimte vrij bleef van propolis of braamraat. Op de foto's in dit bericht zie je duidelijk de werking.

Lees verder »

De meeste waddeneilanden, zowel in Nederland als in Duitsland zijn van bijzondere betekenis voor de bijenteelt. Bijna ieder eiland is beschermd gebied voor bepaalde bijenrassen. Hoe staat het met de Nederlandse eilanden? 

Lees verder »

Muizenissen

26-10-2022

Muizen zoeken ook nestholtes en winterrustplaatsen. Een mooiere plek als een met voedsel gevulde bijenkast kun je niet bedenken. Toch kun je de muizen maar beter buiten houden. Voordat de temperatuur echt gaat zakken, is het raadzaam vliegspleetverkleiners te plaatsen. Hoe klein mag de opneing blijven? 

Lees verder »

Over enkele weken zullen de bijen zich weer terugtrekken op de wintertros. Dit is hun werkwijze om te besparen op energiegebruik. De buitenmantel van bijen houdt de warmte zoveel mogelijk in de wintertros. Wanneer komt er een einde aan de wintertros en wanneer wordt die weer opgestart? 

Lees verder »

Folie of plexiglas geeft de mogelijkheid ook in herfst en winter kontakt te houden met je bijen. Hoe staan ze ervoor en behouden ze hun sterkte? In deze video zie je de sterkte van vier volken medio oktober

Lees verder »

Door bij de teelt van raszuivere koninginnen de mijtenval te monitoren, kun je de best presterende moeren er snel tussen uit vissen. Blijkbaar is het genenpakket van het ene volk veel beter dan dat van andere moeren. De nateelt moet deze stelling in de toekomst weer bewijzen. Hoe selecteer je op een eenvoudige wijze op de minste mijtbesmetting? 

Lees verder »

Bijenvolken in de herfst een jonge moer geven, kent diverse voordelen. Hierover meer in dit blogbericht met video. 

Lees verder »

Het inwinteren moet de komende week afgerond worden. Per regio kan dit nog een of twee weken verschillen, maar het wordt kouder en vochtiger voor de bijen

Lees verder »

De mijtenpopulatie moet na de zomerbehandeling in juli en augustus fors teruggedrongen zijn. Met de schudmethode kun je de mijtbesmetting op de bijen betrouwbaar vaststellen. In deze video wordt het gebruik van de schudmethode getoond.  

Lees verder »

Broedonderzoek

07-09-2022

Tijdens het actieve bijenseizoen is broedonderzoek een methode om de mate van varroabesmetting en de mate van voortplanting vast te stellen. Je kunt o.a. hiermee de groei van de mijtenpopulatie volgen. In dit bericht  zijn de resultaten van deze broedonderzoeken opgenomen. 

Lees verder »

Het verenigen van volken verloopt in maart, april, september of oktober in 99% van alle gevallen probleemloos. Het is een goede methode om volken sterker de winter in te laten gaan of oude moeren te vervangen. 

Lees verder »

De nazomer is bepalend voor het uitwinteren. Nu kun je gemiddelde volken combineren met zwakke volken en zo sterke volken maken, oude moeren vervangen door jonge vitale moeren. Wat kom je zoal tegen in de volken? Kijk je mee? 

Lees verder »

Deze periode van het jaar is cruciaal voor het in- en uitwinteren. Het belangrijkste middel tegen wintersterfte is het inwinteren van gezonde en sterke volken. Bij het dadantvolk in deze video staan alle seinen op groen. 

Lees verder »

Door tijdens het afnemen van de honing direct te voeren, voorkom je tekorten in de voedselvoorraden. Dit jaar heb ik de honingoogst uitgesteld tot half augustus. In dit bericht de toestand van een Topkast-volk na vele weken droogte en hitte. 

Lees verder »

De hoornaar

16-08-2022

De Aziatische Hoornaar wordt steeds vaker gezien, vooral bij onze zuiderburen. Maar in Brabant is de A. hoornaar nu al nadrukkelijk aanwezig. De komende jaren krijgen we er langzaam maar zeker allemaal mee te maken. Hoe herken je de Aziatische hoornaar. Beide soorten kun je in dit blogbericht bekijken via een videootje.

Lees verder »

Hitte en varroabestrijdingsmiddelen verdragen elkaar slecht. Het middel gaat domweg te snel verdampen. Hoe zie je dit en wat kun je doen om de schade aan bijen en broed tebeperken?

Lees verder »

Een succesvolle overwintering hangt sterk af van de hoogte van de mijtenbesmetting. Zorg nu voor passende maatregelen

Lees verder »

Raathoning

17-07-2022

Raathoning is een ware delicatesse. in dit blogbericht een foto-impressie van de verwerking van een miniplus-raampje raathoning tot verkoopbare segmentjes raathoning. 

Lees verder »

Mijtenbestrijden is een goede zaak. Het driegangen menu staat voor regelmaat en reinheid (minder mijten). Met veel inspanning en de monitoring van de mijtenbesmetting kun je ook een andere weg inslaan. Als het lukt om volken 4,5 en zelfs 6 jaar te laten overleven zonder extern ingrijpen op de mijten, dan geeft dat wel voldoening en uiteraard natuurzuivere honing. Sommige bijen zijn dus onder bepaalde omstandigheden in staat om in harmonie te leven met de mijten. 

Lees verder »

Een TBH vullen met een spaarkastvolk is altijd weer een dingetje. Echter met de juiste stappen in de juiste volgorde valt het wel mee. Hoe is de opbouw na de zomerdracht van een volk in een horizontale spaarkast? Kijk maar mee..

Lees verder »

Het mijtbesmettingspercentage begint na de langste dag weer sterk op te lopen dankzij het krimpende broednest en de maandelijks verdubbelende mijtenpopulatie. Dit gebeurt echt niet in gelijke mate bij alle volken. Probeer er eens achter te komen welke volken niet opgewassen zijn tegen de mijten. Lees hierover meer in dit blogbericht. 

Lees verder »

Hoe reageren de bijen bij het afnemen van de honingkamers op het mogelijk ontstaan van ruimtegebrek? Kun je hier iets aan doen en is het vervelend voor de bijen? 

Lees verder »

De zomerdracht loopt ten einde, de zwermdrift ligt achter ons. Toch kom je soms nog moerdoppen tegen. Wat doe je ermee? 

Lees verder »

De bijenruimte ontdekt door Langstroth wordt normaal gesproken vrijgelaten door de bijen. In uitzondelijke gevallen worden de kleine vrije ruimtes tussen de bakken gebruikt voor honingopslag of darrenbroed. De mijten profiteren vaak volop van dit darrenbroed. Pas op en bestrijd de mijten tijdig. Over een paar weken staat het hoofdmenu van de varroabestrijding weer in de agenda. 

Lees verder »

Broednesten krijgen tijdens een sterke nectar flow minder prioriteit. Blijkbaar weten de bijen vanuit de overlevering dat ze hun kans moeten grijpen wanneer het moment gunstig is. Alles wijkt dan voor de opslag van nectar/honing. Ook de broedverzorging komt hierdoor op het laatste plan. Echter met een weekje slechter weer herstelt zich dit automatisch. In dit blogbericht een video van een bijenvolk op kleine cellen in een Topkast.  

Lees verder »

Bijen zijn ongelooflijke gedreven werkers mits er ook daadwerkelijk iets te doen of te halen valt. Volken kunnen zich ook in een kast met beperkte broedruimte ontwikkelen tot grote vitale volken. In dit bericht iets over de geweldige haaldrift van bijen met zo'n eenbaksbroedkamer

Lees verder »

Hoeveel honing kunnen bijenvolken verzamelen? Op een locatie in de omgeving van Lochem zijn de honingkamers op de weegschaal gezet. Deze volken hebben goed werk verricht mede dankzij het mooie voorjaarsweer. Kijk je mee? 

Lees verder »

De koninginnenteelt kent vele valkuilen. In dit blogbericht wat tips om het resultaat op de bevruchtingsstations te verbeteren. 

Lees verder »

De Vuilboom en Braam komen volop in bloei in de Achterhoek, met zomers weer kunnen deze planten enorm veel nectar geven. De braam geeft ook veel stuifmeel. 

Lees verder »

De verzamelbroedaflegger volgens de Broeder Adam methode dient voor het telen van grotere series koninginnen. In deze video wordt de aanpak uitgelegd en worden de gesloten doppen geoogst. Vervolgens kun je zien hoe de jonge moeren inlopen in bevruchtingskastjes

Lees verder »

Waar bevinden de mijten zich in het voorjaar? Zitten ze in het werkster- en darrenbroed? Gedragen de varroamijten zich anders in 4,9 mm broed ten opzichte van 5,4 mm broed? Met mijn laatste 5,4 volkje en een vergelijkbaar 4,9 volkje, beiden in MiniPlus kastjes, probeerde ik begin mei de antwoorden op deze vragen te vinden

Lees verder »

De koninginnenteelt is een heel boeiende en spannende uitbreiding van onze hobby. Daarnaast geeft het vooral voorspelbare eigenschappen, die horen bij het bijenras waarvoor je gekozen hebt. In mijn geval is het de Buckfastbij vanwege haar geweldige eigenschappen. Voor de teelt van grotere series koninginnen is de Broeder Adam Verzamelbroedaflegger zeer geschikt. Kijk je mee? 

Lees verder »

Wat zijn de verschillen en overeenkosmten tussen TBH en Topkast. Kijk zelf mee met deze video!

Lees verder »

Meerdere broedafleggers laten zich makkelijk combineren tot een verzamelbroedaflegger. Dit scheelt veel kastmaterialen en je krijgt een uitstekende basis voor de koninginnenteelt. Het is wel zaak de moeren uit de broedafleggers te laten. Kijk je mee naar de video?

Lees verder »

De broedaflegger

06-05-2022

Een broedaflegger is een mooie start van een nieuw volkje, zorg wel voor ondersteuning via een pak suikerdeeg of 1:1 suikerwater. Na 9 dagen kun je een jonge moer invoeren. Kijk je mee? 

Lees verder »

De maand mei is bij uitstek de maand van zwermen. De zwermcellen vind je als eerste meestal in je sterkste volken. Hoe vind je ze? Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

Zwermen

27-04-2022

Zwermen blijft een geweldig fenomeen, fantastisch om mee te maken. Het leuke is om de bron te vinden en het soort zwerm vast te stellen. Een voorzwerm zal na 3 of 4 dagen al weer eitjes hebben, bij nazwermen moet je drie weken wachten. Kijk je mee? 

Lees verder »

Worden alle belegde speeldoppen echte zwermcellen? De zwermdrift komt af en toe al om de hoek kijken

Lees verder »

De pintest

15-04-2022

De uitslag van de pintest is één van vele teeltwaarden waarmee teeltmoeren gewaardeerd worden. Een hoge score van > 90% geeft betere waarborgen voor een goede gezondheid en overlevingskansen van bijenvolken. Hoe gaat zo'n test in zijn werk? 

Lees verder »

Wat is het toch heerlijk eenvoudig om met fraai voorjaarsweer een enkele broedkamer te controleren. Weinig franjes, geen getil en veel imkerplezier. Houd vooral ruimte in het broednest, zodat de moer eitjes kan blijven leggen. De bijen bouwen nu hun kunstraat prachtig uit.  

Lees verder »

De volken zijn de afgelopen 3 weken extreem gegroeid, mede dankzij het fraaie maartse weer. Echter de koudedip van de afgelopen tien dagen heeft een zwaar beslag gelegd op de voervoorraden aan wintervoer en stuifmeel. Hou de vinger aan de pols en geef de volken ruimte om de aanzet tot zwermdrift te temperen

Lees verder »

De noestwerkende bijtjes gaan ondanks de kou gewoon door. De broednesten groeien en er worden duizenden jonge bijen geboren. Hier een kijkje in de volken bij sneeuw en 4 a 5 graden. 

Lees verder »

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan een bijenvolk? Past dit wel in mijn drukke leventje? Kan ik nog wel op vakantie met bijen? Allemaal vragen waar beginnende imkers soms mee worstelen.  

Lees verder »

De miniplusvolkjes zijn inmiddels weer zodanig sterk dat ze geconverteerd kunnen worden naar simplex- of dadantformaat ramen en kasten. Begin juni is het proces voltooid en zitten ze in volwaardige spaar- en dadantkasten

Lees verder »

Sommige volken zijn al toe aan hun eerste honingkamer. Probeer deze te voorzien van uitgebouwde raten, want dan kunnen ze direct benut worden voor de opslag van honing. Plaats ze niet te vroeg want dan kost het de bijen veel energieverlies. 

Lees verder »

Dit keer een bijdrage van een gast-blogschrijver, die zijn licht laat schijnen over het onderwerp "bijengezondheid" in relatie tot uitwinteringsziekteverschijnselen in de vorm van vette poepsporen of dunne poepflatsen

Lees verder »

Het eventueel plaatsen van een 2e BK of het plaatsen van een 1e HK houdt menig imker in het voorjaar bezig. Wanneer en hoe doe ik het? Het blijft een mooi onderwerp voor in het imkercafe. 

Lees verder »

De voorjaarscheck

14-03-2022

De kop is er af, de eerste volken zijn gecontroleerd terwijl het gisteren 17 graden en windstil was. Heerlijk om weer in de bijen te werken. In deze video controleer ik een Topkast en een TBH. Kijk je mee? 

Lees verder »

De boswilg bloeit

10-03-2022

Het voorjaar lokt de bijen naar buiten. De boswilg bloeit hier uitbundig. Het noorden zal nog even geduld moeten hebben. In de tweede helft van maart kun je een vluchtige voorjaarsinspectie uitvoeren, "voer en moer" zijn hierbij de sleutelwoorden 

Lees verder »

Na meer dan 30 jaar imkeren met mijtenbestrijding, heb ik 5 jaar geleden het roer omgegooid en ben gaan imkeren met bijen, die zelf het gevecht aan moeten gaan met de mijten. In dit bericht de resultaten van de afgelopen 5 jaar

Lees verder »

Eind februari is de beste tijd om bodems te controleren en eventueel te verschonen en onderbakken weg te nemen. In deze video's zie je dat dit klusje zo gebeurd is. Doe het vooral vroeg in de ochtend met zonnig weer dan kunnen de eventueel opvliegende bijen weer terug vliegen

Lees verder »

De bijen vlogen gisteren weer flink op de krokussen en de sneeuwklokjes. Ook het komend weekend zullen ze waarschijnlijk weer vliegen vanwege de zonnige vooruitzichten. Vliegen ze niet? Heb je last van wintersterfte? Kijk dan eens naar de tips in dit blogbericht

Lees verder »

Wintersterfte

18-02-2022

Kan een plotselinge dracht in oktober van gele of witte mosterd gevaar opleveren voor de al ingewinterde bijen? 

Lees verder »

De natuur ontwaakt

11-02-2022

De natuur komt weer in beweging met de oplopende temperaturen, de toenemende daglengte en de toenemende kracht van de zon. Vandaag sluit ik de fotoserie, waarin ik de wintertros in een Topkast vier maanden gevolgd heb, af met de laatste foto's. De foto's laten een krimpende en uitdijende wintertros zien, met uitstapjes van bijen om het wintervoer van de buitenkant van de ramen op te halen. 

Lees verder »

Bijenkasten zijn er in vele maten en soorten. In Duitsland werd onlangs een uitgebreid onderzoek gehouden naar de voor- en nadelen van kunststof en hout. Dit sluit goed aan met mijn eigen ervaring. Lees je mee? 

Lees verder »

De wintersterfte

03-02-2022

Wat verstaan we onder wintersterfte en hoe komen onze volken de winter uit? Een rondje langs mijn Achterhoekse bijenstanden geeft weer een hoopvol gevoel

Lees verder »

Voergebrek?

02-02-2022

De komende zes weken is het verstandig om de voervoorraad te controleren. Vijf procent van de volken heeft door een vroege broednestontwikkeling behoefte aan extra voer. Vanaf medio maart komt de wilg in bloei en is het grootste gevaar geweken. 

Lees verder »

Wat een heerlijk gehoor die vliegende bijen. De zon lokte ze vandaag weer naar buiten. Vanmorgen ook een vergelijking gemaakt van de mijtenval in de afgelopen vijf maanden van twee volken. Een hoog en laag VSH-volk op resp kleine en grote cellen. Dat levert een mega verschil op. 

Lees verder »

De bijen verlaten zelfs bij een buitentemperatuur van drie graden de wintertros om wintervoer in de buitenste raten aan te spreken. In deze korte video een blik in een TBH en de Topkast

Lees verder »

Imkerboeken of imkergereedschap over? Collega bijenteeltleraar en ontwikkelingswerker Annemieke kan er Afrikaanse imkers blij mee maken!

Lees verder »

Het hart van de wintertros lijkt in de afgelopen drie maanden min of meer gefixeerd te zijn. De tros zelf veert op en neer in een volume, die gelijke tred houdt met de buitentemperatuur. Een fraai staaltje van warmteregulatie. 

Lees verder »

De bijen- en mijtenpopulaties groeien in de zomer en krimpen in de nazomer en herfst. Door te selecteren op een gereduceerde groei van de mijtenpopulatie en zeer hygienische bijenvolken kan er een evenwicht ontstaan tussen de parasiet en haar gastheer. Hoe staan onze bijenvolken er voor?

Lees verder »

Steeds meer nieuwe imkers vinden hun weg naar het Bijenblog. In dit bericht wat meer informatie over de verschillende manieren van zoeken in berichten en imkerhandelingen

Lees verder »

Medio januari en zeker de helft van de volken voelt al weer warmer aan. Het begin van de broednesten is een feit. Soms lijkt het broednestje wel op een warme radiator om de ergste kou te verdrijven. 

Lees verder »

Vanmorgen maken de bijen een pitstop en kwamen er velen naar buiten om het toilet op te zoeken en hun dode zusters en halfzusters een mooie laatste rustplaats te geven. Vandaag geen stuifmeel, maar over twee maanden is het al weer zo ver. Hoop doet leven! 

Lees verder »

De schuifla geeft soms een vertekend beeld van de werkelijke grootte van het wintervolk. Soms wordt het voer slechts van een beperkt aantal ramen aangesproken. 

Lees verder »

Blogvolgers stellen soms vragen, die iets uitgebreider toegelicht dienen te worden. In dit blogbericht ga ik in op vragen over het schoonmaken van blokken was en het hergebruik van bestaande ramen. 

Lees verder »

Voor de nieuwe imkers kun je hier nog een keertje een video van het druppelen met een oxaaloplossing bekijken. Bereid de handelingen goed voor en blijf vooral rustig. 

Lees verder »

In 12 maanden tijd kun je een Apidea omzetten naar een volwaardig volk in bijvoorbeeld een Dadantkast. Hoe staan de apidea's van mei 2021 die inmiddels in MiniPlussen zitten ervoor? Een mul onderzoek geeft uitsluitsel over de sterkte van de volken. 

Lees verder »

Een wintercheck

29-11-2021

In de winter check ik maandelijks de volken. De meeste volken zitten direct onder het folie en zijn meestal goed te monitoren. In de video zie je dat de meeste volken een gemiddelde sterkte hebben van 5 a 6 bezette ramen. 

Lees verder »

Boerenkool kun je het beste eten na de eerste nachtvorst, oxalen kun je drie weken na het invallen van enige dagen met koude nachten. Over drie weken vanaf 13 december is het zover. 

Lees verder »

Propolisgebruik van bijenvolken werd in het verleden gezien als een voor imkers vervelend gedrag. De positieve effecten van propolis werd nog niet onderkend. Het effect beperkte zich tot het repareren van kieren en scheuren in het hout. Tegenwoordig wordt propolis zowel voor mens als bij gezien als een medicijn. Lees meer hierover in dit blogbericht. 

Lees verder »

De wintertros vormt als het ware een isolatiedeken rond het bijenvolk. De warmte blijft op deze manier het beste behouden. De omvang van de wintertros geeft ook een betrouwbaar inzicht in de sterkte van de volken. 

Lees verder »

Met bijen op de wintertros kun je goed beoordelen hoe ze ervoor staan. Tevens kun je op grond hiervan je benodigde hoeveelheid oxaalzuursuikerwateroplossing goed inschatten. Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

In de tweede helft van november is het goed moment om de dagelijkse mijtenval vast te stellen ten einde een goede beslissing over de oxaalbehandeling in december te kunnen nemen. In sommige gevallen kan deze namelijk verantwoord achterwege blijven. 

Lees verder »

Carpe diem

06-11-2021

De volken berusten in hun winterse omstandigheden. Ze trekken zich terug in rust. Maar vinden ze nog een kans voor het verrijken van de wintervoorraden dan zullen sommige volken die kans niet laten lopen. 

Lees verder »

De dagelijkse mijtenval van onbehandelde volken maakt het mogelijk het kaf van het koren te scheiden. Sommige volken kunnen van nature uitstekend de mijtbesmetting binnen de perken houden, bij de meeste volken lukt dit niet. Door de mijtenval vooral in september en oktober te meten, kun je de goede volken/teeltmoeren onderscheiden.  

Lees verder »

De bijen gaan op een vernuftige manier om met het aanspreken van hun wintervoorraden blijkt uit een vergelijking van twee video's van 10 september en 20 oktober. Kijk je mee? 

Lees verder »

De temperatuur kan in de nachten al flink dalen. Het lijkt net alsof de volken dit jaar eerder uit het broed gaan, ondanks de prachtige septembermaand met veel stuifmeel. 

Lees verder »

In herfst en winter kun je mooi alle oude raten omsmelten en filteren zodat er mooie wasblokken ontstaan. Door samen te werken met andere gelijkgestemde imkers, kun je een mooie hoeveelheid kunstraat laten maken. Hoe gaat dat eigenlijk? 

Lees verder »

Volken op natuurraat of op kunstraat met kleine cellen lijken minder last te hebben van varroamijten. Een onlangs verschenen publicatie wijst ons op dit verschijnsel. 

Lees verder »

Muizenroosters

04-10-2021

De bijen zijn ingewinterd. De muizen zijn nog bezig met de aanleg van hun winternesten. Voorkom dat ze de bijenkasten hiervoor gebruiken. 

Lees verder »

adhesie van honing

01-10-2021

Terwijl het bijenblad nog onderweg was, maakte ik foto's van halve werkstercellen waarin honing was opgeslagen. De aantrekking tussen celwand en honing (adhesie) is heel duidelijk te zien. In Bijenhouden werd daar nu juist over geschreven..... toeval bestaat niet

Lees verder »

Washboarden zien we allemaal wel eens aan de buitenkant van de kast, maar gisteren nam ik het waar in de bijenkast. Zie het 2e deel van de video....

Lees verder »

Gisteren gingen de bijen hier helemaal los op de klimop. Een geweldig gezicht! De videobeelden spreken voor zich. 

Lees verder »

De herfst is vandaag officieel begonnen, de nachten worden kouder en vochtiger. Toch halen de bijen inmiddels nog volop stuifmeel van de klimop. Een lust om te zien en goed als voeding voor de nieuwe langlevende winterbijen, die hun eiwitreserves moeten opbouwen in hun eerste levensdagen. 

Lees verder »

Mijten beheersen het leven van onze bijenkolonies al meer dan 35 jaar. Vandaar dit bericht over de verschillende manieren waarop we de mijtenbesmetting kunnen vaststellen. De variaties in besmettingen zijn zeer groot. Een bewuste selectie van volken met een lage besmetting zou wellicht kunnen bijdragen om de besmetting en daarmee de bestrijding te kunnen verminderen.  

Lees verder »

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor wintersterfte. Wat zijn de belangrijkste quick fix maatregelen om wintersterfte tegen te gaan? Hoe ver zijn we met inwinteren? Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

De kleine bijenvolken doen het uitstekend in de omgeving van Vorden, waar veel natuurterreinen zijn en een biologische melkveehouderij een prachtige biodiversiteit oplevert voor alle insecten, melkkoeien en jongvee. Kijk je mee naar de kleine bijenvolken, die nu ingewinterd worden? 

Lees verder »

Het is blijkbaar tijd voor stille wissels en stille roverij. Toch bleven ze in deze video's niet onontdekt. Kijk je mee?

Lees verder »

De opslag van wintervoer in warmbouwkasten verschilt van die van de traditionele koudbouw kasten. In deze video is dit volk halverwege het inwinteren. 

Lees verder »

Voeren kun je met allerlei hulpmiddelen doen, ook met gratis melkpakken. Voer om de paar dagen om extreme vergroting van het broednest te voorkomen.

Lees verder »

De darrenslacht is bijna voltooid, echter niet in alle volken. Waarom niet? De volken beginnen zich voor te bereiden op de winter. Het oude volk verdwijnt en wordt volkomen vervangen door andere bijen. Blijft de mijtenval zo laag? hoe zit dat? 

Lees verder »

Met een schudbeker en ruitenwisservloeistof met antivries kun je in vijf minuten de mijtbesmetting in volken meten. Indien de waarde eind augustus onder de 5% blijft, kun je de behandeling achterwege laten. De eerste meting moet je uiteraard al medio juli doen, zodat je op dat moment weet of je wel of niet moet beginnen met behandelen. 

Lees verder »

Volgens een recentelijk verschenen publicatie mag je een volk dat na vijf jaar onbehandeld nog steeds leeft varroaresistent noemen. In 2016 is mijn eerste volk omgezet naar kleine cellen. In dit bericht zie je dit volk en een ander driejarig onbehandeld volk. 

Lees verder »

In de nazomer is het vooral zaak de voervoorraad rond het broednest op peil te houden en de bezetting te monitoren. In dit bericht drie video's van diverse volken in verschillende kasttypen. 

Lees verder »

De varroabestrijding is een essentieel onderdeel van de imkerhandelingen. Deze is alleen effectief, indien deze tijdig begonnen wordt. Voor onze hoofdvolken betekent dat voor eind juli. Lees meer hierover in de online imkerpraktijk. 

Lees verder »

In de zomer kunnen de aantallen mijten en de daaraan gerelateerde virussen snel toenemen. Check daarom vooral het larvale broed en je bijen. Zowel in de kast als ervoor. Zie voor de healthcheck dit bericht en de video. 

Lees verder »

De apidea volkjes zijn twee weken geleden omgezet naar MiniPlus. Gisteren zijn deze volkjes gecontroleerd op moergoedheid. 13 van de 15 moeren waren nog aanwezig, 1 moer is gewisseld en eentje is waarschijnlijk bij de omzetting naar MiniPlus gesneuveld. 

Lees verder »

De zomerdracht op het vaste land ligt achter ons, de werkeloze bijen vormen baarden voor de vliegopening. Hier op Terschelling moet de zomerdracht nog beginnen. 

Lees verder »

Een digitale weegschaal is een handighulpmiddel om per bijenstand de drachtperioden te leren kennen. Op deze locatie honingde de lindebomen gedurende tien dagen. 

Lees verder »

Persoonlijk gebruik ik altijd apidea's voor de bevruchtingstations, deze zijn licht in gewicht en daarom makkelijk verplaatsbaar. Ze nemen bovendien tijdens het transport weinig ruimte in en de bevruchtingsresultaten zijn goed tot uitstekend. Vervolgens moeten ze wel omgezet worden naar MiniPlus, dat zie je dus in deze video. 

Lees verder »

De zomerdracht is volop gaande, zorg voor voldoende honingkamers, de laatste aanvulling mag altijd bovenop. In deze video een paar dadantvolken. 

Lees verder »

Gisteren en eergisteren werd de tweede periode op de bevruchtingstations afgerond. De meeste telers controleren vandaag de resultaten. Hoe gaat zoiets? 

Lees verder »

De omzetting van een TBH-volk naar bijvoorbeeld een spaarkast of Topkast (horizontale spaarkast) is een mooi klusje voor een zomerse dag. Hoe pak je dit aan? Verder aandacht voor heel veel miereneitjes in dit blogbericht

Lees verder »

Eileggende werksters maken de controle op moergoedheid van de jonge moer vaak lastig. In deze video laat ik zien dat bultbroed en een goed bevruchte koningin op hetzelfde moment kunnen voorkomen. Bij twijfel kun je gewoon de lakmoesproef uitvoeren. 

Lees verder »

VSH-ruimgedrag is iets anders dan wat we vroeger verstonden onder hagelschot, alhoewel dit ook voortkomt uit hygienisch gedrag. Er spelen andere geuren een rol. 

Lees verder »

De acaciadracht heeft de volken goed gedaan. De broednesten zijn weer mooi ontwikkeld en de honingkamers zijn vaak redelijk gevuld. In dit blogbericht een video opgenomen aan het begin van de dracht. Deze is inmiddels weer voorbij. Tevens laat ik het merken van een koningin zien met een nummerplaatje. 

Lees verder »

Nazwermen zijn meestal klein, behalve wanneer de voorzwerm terugslaat op de kast en de bijen een week later alsnog een nazwerm produceren. Dan is deze vaak nog groter dan de eerste voorzwerm. Kijk naar deze prachtige video midden tussen de bijen

Lees verder »

De zomer is begonnen en de dracht lijkt nu ook op gang te komen. In dit blogbericht een inkijkje in een dadantvolk met haar koningin en haar hofstaat

Lees verder »

De zwermdrift

30-05-2021

Zwermen blijft een prachtig verschijnsel. Het komt met name voor in de maand mei en begin juni. Kom je deze periode zonder verlies van zwermen door, dan kun je opgelucht adem halen. Wat zijn je mogelijkheden en kansen? 

Lees verder »

Kleine cellen

25-05-2021

Een video voor beginners en voor geïnteresseerden in het kleine cellen concept. In deze video een inkijkje in een volk op 5,1 mm cellen. 

Lees verder »

Voeren en moeren

21-05-2021

De voedselvoorraden krimpen hard vanwege de grote broednesten. Houd de reserves goed in de gaten en geef desnoods een pak suikerdeeg. Het zou zonde zijn om zomersterfte te moeten ervaren. 

Lees verder »

Mei is bij uitstek de maand om koninginnenteelt te bedrijven. Maar juni en juli kan eveneens goede resultaten geven. Wat zijn de voor de hand liggende valkuilen, die je als gewaarschuwd imker beter kan voorkomen? 

Lees verder »

In deze video een zwermdriftcontrole en een check op de vlieger, waarvan de moer toch niet in de haak blijkt te zijn. Bij het afnemen van ramen broed uit de Topkast is de moer mee verhuist naar de afvlieger. Bijen zorgen altijd voor de nodige verrassingen. 

Lees verder »

Algemene hygiene van bijenvolken is een belangrijke eigenschap om bijenziekten te voorkomen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Een blogbericht voor de meer gevorderde telers. 

Lees verder »

Zondag wordt het een warme zomerse dag. In de voorbije perioden hebben sommige volken al zwermplannen gemaakt. het verbaast mij niks wanneer er zondag zwermen gemeld worden. Verder mogelijk twee nieuwtjes op het gebied van koninginnenteelt....

Lees verder »

De vlieger

01-05-2021

Om de zwermdrift volledig weg te nemen, kun je het beste een kunstzwerm maken. Een vlieger heeft mijn persoonlijke voorkeur. In deze video wordt de aanpak uitgelegd. In 10 minuten is de vlieger klaar. Er moet hier nog wel wat nazorg gepleegd worden, want de bijen waren mij niet vriendelijk genoeg op het moment van "vliegeren". 

Lees verder »

Deze maand april biedt dit jaar vrij weinig kansen om de volken te controleren. Houd toch vooral de zwermdrift in de gaten, want bij de eerste de beste mooie zomerdag hangen ze in de bomen. Gelukkig gaat het bij mij nog niet zo hard, behalve dan bij het laatste volk in deze video. 

Lees verder »

De omzetting van miniplussen naar spaar- en dadantkasten verloopt volgens plan. Over twee of drie weken is het proces klaar en kunnen ze de zomeroogst binnenhalen. 

Lees verder »

Volken ruimte geven

20-04-2021

In deze video uitleg over de uitbreiding van dadantvolken met kunstraat en honingkamers. Kijk je mee? 

Lees verder »

De volksontwikkeling gaat ondanks de kou gestaag door. De darren lopen al rond en de speeldopjes zijn er ook weer. De dracht noopt ons tot voedselcontroles en de groei vraagt om extra ruimte. 

Lees verder »

Een voorjaarscontrole in een TBH of Topkast is meer een voorjaarsschoonmaak en snoeibeurt. Het dorre oude hout wordt weggenomen en de groei kan weer beginnen. In deze video zie je hier meer over. 

Lees verder »

In het voorjaar ontstaat er een geweldige groeispurt in de volken. Je kunt van deze flow gebruik maken voor de omzetting van bijvoorbeeld overwinterde miniplusvolken naar spaar- of dadantkasten. In dit blogbericht lees je meer over te nemen stappen en timing. 

Lees verder »

Warmte stijgt altijd op, zo ook vanuit het broednest na het plaatsen van een extra kamer bovenop. Temperatuursensoren laten zien hoe warm het kan worden in de bovenste bak zonder dat er bijen aanwezig zijn. 

Lees verder »

Na 5 vijf jaar leeft mijn eerste kleine-cellen-volk nog steeds en dat geldt ook voor de overige vier- en drie jaar overwinterende volken. Deze volken hebben nog nooit een varroabehandeling ondergaan, ze blijken de mijtenreproductie goed onder controle te houden en de mijten zijn blijkbaar niet virulent. Kijk je mee met deze video van een 5 jaar onbehandeld volk? 

Lees verder »

In het voorjaar worden er honingbakken geplaatst, de eerste kersenbomen beginnen te bloeien (Achterhoek) en het broednest heeft ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Het voorjaar is tevens een geschikt moment om nieuwe kasten in gebruik te nemen. In deze video neem ik mijn nieuwe Topkast 3.0 in gebruik. 

Lees verder »

Een winterse uitval van de moer leidt tot een vreemde waarneming van stertselende bijen. Kijk je mee?

Lees verder »

Eindelijk konden de volken gisteren weer bekeken worden. Het beeld was zeer divers. De meesten staan er goed voor, laat de voorjaarsdracht maar losbreken. In deze video uitleg over de voorjaarscontrole en het plaatsen van het bouwraam. 

Lees verder »

Drie weken fris weer doet de voorraden snel krimpen. Houd het gewicht van de bijenvolken in de gaten. 1 op de 10 volken moet naar mijn ervaring bijgevoerd worden. 

Lees verder »

Met het oog op de selectie van de volken met teeltmoeren met de laagste mijtenbesmetting, monitor ik in de herfst- en wintermaanden de natuurlijke mijtenval. In dit bericht een verslag hiervan...  

Lees verder »

Vroeg in het voorjaar of laat in de nazomer kan de tweede broedkamer vervangen worden. Hoe doe je dat, want soms zitten er nog honderden bijen in de onderbak? Een zwak volk kan nu weer versterkt worden vanuit een sterk volk. De rugzakmethode biedt uitkomsten om een zwak volk te redden. 

Lees verder »

De bijenvolken hebben weer volop gevlogen. Helaas bleef het ook bij sommige kasten stil. Om een goed beeld van de uitwintering te krijgen, hebben we in dit bericht de korte Bijenblog-uitwinteringsenquete 2020/2021 opgenomen. Doe je mee? 

Lees verder »

Het temperatuursverloop in herfst en winter heb ik voor de eerste keer kunnen volgen via twee warmtesensoren in en bovenop het broednest. In dit bericht een verslag van de wondere wereld van een bijenvolk onder winterse en lenteachtige omstandigheden. 

Lees verder »

De bijen kunnen met dit mooie voorjaarsachtige weer hun eiwitreserves weer herstellen. Geniet vooral van de vliegende bijen, laat de kast verder met rust, uitgezonderd een noodvoedering. In dit bericht ook een link met info over de omschakeling van spaar- naar dadantkast. 

Lees verder »

De imme ontwaakt

16-02-2021

Na een maand winterrust kwamen vanmiddag de eerste bijen weer naar buiten. Een goed moment voor een demo bodems verschonen. Kijk je mee naar de video? 

Lees verder »

Uit doelmatigheid en diervriendelijkheid stappen er jaarlijks enige imkers over op Dadantkasten. Het hoe en waarom wordt in dit blogbericht op verzoek van enige vragenstellers toegelicht. 

Lees verder »

Het temperatuurverschil dat overbrugd wordt door de bijen is hier al drie dagen veertig graden. Zie de grafiek in dit blogbericht

Lees verder »

De winter lijkt geen invloed te hebben op de temperatuur in het broednest van onze bijen. 35 graden verschil wordt er overbrugd. De strenge kou kan ons mogelijk ook helpen tegen wespen en de oprukkende Aziatisch hoornaar. Zie de e-learning video van het Vlaamsche Bijeninstituut over de Aziatische hoornaar. 

Lees verder »

De bijen zijn goed ingespeeld op wisselende weersomstandigheden. Ze liften mee op onze grillige winters. Van wintertros naar vrije zit en weer terug. Zo lang ze maar sterk genoeg zijn, deert het ze niets. 

Lees verder »

Noodvoedering in de winter behoort, mits goed ingewinterd, een uitzondering te zijn. Prikkelvoeren of bijvoeren is zinloos. 

Lees verder »

Heb je nog topics, die passen in het nieuwe blogseizoen, kom er maar mee. Dit bericht bevat antwoorden op vragen van BLOG-volgers over moonlight mating. Zoek je mee naar de rond vliegende gemerkte moeren?

Lees verder »

Bij het eenbaks imkeren houd je de hele winter zicht op de bijen. Aan de hand van het folie kun je de broednesttemperatuur voelen. Veel volken zitten al dik in het broed. De sensoren bevestigen dit. Kijk je mee via internet?

Lees verder »

Zoemende bijtjes

20-01-2021

Na 35 dagen lokte de zon de bijen weer naar buiten, een heerlijk gezoem vulde de lucht. 16 december was hier de laatste tussentijdse reinigingsvlucht. 

Lees verder »

De meeste volken zitten al weer dik in het broed, in deze video zie je hoe je dit kan vaststellen. 

Lees verder »

Een eerste onderzoek op de mijtenbesmetting van een dood volk is eenvoudig zelf uit te voeren. 

Lees verder »

Hoe verloopt de natuurlijke mijtenval in volken, die in de zomer niet behandeld zijn? Vooral in de herfst lijkt de grote zomerpopulatie varroamijten te veranderen in een kleine winterpopulatie. Passen ze zich aan net als de grootte van het winterse bijenvolk?  

Lees verder »

Kasten verplaatsen

30-12-2020

Met de huidige lage temperaturen en een aanhoudend zelfde weertype de komende week kun je nu bijenkasten over korte afstanden goed verplaatsen, mocht dat nodig zijn.....tref wel de nodige voorzorgsmaatregelen

Lees verder »

De bijen komen met dit weer los van de tros, met een zonnnetje erbij komen ze massaal naar buiten. Hoe zit het volk in de Topkast er nu bij en hoe zet je dit volk krap in het voorjaar? 

Lees verder »

Een mooie zonnige ochtend en de bijen komen volop naar buiten. Buiten vinden ze het toilet en de grafvelden voor de dode bijen. 

Lees verder »

De wintertros

11-12-2020

De verschillen in sterkte zijn het best zichtbaar tijdens koude dagen. Ze geven een goed beeld van de uitwinteringskansen en de kansen op een mooie voorjaarsontwikkeling. Hoe staan jouw bijen ervoor? 

Lees verder »

De tijd om oxaal te druppelen komt weer aan. Doe het dit jaar rond de korste dag, mits het koud genoeg is voor een mooie wintertros. 

Lees verder »

Bij 6 graden trekken de volken zich op de wintertros terug, voorzover er geen broed meer in de volken zit. Bij een ochtendinspectie is dit goed te beoordelen. Met het oxalen moeten we bij sommige volken met broed nog 3 weken wachten. 

Lees verder »

De oxaalbehandeling is de laatste klap van het bijenseizoen, die je de mijten kan uitdelen. Kijk eerst goed naar je mijtenbesmetting voor je hieraan begint. Deel uw bestrijdingswijze in de bijgevoegde ENQUETE. Soms is behandeling nu niet nodig.  

Lees verder »

Hoeveel eten de bijen in oktober? Wordt er bij warm weer veel meer gegeten dan andere jaren? Zes miniplussen zijn gewogen, wat is de uitslag?

Lees verder »

Vuurwantsen zijn prachtig getekende insecten. Blijkbaar worden ze door de klimaatsverandering steeds vaker waargenomen, nu ook al onder daken van bijenkasten. Bij jullie soms ook?

Lees verder »

Dit was een bijzondere dag met een koude nacht en een zonnige warme middag, vooral bij kasten in de zon kwamen de bijen weer volop naar buiten. 

Lees verder »

De temperatuur in de broednesten zakt steeds verder. De meeste volken zijn inmiddels broedloos, hetgeen af te lezen is aan de temperatuursensoren en de kleur van de mijtenval.

Lees verder »

Open of gesloten bodems? Mijn bijen deden er jaren over om een passend antwoord te geven. 

Lees verder »

In dit verslag meer over het onderzoek naar de mijtenval in bijenvolken en mijn wijze van teelt en selectie door middel van MiniPlus-volkjes. In de video een verslag van de dagelijkse mijtcontroles. 

Lees verder »

Wespen en muizen kun je goed buiten houden door gebruik te maken van ronde vlieggaten. Zou dit ook de oplossing zijn tegen binnendringende Aziatische hoornaars? 

Lees verder »

Een doodshoofdvlinder gevonden in een bijenstal, wat een prachtige bijzondere vlinder! De volken gaan steeds meer uit het broed en de wintertrosvorming is al zichtbaar tijdens de koude nachten in de Achterhoek

Lees verder »

De middagzon breekt door de wolken en het gezoem van de bijen zwelt aan. Een prachtig moment om van te genieten.  

Lees verder »

Alle dieren bereiden zich voor op de winter, zo ook onze bijen. In de natuur zitten bijenvolken hoog en droog in nestholtes in bomen maar op de grond moeten we ze soms een handje helpen met het buiten houden van muizen. 

Lees verder »

Propolis

01-10-2020

Hebben de bijen een voorkeur voor een open of gesloten gaasbodem? Het dichtkitten van deze vliegopening geeft misschien het antwoord. 

Lees verder »

Bijenvolken worden belaagd door mijten en virussen, onze aanpak richt zich met name op de mijten. Is deze strategie juist of moeten we ook eens breder gaan kijken naar de virusgevoeligheid van onze volken? 

Lees verder »

Vrijwel alle volken hebben nog broed. Toch lijkt er een eind aan te komen. Veel zal afhangen van ras en de weersomstandigheden. Temperatuursensoren in het broednest laten zien hoe het broednest zich ontwikkelt.

Lees verder »

De herfst begint vandaag. Het weer lijkt overmorgen ook een flinke stap terug te zetten. Hoogste tijd om de inwintering klaar te hebben. 

Lees verder »

Wespen kunnen stiekem binnendringen in de vroege ochtend wanneer de bijen zich terug getrokken hebben rond het broednest vanwege de koude nachten. Overdag kunnen sommige volken echte verdedigingslinies opstellen. 

Lees verder »

Bijen bouwen hun natuurlijke hexagonale cellen met een puntje naar boven. Deze bijen hadden een andere zienswijze. Bij een ander volk zag ik gisteren een soort herfstschoonmaak van de terugkerende bijen op de voorkant van de kast. Werden ze ontdaan van stuifmeel of van varroaijten? Kijk je mee? Heb je ook dergelijke ervaringen?

Lees verder »

De laatste geweldige drachtplant van het herfstseizoen staat binnenkort weer in bloei. In dit bericht een oproep om ze vooral met rust te laten en niet door te zagen. Lees ook het bijgevoegde natuurbericht.   

Lees verder »

Hoeveel broed zit er nog in de volken midden september? Kijk maar mee in twee volken met deze video.

Lees verder »

Hoe verloopt het experiment met de "kleine bijen"-volken? Hoe kun je de mijtbesmetting meten en wat zijn toegestane drempelwaarden? 

Lees verder »

De mijtval in september vertelt je meer over je mijtbesmetting in je volken. Monitor je de mijtval van jonge volken zonder dat deze behandeld zijn, dan kun je goed zien welke volken en moeren de mijtvoortplanting in de afgelopen zomer hebben kunnen beperken. 

Lees verder »

Tijdens het opzoeken van koninginnen of tijdens het kluizen, willen ze door de stress nog wel eens op de vleugels gaan. Hoe vind je ze en hoe kun je overzetten naar een tijdelijk kluisje? 

Lees verder »

Het inwinteren van een TBH-volk kun je met een gewoon 1,5 liter voerbakje doen. De foto's in dit blogbericht laten zien hoe eenvoudig dit is. 

Lees verder »

Volken met goede koninginnen onderhouden nog steeds een mooi broednest, in deze video zie je twee voorbeelden.  

Lees verder »

Hoe en wanneer vervang je oude moeren door jonge moeren. In een beeldverslag wordt deze vraag beantwoord.

Lees verder »

De meest cruciale transformatie van het bijenvolk is nu gaande, hou deze ontwikkeling in de gaten. Het is medebepalend voor het overwinteren. 

Lees verder »

Als het goed is, is iedereen al voortvarend de mijten aan het bestrijden. Vallen ze met tientallen of met honderden of met duizenden? In de jaren '90 waren de schuifladen knalrood van de mijten. Het lijkt minder te worden. Mits de mijtenpopulatie meetbaar laag is, kun je een behandeling overslaan. 

Lees verder »

Het lijkt dat het stuifmeelpreparaat de schaarste teniet gedaan heeft. De volken is houten kasten hebben het met deze hittegolf blijkbaar zwaarder dan volken in geisoleerde polystyreenkasten. 

Lees verder »

De honingboom

11-08-2020

De honingboom is een prachtige drachtplant, die vooral in het stedelijk gebied meer aangeplant zou mogen worden. In Leuven staat een exemplaar van twee eeuwen oud

Lees verder »

Twee video's waren nog niet vertoond via het NBV-blog, de laatste stand van het bijenvolk in de Topkast en daarnaast de honingafname van mijn oudste kleine bijenvolk. 

Lees verder »

Stuifmeel vormt een onmiskenbare schakel in de voeding van larven en jonge bijen. Jonge bijen gebruiken dit om hun eiwitreserves aan te leggen, teneinde larven te kunnen voeren. Loopt het broednest in augustus terug dan behouden de jonge bijen deze eiwitreserves vast omdat er door veel jonge bijen niet meer gevoerd hoeft te worden en worden hierdoor langlevende winterbijen. Maar dan moet er wel voldoende stuifmeelreserve zijn...

Lees verder »

Meten is weten. Bij een lage mijtenbesmetting kan de varroabehandeling achterwege blijven. Deze vorm van selectieve bestrijding wordt meer toegepast. Hier lees je meer over mijn ervaringen. 

Lees verder »

Een slowmotion video van een TBH-volk is wel passend bij dit warme lome weer. Kijk je mee? 

Lees verder »

Raathoning oogsten is een plakkerig klusje. Zijn cassettes misschien een oplossing? 

Lees verder »

Om winterverliezen te vermijden moet de mijtbesmetting de komende weken onder de schadedrempel gebracht worden. Haal wel eerste de te consumeren honing eraf. Het handigste gaat dit met een bijenuitlaat in de dekplank.

Lees verder »

Juli, augustus en september zijn de meest cruciale maanden in de opbouw van de volken voor 2021. Zorg dat het ze aan niets ontbreekt, begin tijdig te voeren en denk aan het tijdig terugdringen van de mijtenbesmetting!

 

Lees verder »

Sterke volken kunnen bij slecht weer of in de avond met grote groepen bijen samenklonteren op de voorkant van de bijenkast. Het verschijnsel past typisch bij de zomer en nazomer. 

Lees verder »

Volken kun je prima eigen honing of deels op eigen honing overwinteren. Waar laat je die volle honingkamer en hoe en wanneer kun je tekorten nog aanvullen?

 

Lees verder »

washboarding

07-07-2020

Washboarding, ook wel rocking genoemd is een vreemd zomers verschijnsel. Zien jullie dit ook wel eens? Zo niet, kijk dan eens naar deze video. 

Lees verder »

Onverzegelde honing is prima oogstbaar. Doe de stootproef en je weet het resultaat. Kijk je mee naar deze video? 

Lees verder »

Het eenbaksimkeren kan gerust samengaan met mooie honingoogsten. In dit volk was er net een wissel geweest. kijk je mee? 

Lees verder »

De invloed van een hittegolf op de temperatuur in het broednest blijkt op basis van mijn broednestsensoren verwaarloosbaar klein. De bijen zijn wonderbaarlijk goed in hun warmtehuishouding. De inhoud van dit bericht is leesbaar vanaf 26 juni 13.10 uur.

Lees verder »

De topkast is reuzehandig voor imkers, die niet willen tillen en gewoon willen genieten van een tuinkast. Door het gebruik van simplexramen zijn de raten niet kwetsbaar en kun je makkelijk slingerbare ramen honing oogsten. Komende weken ga ik proberen raathoning te winnen. Kijk je mee met deze video?

Lees verder »

Verschillende factoren hebben bij de toepassing van kleine cellen een remmende werking op de mijtenreproductie in bijenvolken. In dit blogbericht krijg je een inkijkje bij twee driejarig onbehandelde bijenvolken.  

Lees verder »

TBH-imkeren blijft een geweldige ervaring. Kijk je mee met deze video? 

Lees verder »

Stille moerwisselingen leveren in de regel prachtige moeren op. De prinsessenlarven krijgen alle aandacht en dus veel voedsel. Dit verschijnsel zie je het hele jaar door. Vanmiddag kwam ik het in drie verschillende volken tegen. 

Lees verder »

Het broednest is vaak een afspiegeling van de kwaliteit van de koningin. Uiteraard spelen de huis- en haalbijen en de verhouding tussen die twee groepen ook een belangrijke rol. In deze video zie je twee uitersten in de kwaliteit van het broednest en de moeren. 

Lees verder »

Koninginnenteelt lijkt het kunststukje van de bijenteelt te zijn. Als je het afmeet aan de tegenvallers dan is het zeker een huzarenkarwij om de teelt succesvol af te ronden. Wat kan er allemaal misgaan of beter gezegd: waar kunnen we nog verbeteren? 

Lees verder »

Doppen zijn er in vele soorten. Hoe onderscheid je wissel- van zwermcellen of hoe herken je redcellen? In deze video kom je ze allemaal tegen. Ook het beginnetje in de vom van een speeldop. 

Lees verder »

Jaarlijks weer een leuk klusje, het verzamelen van bijen om de bevruchtingskastjes te vullen. De juiste bijen van de goede leeftijd vind je in je honingkamers. Maak een combi van het afnemen van de honing en het verzamelen van bijen voor de apidea's. Meer zie je in deze video.

Lees verder »

Aan bijen houden op twee broedkamers kleven allerlei nadelen. Denk maar aan het vinden van de moer of het moeten breken van zwermcellen. Dat je ook bijen kunt houden volgens het eenbaks principe is bij velen niet bekend. De honingopbrengst wordt er zeker niet minder door. Tom Seeley pleit juist voor compacte broednesten ten gunste van de warmtehuishouding en een beperking van de varroapopulaties. Kijk zelf naar deze video, waarin op het eind ook mijn al vier jaar onbehandelde Buckfastvolk te zien is. 

Lees verder »

Honing slingeren, koninginnenteelt en zwermen vangen zijn bijna dagelijkse kost voor menig imker. Het blijft toch een fascinerende hobby 

Lees verder »

Moonlight mating

18-05-2020

Moonlight mating is een term voor aangepaste darrenvliegtijden. Overdag vliegen er allerlei darren van je collega-imkers rond. In de avond vliegen alleen jouw darren rond. Zou dit kunnen? 

Lees verder »

Het bevolken van een TBH kun je op allerlei manieren doen, zoals met een natuurzwerm, miniplusramen met broed en bijen of zoals hier gedaan is met verknipte simplexramen. Kijk je mee met deze video?

Lees verder »

Honingkamers tillen is voor menigeen te zwaar, voor dadantkasten hebben ze een prima oplossing in de vorm van halve kamers. 

Lees verder »

Een uitlaatbord plaatsen vereenvoudigt het afnemen van de honing. Hoe ziet een uitlaatbord eruit?

Lees verder »

Aanstaande woensdag is er weer kans om je vragen te stellen, dit keer op het gebied van koninginnenteelt. In dit blogbericht een blik op de fascinerende wereld van een bijenvolk op natuurraat

Lees verder »

Imkeren volgens de Darwiniaanse principes van Tom Seeley blijkt ook goed mogelijk. Het eenbaksimkeren maakt het er wel een stuk eenvoudiger op. Kijk je mee?

Lees verder »

Een afkomende zwerm blijft altijd een fascinerend gezicht, in deze video zie je ook de koningin mee naar buiten komen. Aangezien ze geknipt was, kan ik haar samen met de voorzwerm in een andere kast doen. Kijk je mee?

Lees verder »

Een controle op zwermcellen hoeft niet veel tijd te kosten, mits je geen belegde doppen vindt op o.a. je bouwraam of andere ramen broed...

Lees verder »

De voorjaarsontwikkeling brengt de volken op volle sterkte. Zo lang er dracht is, blijft de focus op de dracht gericht. Maar zodra het weer omslaat kan de zwermdrift zijn kop opsteken. De TOP-kast is ook inmiddels op volle sterkte. Kijk je mee? 

Lees verder »

De eerste meidoorns bloeien al in de Achterhoek, nog twee weken volop dracht en daarna zal de zwermdrift extra de kop opsteken vanwege de drachtpauze. Ondertussen gaat het voorspoedig met een nieuw TBH-volk dat twee weken geleden nog in een zesramer zat. Kijk je mee?

Lees verder »

Hoe kun je met zo min mogelijk ingrepen het bijenseizoen door komen? Vaak werken beginnende imkers samen in de volken, in het corona-tijdperk moet je het vaak alleen doen. Hoe kun je het imkeren versimpelen? 

Lees verder »

De volken ontwikkelen zich voorspoedig, het eerste volk was al toe aan zijn tweede honingkamer. In de video een dadantvolk in een Frankenbeute 

Lees verder »

Doe je weer mee met de volgende Q & A? Als laatste in de serie voorjaarscontroles dit keer een vlog over de schoonmaak van een TBH. Kijk je mee?

Lees verder »

Het volk in de TOP-kast is goed de winter uitgekomen, kijk maar mee! Op de dadantkasten zijn de eerste honingkamers geplaatst. Wel in warmbouw.....

Lees verder »

Gezien de weersvooruitzichten, de sterkte van de uitgewinterde volken en de bijna in bloei komende kersenbomen wordt het tijd de honingkamers uit de wintervoorraad te halen en deze komende week te plaatsen. Tenminste in het midden, westen, oosten en zuiden van het land. De noordelijke provincies moeten waarschijnlijk nog een weekje wachten. 

Lees verder »

Wanneer kan de eerste honingbak geplaatst worden? Moet deze voorzien worden van kunstraat of uitgebouwde raat? Lees meer in dit blogbericht. 

Lees verder »

Voor 1 maart maak je de beste kans op lege onderbakken. Nu de wilg volop bloeit tref je al nectar en stuifmeel aan. Als er al broed inzit, dan heb je gewoon pech en ben je gewoon te laat. 

Lees verder »

Vijf jaar geleden begon Ben Som de Cerff met het NBV BijenBlog. Vandaag registreerde zich de 4000e volger. In afgelopen jaren gingen bijna 600 berichten online voorzien van zelfgemaakte foto's of instructiefilms. 

Lees verder »

Wat kun je allemaal met uitgewinterde MiniPlus-volken doen? Lees er meer over in dit Blogbericht...

Lees verder »

De winter worden warmer, de broedloze periodes waarschijnlijk korter. Meten is weten en daarom is het meten van de broednesttemperatuur zo gek nog niet. De firma Broodminder biedt verschillende digitale bijenkast-sensoren aan. Lees hierover meer in dit blog-bericht. 

Lees verder »

De eerste vluchtige voorjaarscontroles konden in het zuiden en oosten van ons land uitgevoerd worden, waar let je zoal op?

Lees verder »

Hoe oud worden bijenvolken eigenlijk? Deze vraag kwam bij me op vanwege een bijenvolk dat al 4 jaar een acaciaboom bewoont. Waarschijnlijk niet steeds hetzelfde volk, maar is een volk niet iedere 6 weken anders? 

Lees verder »

Op 6 april is de tweede NBV Q & A sessie gepland, het thema is dit keer "zwermbeheersing en invoeren jonge moeren".  Meld je aan en ontvang direct de link voor deelname. 

Lees verder »

Met stijgende temperaturen lijkt het voorjaar nu echt op komst. Wacht nog even met het lichten van de ramen. Aan de buitenkant is genoeg te zien. 

Lees verder »

Voor het derde jaar op rij vallen er minder mijten uit 'kleine cellen volken' dan uit 'grote cellen volken'. De oorzaken zijn niet vastgesteld, er zijn wel vermoedens.

Lees verder »

De muizenroosters kunnen bij het begin van de lente weer verdwijnen, hou de opening echter nog wel tot medio mei op de kleine stand. 

Lees verder »

Altijd weer schrikken wanneer er een dode moer voor de kast ligt, wat kun je doen en wanneer is dat nodig? 

Lees verder »

In dit blogbericht geen nieuws uit de praktijk, maar een beschrijving van zestien verschillende werkzaamheden tijdens het imkeren in spaarkasten. Je kunt ze terug vinden in deze specifieke BLOG-categorie. 

Lees verder »

Binnenkort vindt de eerste Q & A sessie over de imkerwerkzaamheden in het voorjaar plaats. You Tube gaan we gebruiken als medium voor deze vorm van communicatie. Heb je gerichte vragen, meld je dan aan. 

Lees verder »

De komende twee weken is het tijd om de bodems te verschonen en eventueel de onderbak weg te nemen. Soms is het verschonen hard nodig....

Lees verder »

De boswilg staat al in bloei in Doetinchem en dat terwijl het nog feitelijk winter is...

Lees verder »

Vanmorgen leek het voorjaar ineens los te barsten, de bijen kamen massaal de kast uit. Helaas dit jaar geen bloeiende hazelaars meer, die zijn hier al uitgebloeid en afgevallen. Misschien heeft Friesland en Groningen meer geluk. 

Lees verder »

Stormschade

10-02-2020

De stormschade lijkt landinwaarts minder erg dan in januari 2018. Twee MiniPlus torens waren omgewaaid. Eigen schuld, dikke bult... de spanbanden ontbraken!

Lees verder »

Het voorjaar ontwikkelt zich door de hogere temperatuur razendsnel. Wat bloeit er al? Hoe reageren onze volken?

Lees verder »

Dit is een blogbericht voor cijferfitisjisten, het laat zien dat broed verantwoordelijk is voor een verhoogd voergebruik. Een hogere mijtbesmetting leidt eveneens tot een hoger voergebruik, ook hierin speelt het broed een rol.  

Lees verder »

Een TBH bijvoeren

28-01-2020

Bijvoeren in de winter zou niet nodig moeten zijn. Maar slapeloze nachten is ook niet goed voor een mens. Gebruik eerst overtollig voer uit andere kasten. Heb je dat niet dan maar suikerdeeg in de buurt van de wintertros plaatsen. 

Lees verder »

Wintervoer genoeg?

23-01-2020

In januari en februari blijft ook als sneeuw en ijs achterwege het voergebruik zeer gematigd, pas in maart komt het broednest echt op gang en gaan ze duidelijk meer consumeren om de larven te voeden. 

Lees verder »

Hoe gaan de mijten om met het eerste broed? Instappen of wachten? Uit deze week uitgevoerd broedonderzoek blijkt dat ze massaal instappen. Toch sterft driekwart van de ingestapte mijten....

Lees verder »

De val van mul en mijten neemt op warme dagen plotseling toe. Zie je geen mijten vallen dan is de mijtenbesmetting waarschijnlijk laag in je volken. 

Lees verder »

Het nieuwe bijenseizoen is ondanks mist en kou weer begonnen. Het broednestje is al weer aanwezig, de basis voor mooi nieuw bijenjaar! In dit BLOG-bericht een video over het betrekken van een bijenkast door een mooie voorzwerm. 

Lees verder »

Na voorsjaarachtig weer in de week voorafgaand aan de korste dag, zal de winter toch wel weer terugkeren? In dit bericht een video van vliegende bijen op 17 december en een kerstgroet

Lees verder »

Met kou zitten de bijen naar binnen gericht in de wintertros, zodra het warmer wordt zijn ze weer naar buiten gericht. Gisteren kon ik dit verschijnsel voor de eerste keer vastleggen op de foto. 

Lees verder »

De winterzit van onze bijenvolken levert allerlei verschillende plaatjes op. Sterke, matige en zwakke volken laten zien hoe vitaal ze zijn en wat we kunnen verwachten tijdens de uitwintering. 

Lees verder »

De wintertros is voor insecten een uniek fenomeen. De werking lijkt nog het meest op het verenkleed van een vogel. 

Lees verder »

Wasmotten hebben blijkbaar een hekel aan walnotenbladeren. De geur van verse bladeren is goed waarneembaar. Een nieuw goedkoop natuurlijk middel tegen een lastig insect. Lees meer hierover in dit blogbericht. 

Lees verder »

Nog een maand en de kortste dag ligt weer achter ons. In de tussentijd moet er nog wel geoxaald worden. Vanmiddag vlogen de bijen, dus komt er niets van oxalen. Dan maar aan de slag met de stoomwassmelter...zie de video

Lees verder »

Steeds weer zie je nieuwe dingen op de schuifladen, de afgelopen weken ontdekte ik steeds meer springstaartjes en spitsmuiskeutels. Ook de varroamijt verkeert inmiddels in de winterrustperiode. Hoe zie je dat? 

Lees verder »

De tijd van oxalen zit er weer aan te komen. Oxalen in de late herfst heeft grote voordelen, want de mijten op de bijen zijn bijzonder kwetsbaar, maar er zijn ook nadelen. Daarom is het goed via de dagelijkse mijtenval in november vast te stellen of de noodzaak aanwezig is om te oxalen. Lees meer in dit blogbericht...

Lees verder »

Een hoge mijtenbesmetting leidt in vrijwel alle gevallen tot een hoger voergebruik. De mijten houden indirect het broednest gaande, een broednest vergt meer voergebruik. Meer info vind je in het blogbericht.

Lees verder »

Wantsen en pissebedden rukken op. Maar zien we ze al in heel Nederland? Blijven ze buiten de bijenkasten of vinden we ze ook al binnen in de kasten? 

Lees verder »

De eerste vorst is in grote delen van het land een feit. De bijen maken aanstalten om zich terug te trekken op de wintertros. De clustering is wel sterk afhankelijk van de buitentemperatuur en de kastisolatie. 

Lees verder »

Verbruik wintervoer

23-10-2019

De bijenvolken beginnen zodra de temperatuur gaat zakken hun wintervoer aan te spreken. De schuifla vertelt je meer over....

Lees verder »

Spechten kunnen lastige inbrekers zijn. Meestal blijft het bij een incident. In dit blogbericht meer over het expirement met mijn kleine Buckfastbijen op kleine cellen.

Lees verder »

Een mooie oktoberdag is een goed moment om bij twjfel over bijvoorbeeld de wintervoervoorraad nog een kijkje te nemen in een volk. Doe dit wel indien daartoe aanleiding is. In deze video een late check op wisselcellen....  

Lees verder »

De schuifla is een interessante graadmeter voor alles wat binnen de kast gebeurt. Wat kun je zoal tegenkomen?

Lees verder »

Hoe staan de broednesten er nu voor? Kunnen de mijten zich nog steeds voortplanten? Zie deze video!

Lees verder »

Varroaziekten

04-10-2019

Mijten kunnen kwalijke gevolgen hebben, zoals wintersterfte. De eerste verschijnselen zijn vaak al te zien in de nazomer. In deze video zie je hoe DWV en IAPV toeslaat als gevolg van een zware mijtenbesmetting. 

Lees verder »

De muizen bereiden zich ook voor op de winter nu de temperaturen gaan zakken. Zorg dat je nu de vliegopeningen verlaagd, zodat de kast uitsluitend bewoond blijft door de bijen. Hoe groot mogen de openingen zijn? 

Lees verder »

Zesramers en MiniPlussen zijn heel geschikt om reservemoeren en -volkjes te overwinteren. Hoeveel wintervoer ze nodig hebben lees je in dit NBV-blogbericht. In de video laat ik een tweejarig volkje zien op kleine cellen. 

Lees verder »

Zijn er nog andere manieren om in te winteren dan met traditionele voerbakken? Jazeker, kijk maar eens naar deze video. De uitleg vind je in het Blogbericht. 

Lees verder »

Nazomercontrole

15-09-2019

De mijtenval monitoren in de nazomer en herfst kan de basis vormen van een succelvolle selectie op de beste teeltmoeren voor het komende seizoen. Het volk in deze video heeft een opmerkelijke lage mijtenbesmetting en dat zonder enige vorm van behandeling.

Lees verder »

Het inwinteren van een bijenvolk in een TBH kan gewoon met een standaard 1,5 liter voerbakje. In dit Blogbericht tevens een oplossing voor zware Dadant honingkamers, het is geen grap, maar het zijn gewoon halve honingkamers. Zie de foto's in dit bericht...

Lees verder »

In september gebeurt er nog veel in onze volken, maar niet door de imker. De mijtbehandeling zit erop en het inwinteren wordt de komende weken afgerond. Hoe zitten de volken er nu bij? Kijk je mee met de video?

Lees verder »

De mijtbesmetting kan in onbehandelde volken helemaal uit de hand lopen, terwijl het gesloten broed er aan de buitenkant gezond uit ziet. Wat zit er dan in de gesloten cellen? 

Lees verder »

Dagelijks laat in de middag zie je de jonge bijen voorvliegen. Met een beetje geluk gaan ze een lang leven tegemoet. Ervaar het voorvliegen als een wonder van de bijen, geniet mee met deze video...

Lees verder »

De mijtenval varieert sterk, echter extreme aantallen lijken minder te worden. Of hebben jullie andere ervaringen?

Lees verder »

Volken op kleine cellen ogen vitaler en lijken beter om te gaan met de mijtenbesmetting. Het volk in deze video is mijn eerste volk, dat ik omzette naar kleine cellen. Het gaat zijn vierde winter onbehandeld tegemoet. Vele andere volken gaan hun derde winter tegemoet. 

Lees verder »

De bijen vliegen massaal op het overrijpe fruit. Mag de honing als echte honing verkocht worden, als het al zo ver zou komen? 

Lees verder »

Volle honingkamers kun je oogsten, je kunt ze ook achterlaten als wintervoer. In een TBH en Topkast werkt dat heel simpel. Kijk voor een impressie naar deze nieuwe video

Lees verder »

Een late serie jonge koninginnen opzetten, biedt meer voordelen bij de invoering. Lees meer hierober in dit blogbericht...

Lees verder »

Kleine bijen in een warmbouwopstelling zie je in deze video. Met Segebergers kun je ook in warmbouw werken. Het ontlast de rug. 

Lees verder »

Baardvorming en onjuiste waarden op de refractometer horen bij deze extreem hoge temperaturen. Hoe zit dat? 

Lees verder »

De eerste bijenuitlaten zijn gisteren geplaatst, de voorraad voer rond het broednest was vrijwel volledig verdwenen, daarom gelijk bijvoeren! Varroabestrijding kun je beter uitstellen tot volgende week, anders sterft een deel van het broed 

Lees verder »

Volken op kleine cellen doen het minstens net zo goed als volken op grotere cellen. Na 2 jaar denk ik dat het zelfs beter doen. De evolutie van tientallen miljoenen jaren was er niet voor niets....in de video zie je een volk, dat al 2 jaar niet meer behandeld is. 

Lees verder »

Niet iedere vernieuwing pakt goed uit. De in het voorjaar ingehangen scheidingswand verdwijnt als sneeuw voor de zon. In de video zie je een controle van een polystyreen Dadant US kast.

Lees verder »

Het vangen van een zwerm op beperkte hoogte wordt makkelijker met een bijentrechter.... in deze video zie je dat de bijen het werk doen....

Lees verder »

Spekraten

05-07-2019

Spekraten zijn een bekend verschijnsel bij Dadant-imkers. Wat is het en wat is het voordeel?

Lees verder »

Het overhangen van simplexramen naar een TBH stuit op ruimte problemen in de TBH, daarom moet je eerst de zijlatten en onderlat weg nemen. Een beter idee is het overhangen van MiniPlus-raampjes. In de video zie je de werkwijze.....

Lees verder »

Eileggende werksters, een vervelend fenomeen. Wat kun je eraan doen? Hoe ziet het eruit? 

Lees verder »

De Topkast lijkt goed te voldoen, het is genieten van de bijen zonder de eigen rug en schouders te belasten. In dit filmpje zie je een zomerse controle...

Lees verder »

De darrenroosters worden bij thuiskomst van het bevruchtingstation vervangen door koninginnenroosters, waarom eigenlijk? Tevens een paar plaatjes van het bevruchtingsstation Marken. 

Lees verder »

Een gewone controle, waarbij er geen afwijkingen gevonden worden, kan in 5 minuten gedaan worden. In dit filmpje controleer ik twee dadantvolken met P-moeren. 

Lees verder »

Houten moerroosters houden zeker de moer tegen, maar bieden echter ruimte voor zwermcellen....

Lees verder »

Hoe kun je makkelijk een MiniPlus-volkje omzetten naar een grotere kast? Zie dit fotoverslag..

Lees verder »

De jaarlijkse verhuizing van zo'n 1500 volkjes vond afgelopen zaterdag weer plaats. Wil je meer weten of later dit jaar nog mee doen? Lees meer in dit BLOG-bericht...

Lees verder »

Zwermen blijft een prachtig fenomeen. In dit filmpje komen er twee voorzwermen tegelijkertijd uit dezelfde kast...

Lees verder »

Gesloten doppen hebben twee momenten waarop ze minder kwetsbaar zijn, direct na het sluiten van de doppen en vlka voor het uitlopen. Je kunt tijdens het opkooien van de doppen het teeltraam gerust horizontaal neerleggen. Kijk maar naar het resultaat in dit filmpje.

Lees verder »

Housel Positioning

26-05-2019

Wat verstaan we onder kleine cellen en de Housel Positioning? Tijdens het doppen breken in een MiniPlus worden deze begrippen uitgelegd op verzoek van enige BLOG-volgers.

Lees verder »

Vorige week is menig imker begonnen met de koninginnenteelt. Het is een leuk en spannend gebeuren. Probeer ook eens deze specialisatie, het is zeker leuk ongeacht de keuze voor de Zwarte Bij, Buckfast of Carnica's.

Lees verder »

Zwerm- en redcellen

17-05-2019

Hoe zie je het verschil tussen red- en zwermcellen. In deze fotoserie wordt het verschil getoond. 

Lees verder »

Zwermdrift is een bijzonder verschijnsel, sommige volken ontwikkelen het vroeg, anderen helemaal niet. Hoe zit dat bij dit volk?

Lees verder »

Gesloten broed in de honingzolders? Is het werksterbroed of uitsluitend darrencellen? Wat zit hier achter?

Lees verder »

Twee nazwermen

06-05-2019

Een vroeg zwermseizoen, dus de eerste nazwermen zijn er ook al. Deze laten zich niet tegen houden door lage temperaturen. 

Lees verder »

Een rijpe redcel

02-05-2019

Hoe zie je dat een dop op het punt van uitlopen staat? Hoe zie je het verschil tussen een zwerm- en een redcel? 

Lees verder »

Een korte check op zwermcellen is snel gebeurd. In deze video van een volk in een spaarkast merk en knip ik tevens de koningin. Uiteraard uit het handje...

Lees verder »

Het voorjaar is op zijn hoogtepunt. Nog twee weken en we  kunnen honing slingeren. Een foto impressie van natuurinclusieve landbouw. 

Lees verder »

De zwermtijd lijkt ongekend vroeg dit jaar, de warme dagen medio februari zetten het seizoen op zijn kop. Zie ook de video van een dubbel bewoonde bijenkast. 

Lees verder »

Stormachtige groei

20-04-2019

De bijenvolken maken een stormachtige groei door vanwege de dracht van fruitbloesem en paardenbloemen. Zo ook in de TOP kast, hier was ik dus duidelijk te laat met uitbreiden. Zie het video-verslag. 

Lees verder »

Verkleumde bijen

15-04-2019

Bij sommige kasten vond ik de afgelopen dagen groepjes halfdode verkleumde bijen. De temperatuur en de schrale wind zijn de oorzaak. Lees verder in dit BLOGbericht. 

Lees verder »

Met de goede weersverwachting voor de komende week is het zaak de honingkamers in de gaten te houden en zonodig de 2e hk te plaatsen. Plaats deze op tijd, anders verhoningt het broednest en komt de zwermdrift sneller op gang. 

Lees verder »

De TOP-kast voor de Nederlandse Simplex-raampjes is een combi van TBH-, Dadant- en Spaarkast. In dit blogbericht vind je een video van deze horizontale 'einraumbeute'. 

Lees verder »

Hoe zijn mijn volken op kleine cellen uitgewinterd? Sommige zijn wel behandeld, de meeste echter al 2 jaar niet meer. Wat is het gevolg op de sterkte van deze volken? Een bericht voor speciaal geinteresseerden...

Lees verder »

Iedere voorjaarscontrole bestaat uit dezelfde stappen, dat geldt ook voor een Top Bar Hive. Zie hier de werkzaamheden in een video...

Lees verder »

De eerste darren vlogen al uit op Brexit-day 29 maart 2019. Dit is wel een heel vroege uittocht...

Lees verder »

De wilde kers begint te bloeien in de Achterhoek. Wanneer zijn de volken er aan toe om een honingkamer te gebruiken? 

Lees verder »

 

Het weer laat zijn sporen achter op de ontwikkeling van het broednest. Het resultaat is in deze video duidelijk zichtbaar, zo ook de lopende stille moerswisseling. Moeder en dochter hebben samen de winter doorstaan...

Lees verder »

Het isobord

14-03-2019

Onze woningen moeten geisoleerd worden, geldt dat ook voor onze bijenwoningen? De markt speelt er wel op in met zogenaamde isoborden. Hoe zien die er uit? 

Lees verder »

Hoe kun je eenvoudig een planning opzetten voor de koninginnenteelt? Hoe gaat eea in zijn werk? 

Lees verder »

Het broednest groeit en de bijen houden voorjaarsschoonmaak. Wasmotlarven kunnen zich niet meer verstoppen, want de bijen poetsen de cellen voor de uitbreiding van het broednest. De eerste darren worden ook geboren....

Lees verder »

De wilgen bloeien en de bijen benutten de spaarzame momenten dat het zonnig is. Geniet mee met deze video...

Lees verder »

Raampjes timmeren, kunstraat insmelten en gebruikte bijenkasten kuizen is een typische winteraktiviteit. Lees hier meer over en bekijk de video. 

Lees verder »

jaarhandeling 1: het verschonen van de bodem en het wegnemen van de eventueel aanwezige onderbak 

Lees verder »

In de tweede helft van maart kun je een vluchtige voorjaarsinspectie uitvoeren. Doel is meestal een snelle controle op moergoedheid en voedselvoorraad en eventueel vervanging van beschimmelde raten. 

Lees verder »

Jaarhandeling 2: Het ruimte geven aan de uitbreiding van het broednest.........en de honingopslag

Lees verder »

De zesramer

28-02-2019

De uitwintering is definitief, overal wordt goed gevlogen. Ook de Populier en de Boswilg beginnen te bloeien. De bijen hebben een week flink kunnen fourageren. Over drie weken plukken we hier de vruchten van. Lees meer over het succes van overwinteren op zesramers...

Lees verder »

Het vinden van een moer om een kunstzwerm te maken in mei is soms een brug te ver voor beginnende imkers. Daarom kun je beter de moer in het prille voorjaar wanneer het volk nog klein is, merken en eventueel knippen. 

Lees verder »

Bij de voorjaarscontrole kan ook het bouwraam geplaatst worden op positie 2 of 9 van de bovenste broedkamer. De handeling is eenvoudig en doeltreffend.  

Lees verder »

De voorjaarsontwikkeling verloopt in de regel stormachtig. Eerder dan verwacht kunnen we na zeven tot tien dagen na de eerste honingkamer de tweede al plaatsen. Dit keer wellicht met kunstraat en bovenop de eerste! Zie de video!

Lees verder »

Hoe veel verbruikten de volken de afgelopen vier weken? Ik heb acht volkjes aan de kofferweegschaal gehangen. Lees meer over het resulaat....

Lees verder »

De eerste bloeiende boswilg is al weer gesignaleerd. De verschillen tussen Noord-  en Zuid-Nederland laten zich vooral in het voorjaar goed zien. Wees vooral terughoudend in het voortijdig open maken van kasten. Bloeien bij jullie ook al wilgen? 

Lees verder »

Een broedaflegger kun je gebuiken om het aantal volken uit te breiden, maar het is ook een imkerhandeling om de zwermdrift te onderdrukken of uit te stellen. 

Lees verder »

Meten is weten, althans zo luidt het spreekwoord. Bij bijen ligt het vaak gecompliceerder. In deze video maak ik bijenmonsters om de mijtbesmetting op de bijen te bepalen. De doodsoorzaak van deze volken moet ergens anders in gezocht worden...niet in de mijten.

Lees verder »

Hoe onderscheid je de vier typen moerdoppen? 

Lees verder »

De zwermdrift kun je vertragen door doppen te breken of door een broedaflegger te maken. Soms zijn deze handelingen voldoende om de zwermdrift helemaal weg te nemen. Maar de meest definitieve oplossing is het maken van een vlieger of een veger. De vlieger is minder werk en geeft meer zekerheid over het resultaat. 

Lees verder »

De zuigeling is een Belgische variant op de veger, waarbij je geen koningin hoeft op te zoeken en de bijen vanzelf de nieuwe kast ingaan. Kan het nog makkelijker? 

Lees verder »

Het breken van doppen op de dertiende dag is een essentieel onderdeel van het maken van een vlieger of een veger. Waarom doen we dit op de dertiende dag en wat kunnen we tegenkomen? 

Lees verder »

Kunnen bijenvolken met een mijtbesmetting van meer dan 2% de winter zonder behandeling overleven? Lees meer hierover in dit BLOG-bericht

Lees verder »

Medio februari beleven de eerste voorjaarsdag in de winter van 2018/2019. De bijen houden hun jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. 

Lees verder »

De meeste jonge moeren gaan na de paringsvlucht goed aan de leg, toch kan slecht weer of hongerige vogels roet in het eten gooien. Lees meer hierover in dit blogbericht. 

Lees verder »

De arrestraammethode is al decenia geleden uitgevonden en in bepaalde kringen gepropageerd. Het grote voordeel is dat er geen chemische middelen ingezet worden. Het is een goede maar tijdgebonden methode. Je kunt het in de video's allemaal zelf beoordelen. 

Lees verder »

Het verzamelen van nectar en stuifmeel is voor bijen een primaire taak in de natuur. Hiermee dragen ze vooral bij aan een goede vruchtzetting van zaden, bessen en andere vruchten. Jaarlijks oogsten ze daarbij honderden kilo's nectar en stuifmeel om te voorzien in hun eerste levensbehoefte. 

Lees verder »

De zomerbestrijding is een noodzakelijke handeling om de mijtenpopulatie onder de schadegrens te houden. Welke middelen zijn er beschikbaar en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende middelen?  

Lees verder »

Vier broedafleggers maken in 1 broedkamer? Of een nieuwe niet stapelbare spaarkast bekijken? Lees dit blog-bericht met deze nieuwtjes

Lees verder »

Indien imkers een deel van de honingopbrengst oogsten, dan zullen de bijen bijgevoerd moeten worden. In dit blogbericht meer over de wijze en dosering van bijvoeren. 

Lees verder »

Het oxalen in november of december is de laatste mijtenbehandeling van het kalenderjaar. Het ontbreken van een broednest, waarin de mijten beschermd zijn, maakt deze methode zeer effectief. Monitor eind november de mijtenval op de schuiflade, want bij max 1 mijt per dag is een winterbehandeling overbodig. 

Lees verder »

Thermo-bijen

06-02-2019

Dit blogbericht laat de handel en wandel zien van opwarmende bijen. Met een warmtecamera zijn ze gespot. Bijzonder om de warmere borststukken te zien wandelen. 

Lees verder »

De eerste bijenvlucht in 2019 is ook weer een feit, mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Wanneer vliegen de bijen weer? Lees meer hierover en bekijk de video in dit BLOG-bericht. 

Lees verder »

Sporen in de sneeuw vertellen veel, kijk maar naar deze fotoblog, oftewel flog

Lees verder »

Hoe verloopt het voergebruik deze winter in de MiniPlus-volkjes? Vanmiddag heb ik de tussenstand opgemaakt.

Lees verder »

eitjes op schuifla?

25-01-2019

Soms tref je in de winter eitjes aan op de schuiflade. Hoe komt dat? Er is nog een nieuwe ontdekking gedaan over het eetgedrag van mijten. Lees meer in dit bericht... 

Lees verder »

Sneeuw vormt voor de vliegopeningen geen enkel probleem, nog sterker het isoleert goed!

Lees verder »

Zoeken bijenvolken energiezuinige oplossingen in de winter? De door de bijen gekozen plaats in de kast lijkt wel dit statement te onderschrijven.

Lees verder »

Moet je in je achtertuin of moestuin nog bijenkasten verplaatsen ovr kleinere afstanden? Doe het dan in januari!

Lees verder »

Volken schuiven door voedselopname langzaam meer naar de achterkant van de kast. Deze sterke volken laten dat duidelijk zien. Kijk maar mee...

Lees verder »

Hoe ver kan de mijtenbesmetting oplopen in 1 of 2 jaar zonder behandeling? Van waar de grote verschillen in mijtenval?

Lees verder »

De eerste jonge mijten zijn sinds gisteren bij mij weer gevallen, wat betekent dit?

Lees verder »

Wat kun je allemaal met een warmtecamera in de winter observeren? Is dit een praktisch nieuw en betaalbaar hulpmiddel? Kijk voor de foto's verder in dit blogbericht...

Lees verder »

De bijen knallen al vliegend het jaar uit. Prettig gevoel wanneer alles nog vliegt op oudejaarsdag! Kijk je mee?

Lees verder »

Wanneer en hoeveel mijten vallen er als je de mijten niet behandelt? Helaas is de mijtenval onvoldoende om de volken in leven te houden. Lees meer over dit expirement.... 

Lees verder »

Hoe beweegt de wintertros in december? Bijna dagelijks lift de wintertros mee op de buitentemperatuur. Kijk maar naar deze fotoserie van een 6-ramer. 

Lees verder »

De mijten- en mulval stagneert tijdens koude dagen. Hoe zit dat? 

Lees verder »

VarroMed blijkt volgens mededeling van de producent toch dezelfde samenstelling en houdbaarheid te hebben als Hive Clean. Aangezien het middel is toegelaten als Europees medicijn voor dierenartspraktijken gelden er andere voorschriften voor de etikettering. Lees meer in dit blogbericht. 

Lees verder »

Vandaag was het een mooie windstille dag om te oxalen. Hoe verliep dit bij mij?

Lees verder »

De oxaalzuurbehandeling staat volgende week weer voor de deur. De laatste tips....

Lees verder »

Meerdere imkers melden grote aantallen luisachtige insecten op de dekplank en schuiflade, is dit een nieuw fenomeen? 

Lees verder »

Heeft een reinigingsvlucht een paar dagen na het toepassen van de oxaalbehandeling invloed op de werking van het oxaalzuur? Verliest het zijn werking in het harenkleed van de bijen?  

Lees verder »

Een warmere dag en de bijen verlaten de wintertros. Veel mijten en mul zijn het directe gevolg. Op de foto's zie je het resultaat. 

Lees verder »

Hoe pak je het oxalen aan in een spaarkast met twee broedkamers, terwijl de bijen onzichtbaar diep in de kast zitten? Gewoon kiepen, straatjes tellen en druppelen: zie de video in deze Bijenblog! 

Lees verder »

Met mooi stabiel winterweer is de mijtenval vrij stabiel. Probeer vooral nu een mijtentelling uit te voeren. Meten is weten!

Lees verder »

Over een kleine drie weken lijkt het erop dat we weer kunnen oxalen. Tevens een mooi moment om de sterkte van de volken in te schatten. Hoe doe je deze handelingen?

Lees verder »

In dit bericht vind je de terugkoppeling van de BLOG-enquete en een paar leuke innovaties voor het Dadant-imkeren

Lees verder »

Na een warmere dag is er van alles te vinden op de schuiflade, de bedrijvigheid van de bijen geeft blijkbaar veel reuring in de kast. 

Lees verder »

Twee dagen vorst aan de grond. Kunnen we over 3 weken oxalen? 

Lees verder »

November is bij uitstek de maand om de mijtbesmetting in de volken te meten. Hiervoor kun je de schuiflade gebruiken. Het hoe en waarom lees je in dit blogbericht

Lees verder »

De mijtenval verraadt de aanwezigheid van broed in de afgelopen weken. Waar moet je op letten?

Lees verder »

Propolis heeft een bacterie remmende werking. Tevens zullen schimmelvorming en virale infecties afgeremd worden, maar nu blijkt propolis ook een verdovend effect te hebben op mijten. Misschien toch verstandig om de propolis verdikkingen maar gewoon te laten zitten?

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtbesmetting in de productievolken op 4,9 mm cellen? Per volk zie je grote verschillen, blijkbaar spelen genetische eigenschappen eveneens een rol in de mijtenreproductie. Met het nemen van een bijenmonster kan de mijtenbesmettng wel goed worden vastgesteld en kun je weloverwegen besluiten af te zien van een behandeling. 

Lees verder »

De Winter APK-check

22-10-2018

De komende weken is het tijd voor de winter APK-check. Controleer op een vroege ochtend met lichte vorst het aantal straatjes van de wintertros. Bij minder dan 5 straatjes is het tijd om alsnog te verenigen, om de kans op winterverliezen te verkleinen. De plexiglas of folie dekplaat maakt deze controle heel simpel uitvoerbaar.  

Lees verder »

Blog enquete

21-10-2018

Dit Blogbericht bevat een korte enquete om nog beter in te kunnen spelen op jullie wensen. 

Lees verder »

Hoe reageert een ingewinterd volk op een Indian Summer? Loopt de kast vol met broed en stuifmeel? Gelukkig alleen met het laatste, kijk zelf maar...

Lees verder »

Bijen willen in de winter makkelijk kunnen overstappen naar de binnenste straatjes van de wintertros, daarom scheppen ze loopruimte boven de ramen. Goed om daar rekening mee te houden.

Lees verder »

Grooming

13-10-2018

Grooming kennen we allemaal als het onderling vlooien van apen, maar bijen doen het ook veelvuldig. Wat zit hier toch achter? 

Lees verder »

De Hedera helix is een belangrijke stuifmeel leverancier voor hefst, winter en prille lente. Lees hier hoe dat zit..

Lees verder »

Een wintervolk in een spaarkast dient tenminste uit 5.000 bijen te bestaan om de winterkou te kunnen doorstaan. Hoe kun je de grootte inschatten? In deze video laat ik een inschattingsmethode uit Duitsland zien. 

Lees verder »

De winterzit

29-09-2018

De eerste nachtvorsten in het oosten van Nederland zijn inmiddels een feit, hoogste tijd om het inwinteren af te sluiten met het plaatsen van muizenroosters voor de vliegopening. 

Lees verder »

Het inwinteren van MiniPlus-volkjes is met een digitale kofferweegschaal een eenvoudige zaak geworden. Lees hier meer over de benodigde wintervoorraad

Lees verder »

Het ruimgedrag

21-09-2018

Wat vind je zoal op de schuiflade? Het is goed om in september, tenminste 3 weken na de laatste varroabehandeling, de dagelijkse mijtenval te tellen. Wanneer moet je alsnog ingrijpen? Lees dit BLOG-bericht.

Lees verder »

VarroMed heeft een fors effect op de mijtenval. Op de tweede dag na de behandeling is dit goed zichtbaar. De mijtenval houdt daarna nog enige dagen aan. In dit bericht meer details met tellingen van gevallen mijten. 

Lees verder »

Hoe is de opbouw van een volk en haar broednest na het inwinteren? Het volk in deze video is inmiddels volledig ingewinterd. 

Lees verder »

Het inwinteren van de volken loopt ten einde. Check nog wel het resultaat. Soms zetten jonge moeren het wintervoer om in een groot broednest. De hoornaars zijn ook weer actief. Sommige volken hebben er iets op gevonden...

Lees verder »

De verbrede vliegplank wordt vooral toegepast in de beroepsimkerij, die veelal werken met Langstroth- en Dadantkasten. Wat zijn de voordelen? Hoe ziet een dadantvolk er op 5 september uit? 

Lees verder »

Het verenigen

02-09-2018

Het verenigen van bijenvolken gaat vanaf nu steeds makkelijker. In de voorgaande maanden moest een krant toegepast worden om gevechten te voorkomen, soms overigens zonder succes. Lees meer over een succesvolle vereniging. 

Lees verder »

Gestreepte bijen

02-09-2018

Geel of wit gestreepte bijen verraden een bepaald bloembezoek. In dit bericht lees je meer over de herkomst van de streep.

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtenbesmetting in 4,9 mm raat volken? Acht volken zijn vanaf het ontstaan in mei 2017 onbehandeld gebleven. Hoe staan ze ervoor per 1 september 2018? 

Lees verder »

Inwinteren van veraf gelegen bijenstanden blijkt ook goed te gaan met het eenmalig verstrekken van 15 kg suikerdeeg. Wel tijdig (1 juli) na het afnemen van de zomerhoning beginnen en altijd achteraf per 1 september checken of ze het voer ook daadwerkelijk opgeslagen hebben. Zie de video's van een spaar- en/of dadantvolk. 

Lees verder »

Zegelwas verzamelen

27-08-2018

Het loont de moeite om in verenigingsverband zegeltjeswas te sparen. Een gemiddelde vereniging met 25 leden kan ieder jaar 25 kg zuivere en schone kunstraat produceren. Hoe? Lees en kijk verder in dit blogbericht. 

Lees verder »

Hoe staan de bijen er voor omstreeks eind augustus? Hebben de volken nog broed? Kijk in deze video naar de ontwikkeling in een Dadantkast. 

Lees verder »

De mijtenval varieert zeer sterk bij mijn volken. Ik zit nu in de tweede behandelingsweek. Zowel in de groep behandelde als in de groep niet behandelde volken zijn de verschillen groot. Er speelt dus blijkbaar meer in de volken en in de mijtenpopulaties.

Lees verder »

Ook bijenvolken in TBH verdienen een nazomer check op gezondheid, sterkte en voervoorraad. Zie de 2 video's van medio augustus 2018. 

Lees verder »

Sterkte beoordelen

13-08-2018

Een gezondheids- en sterktecheck voor het inwinteren voorkomt teleurstellingen bij het uitwinteren. Hoe doe je dat? Kijk mee met dit video-blogbericht. 

Lees verder »

Hoe pas je de Liebig Dispenser toe? Welke dosering hoort bij welke concentratie mierenzuur?

Lees verder »

Kleine cellen, weinig mijten? Grote cellen, meer mijten? Dit lijkt wel op te gaan voor 5,2 mm en 4,9 mm werksterbroed...

Lees verder »

Eindelijk is de temperatuur fors gedaald en kunnen we met alle middelen de mijten bestrijden. Het is wel tijd om nu door te pakken!

Lees verder »

Flow Hive honing

05-08-2018

Ook met een Flow Hive kun je als 1e jaars basiscursist honing oogsten, doorzetten en beetje geluk, resulteerden na het wegnemen van het moerrooster tot een geweldige oogst van bladhoning

Lees verder »

Het inwinteren

02-08-2018

Binnenkort gaan we weer wintervoer verstrekken aan onze bijen. Welke mogelijkheden heb je en hoeveel geef je per volk? Hoe verloopt de proef met het voeren van een blok van 15 kg suikerdeeg? 

Lees verder »

Zwarte honing?

26-07-2018

Tijdens vakanties komen we MIEL DU SAPIN en WALDHONIG tegen op markten en winkels. Maar ook vorig jaar en dit jaar valt er in Nederland deze gezonde honing te oogsten! Nu nog een mooie naam bedenken en de prijs verdubbelen!

Lees verder »

Honingbijen hebben blijkbaar verstand van luchtcirculatie en regelen daarmee hun airconditioning....

Lees verder »

Met het herhaalde gebruik van dezelfde middelen loop je kans dat de varroamijten resistent worden tegen dat middel. Het is goed om van tijd tot tijd iets nieuws te gebruiken. Api Life Var is zo'n nieuw product. Pas echter op bij hoge temperaturen!

Lees verder »

Misschien wat ongebruikelijk, maar toch leuk om eens een andere manier van inwinteren uit te proberen. Iedereen kent het inwinteren met geraffineerde suiker of met invertsuiker als aanvulling op de achterblijvende honing. Het schijnt ook anders te kunnen....

Lees verder »

Vanmorgen heb ik het gesloten broed onderzocht van mijn oudste en langst onbehandelde MiniPlus-volk. Dit volk is ontstaan in mei 2016 (2 jaar geleden). In 2017 en 2018 is dit volk niet meer behandeld.

 

Lees verder »

Gisteren kwam ik mijn enige warmbouw Dadantkast weer tegen. Ik moet zeggen dat als je links of rechts naast de kast geen ruimte hebt om te gaan staan, is warmbouw wel gemakkelijk. 

Lees verder »

Al wekenlang staan de bijen in lange rijen de onderkant van de vliegspleet te poetsen. Eigenlijk zou ik ze moeten merken om te zien of het steeds dezelfde bijen zijn. Ik krijg vaak de vraag: hoe kan ik een TBH bevolken. De imkers, waaraan TBH-imkers het vragen, krijgen steevast als antwoord: wacht maar op een natuurzwerm. 

Maar er zijn andere wegen te bewandelen.

Lees verder »

Vandaag was er praktijkles in o.a. Doetinchem en Zutphen (op de foto de bijenstal in Zutphen). Tijdens de controle bleek duidelijk dat de dracht zeer slecht was de afgelopen dagen, misschien herstelt het nog enigszins de komende dagen. De komende weken zal er iets nieuws te zien zijn in de Achterhoek, namelijk bloeiende zonnebloemen. 

 

Lees verder »

Een veel besproken onderwerp onder imkers is de grootte van het broednest en de benodigde broedkamers. 

 

Lees verder »

In mijn vorige blog-bericht heb ik toegezegd een video te maken van het resultaat van de omzetting in 12 maanden tijd van apidea, via miniplus naar dadant. 

Lees verder »

Wat een geweldige groeikracht hebben bijenvolkjes! Vorig jaar juni heb ik diverse Apidea's ingestuurd naar de bevruchtingstations. Na een succesvolle aanparing heb ik ze op de thuisstand geplaatst. Twee weken na thuiskomst liep het eerste broed inmiddels uit en zat de groei er goed in. Hoe gaat dit verder?

 

 

Lees verder »

EVB voortekenen

14-06-2018

EVB is een sluimerende broedziekte, die door menig ervaren imker niet herkend wordt. Vandaat dit extra BLOG-bericht met enige aanvullende foto's en uitvergrotingen van het betreffende zieke volk. 

   

Lees verder »

Europees Vuilbroed

08-06-2018

Europees Vuilbroed (EVB) is een sluipmoordenaar. In het beginstadium wordt de broedziekte vaak niet onderkend en denkt de imker aan inteelt of een slecht leggende koningin. Hoe stel je de juiste diagnose?

Lees verder »

Vaak krijg ik de vraag wat je moet doen met de nog (deels) onverzegelde honingramen. Uiteraard kun je ze laten hangen als reservevoer of om af te laten vullen tijdens de volgende dracht. Maar vele beginners denken dat deze onverzegelde honing te veel water bevat. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn.

 

 

Lees verder »

Tot mijn verbazing zag ik bijen aan de achterkant van de kast aan- en afvliegen. Maar aan de voorkant vlogen ze gewoon via de gangbare vliegopening in en uit. 

 

Lees verder »

Dit jaar lijken alle belangrijke drachten als een opeenstapeling in een korte periode afgedraaid te worden. Gisteren zag ik hier in de Achterhoek de eerste lindebomen in bloei staan. De bijen vlogen er vanavond goed op. 

 

Lees verder »

Raathoning oogsten

27-05-2018

Er gaat niets boven heerlijke verse raathoning uit splinternieuwe witte raat! Van niets naar een fantastische delicatesse!

 

Lees verder »

Moeren knippen?

23-05-2018

Moeren knippen is goed voor het bijenvolk, voor de buren en voor de imker en voor zijn collega's. 

   

Lees verder »

In alle drukte van honingoogsten en koninginnenteelt is een controle van een TBH-volk een ware ontspanning.

Lees verder »

Vele honderden imkers, zowel in Nederland als in Belgie en Duitsland, hebben vandaag overgelarfd. Het doel is de aanlevering begin juni van jonge onbevruchte koninginnen in bevruchtingskastjes bij de land- en eilandbevruchtingsstations. 

Lees verder »

Als onderdeel van de selectie op mijn teeltmoeren heb ik afgelopen winter de mijtenval van zo'n 16 volken gedurende 200 dagen geteld. Op grond daarvan zijn 2 teeltmoeren geselecteerd voor de teelt van nieuwe koninginnen dit voorjaar. 

 

Lees verder »

Met het verwaaien van de bloemblaadjes van de meidoorn en de zaadpluizen van de wilgen is de voorjaarsdracht definitief ten einde gekomen. De zomerdracht staat echter al weer voor de deur. 

Lees verder »

Planmatig zwermen?

08-05-2018

In een bovenbak zaten een paar gesloten doppen, 2 dagen na het weghalen van die bovendak ging het volk toch op de vleugels. In de onderbak zaten geen doppen meer. Vanwege de geknipte vleugel sloeg het volk weer terug op de kast.  

 

Lees verder »

Hoe staat het een week later met het volk dat aanstalte maakte voor een stille wissel? Hoe maak je eigenlijk een vlieger? 

Lees verder »

Op 10 april ben ik begonnen om het broed te volgen in 4,9 mm raat van twee bijenvolken. Vanaf het begin van het leggen van eitjes tot de geboorte van de eerste werksters heb ik foto's gemaakt van de ontwikkeling van het broed. 

 

 

Lees verder »

Het maken van een broedaflegger is een handige manier om nieuwe volken voor volgend jaar op te zetten en als bijvangst remt het de zwermdrift af

Lees verder »

Vorige week zeer warme dagen met een redelijke tot goede dracht, deze week kunnen er weer weinig vlieguren gemaakt worden. Misschien goed voor de levensduur van onze bijen, want na 800 uur vliegen zijn ze oud en versleten. 

Lees verder »

Kwetsbare raten

24-04-2018

De kwetsbaarheid van raten in een TBH blijft een aandachtspunt...

Lees verder »

De nectarstroom hield goed aan tijdens de afgelopen warme dagen

Lees verder »

Waar en wanneer kun je de tweede honingkamer plaatsen?

Lees verder »

Honing- en broedkamers uitbreiden? wanneer precies?

Lees verder »

Bijen laten nieuwe aanplant krokussen links liggen, gelijk hebben ze!

Lees verder »

ratenrenovatie

27-03-2018

Sterke volken willen de oude raten herstellen

Lees verder »

Het voorjaar is een feit, de wilg bloeit nu in de onderste helft van Nederland

Lees verder »

Beïnvloedt langdurige kou de levensduur van jonge bijen?

Lees verder »

Het voergebruik is in de afgelopen 4 weken flink toegenomen

Lees verder »

De els bloeit

11-03-2018

Waar komt het stuifmeel toch vandaan? De els bloeit volop!

Lees verder »

Muizennest in TBH

07-03-2018

Een gewaarschuwde imker telt voor twee.

Lees verder »

De boswilg bloeit

06-03-2018

Het is zover, de eerste boswilg bloeit al!

Lees verder »

Winter op zaterdag, voorjaar op zondag: reinigingsvlucht!

Lees verder »

De koudste nachten eind februari doorstaan de bijenvolken goed

Lees verder »

Vaak is de onderste broedkamer in de winter leeg en kan die aan het eind van de winter weggenomen worden

Lees verder »

De 2e helft van februari is een geschikt moment om de bodems te verschonen

Lees verder »

Het voergebruik stijgt licht in de afgelopen 4 weken; meer mijten, meer voergebruik!

Lees verder »

4 maanden winterzit

05-02-2018

Winterzit van oktober 2017 tot februari 2018, zoek de verschillen

Lees verder »

Onregelmatigheden in mijtenval zijn vooral te wijten aan temperatuurschommelingen

Lees verder »

5 maanden mijtenval

31-01-2018

150 dagen mijten tellen, levert verrassende verschillen op.

Lees verder »

Bij zacht weer zien we een grote schoonmaak en een sterke stijging van de mijtenval

Lees verder »

Code rood. Ook bijenkasten en -stallen hadden het zwaar te verduren

Lees verder »

Mijten reproduceren zich medio januari al weer

Lees verder »

De hazelaar bloeit en de bijen kunnen op 8 januari de eerste pollen binnen halen

Lees verder »

De afgelopen vier weken bleef het voergebruik bijzonder laag. De details....

Lees verder »

Stabiele winterzit

05-01-2018

Wintertros roert zich niet, ondanks de bloei van de hazelaars

Lees verder »

Bijvoeren als uitzonderlijke maatregel om het volk de winter door te helpen

Lees verder »

De tijd dringt

26-12-2017

Laatste kans om oxaalzuur te druppelen?

Lees verder »

Sneltest sjoemelwas

22-12-2017

Twijfels over de zuiverheid van je kunstraat? Doe deze sneltest...

Lees verder »

De schoonmaak is weer begonnen, mijten en dode bijen worden geruimd

Lees verder »

de schuiflade lezen

19-12-2017

Op de schuiflade is van alles te zien, enkele voorbeelden

Lees verder »

Het voergebruik in de vroege winter ligt erg laag

Lees verder »

Ingesneeuwde kasten? Geen probleem...

Lees verder »

Hoeveel mijten vallen er in drie maanden en het verschil tussen grote en kleine cellen?

Lees verder »

Een echte winterklus: bijenkasten herstellen en nieuwe aanschaffen.

Lees verder »

Het was zo ver, er kon oxaalzuur gedruppeld worden

Lees verder »

Komend weekend oxaalzuur druppelen?

Lees verder »

Wintertros groeit?

22-11-2017

De wintertros beweegt mee op de buitentemperatuur, kijk je mee?

Lees verder »

De bijenvolken zetten de thermostaat op de stand 'winterrust'

Lees verder »

De eerste nachten met lichte vorst zullen de volken over 3 weken broedloos maken

Lees verder »

De eerste wintertros in het Oosten van Nederland is een feit

Lees verder »

Waar ligt de grens van het aantal mijten per volk?

Lees verder »

Strepen met mul

25-10-2017

Mul op de schuiflade? Voor het eerst wordt het verzegelde wintervoer weer opgegeten

Lees verder »

Gezond en ongezond

18-10-2017

Hoe zitten de bijen er medio oktober bij?

Lees verder »

Bijen op de grond

14-10-2017

De volkssterkte kan snel verminderen door toedoen van virussen...

Lees verder »

Meestal zien we roodbruine puntjes op de schuiflade, met de stereomicroscoop zie je meer, zelfs mannetjes

Lees verder »

De mijtenval verraadt de aanwezigheid van uitlopend broed...

Lees verder »

Mijtbesmetting loopt snel op na het uitlopen van het laatste broed

Lees verder »

Najaarscontrole

28-09-2017

De 100e warme dag in 2017, laatste kans op een inspectie?

Lees verder »

Is de ingevoerde nieuwe moer geaccepteerd?

Lees verder »

Heidehoning persen

14-09-2017

Een alternatief voor de ericaborstel is de fruit- of honingpers.

Lees verder »

Hoe doe je de stootproef en hoe wissel je een moer om?

Lees verder »

Controle wintervoer

04-09-2017

Hebben de volken voldoende wintervoer opgeslagen?

Lees verder »

De mijtbesmetting op de bijen loopt nog steeds op, echter minder in het 4,9 mm cellen volk

Lees verder »

de heidedracht

26-08-2017

De volken staan twee weken op de hei, hoe verloopt de dracht?

Lees verder »

Het gebruik van sluitramen tijdens het inwinteren kan nuttig zijn

Lees verder »

Rode Klaver

20-08-2017

Rode Klaver, een goede drachtplant voor zowel nectar als stuifmeel

Lees verder »

Geslingerde ramen en dan?

Lees verder »

vele imkers verlengen het bijenseizoen door naar de hei of de reuzenbalsemien te reizen

Lees verder »

De voerreserves slinken enorm de laatste weken, controleer de voorraden

Lees verder »

De mijtbesmetting loopt nu snel op, grijp in voor het te laat is!

Lees verder »

Een kijkje in een Dadant- en MiniPlusvolk op 4,9 mm kleine cellen

Lees verder »

honing afnemen

22-07-2017

Een uitlaatbord plaatsen om de zomerhoning af te nemen, voorkomt roverij

Lees verder »

Jonge moer controle

07-07-2017

Hebben de jonge moeren inmiddels een mooi vlak gesloten broednest?

Lees verder »

Is er na de lindedracht raathoning beschikbaar in de TBH?

Lees verder »

Mieren profiteren van de warmte van het broednest van bijen

Lees verder »

Dansende en zingende bijen, kan het nog vreemder?

Lees verder »

Hoe zet je een Apidea volkje om naar MiniPlus?

Lees verder »

Bultbroed? Soms is er niets aan de hand...

Lees verder »

Vliegkunstenaars

24-06-2017

Bijen kennen vaak specialisaties, deze haalbijen zijn alleen geïnteresseerd in stuifmeel

Lees verder »

Baby TBH-tje

22-06-2017

Ook voor TBH's bestaan 6-latters

Lees verder »

Medio juni: mijtentelling op de bijen van 4 volken in MiniPlus

Lees verder »

Wasdop als alternatief bij een stille moerswisseling

Lees verder »

Afgevlogen volk zwermt toch nog

Lees verder »

Binnenkort komt de tijd aan om broedafleggers te verhuizen naar grotere kasten

Lees verder »

Vroege lindebloesem

07-06-2017

Sommige lindebomen beginnen te bloeien, tijd om de volle ramen te vervangen door lege

Lees verder »

Zes dagen na je geboorte de wereld verkennen, koninklijke ervaring

Lees verder »

Een stille moerwisseling kan op ieder moment plaats vinden

Lees verder »

Koninginnendag

29-05-2017

Vandaag is het voor vele imkers Koninginnedag met de geboorte van tenminste 2000 moeren

Lees verder »

Tropische temperaturen en bloeiende pseudoacacia's, een aantrekkelijke combi voor onze bijen

Lees verder »

Kleine cellen bijen

23-05-2017

Kijk je mee in mijn eerste kleine cellen bijenkast en in een Dadantkast?

Lees verder »

Bij extreme hitte pakken de bijen ook een terrasje, het is wennen

Lees verder »

De opzet van nieuwe volken via een broedaflegger is tamelijk eenvoudig

Lees verder »

Mijtbesmetting vastgesteld in kleine cellen volkje als nulmeting

Lees verder »

Partieel albinisme komt ook bij bijen voor, een zeldzaam verschijnsel

Lees verder »

het hoe en waarom van kleine cellen?

Lees verder »

Moeren zoeken en belegde doppen breken

Lees verder »

De pintest

06-05-2017

Met de pintest krijg je een goed beeld van het hygiënische gedrag van je bijen

Lees verder »

kleine cellen

03-05-2017

Het experiment met kleine cellen is begonnen. Het hoe en waarom van dit project

Lees verder »

Een klein land met grote verschillen in bloeitijd?

Lees verder »

De spoelmethode

26-04-2017

Geïnteresseerd in je mijtbesmetting? Doe de spoelmethode!

Lees verder »

Met de kou wachten de bloemen gewoon langer op de bijen

Lees verder »

Sjoemelwas

21-04-2017

Heb je ook foute kunstraat? Haal het snel uit de kast!

Lees verder »

Verkleumende bijen

19-04-2017

De winterbijen lopen op hun laatste benen en sneuvelen voor de poort

Lees verder »

Koolzaad in bloei

17-04-2017

Vele imkers hebben afgelopen week de volken weer op het koolzaad geplaatst

Lees verder »

Met of zonder handschoenen imkeren? hoe dan?

Lees verder »

Voorspoedige groei in de volken, ruimte genoeg?

Lees verder »

Zijn wespen ook bestuivers?

Lees verder »

De volken groeien

10-04-2017

De volken groeien gestaag, geef de volken passende ruimte om zich te vernieuwen

Lees verder »

oud en nieuw in een TBH, raatbouw in optima forma

Lees verder »

De 2e voorjaarscontrole eind maart en een check op de kwaliteit van kunstraat

Lees verder »

Darrenbroedige moer

30-03-2017

Darrenbroedigheid tijdens de voorjaarscontrole en dan?

Lees verder »

De volken maken een turbulente groei door met dit mooie weer

Lees verder »

Hoe passen we in een TBH de voorjaarscontrole toe?

Lees verder »

Het werken met het sluitbord in een Dadant kast begint in het voorjaar

Lees verder »

6-raams volken overwinteren goed, nu nog overzetten

Lees verder »

Voorjaar! Een korte voorjaarsinspectie en het vervangen van de onderbak

Lees verder »

De Boswilg gonst

11-03-2017

De boswilg zoemt van de bijen, de sleedoorn staat ook op springen.

Lees verder »

Hoe sterk winteren de volken uit?

Lees verder »

Bloeiende elzen

04-03-2017

Vandaag werd de els goed bevlogen, net als heel veel andere voorjaarsbloeiers

Lees verder »

Stormschade?

24-02-2017

Stormschade? Goede banden om de kast voorkomen veel schade

Lees verder »

Verdwijnziekte

17-02-2017

Een lege kast of slechts een handvol dode bijen? Verdwijnziekte noemen we het verschijnsel

Lees verder »

De hazelaar

16-02-2017

De hazelaar werd gisteren massaal bevlogen door de bijen, genieten!

Lees verder »

Het voorjaar en de winter ontmoeten elkaar, de bijen halen hun eerste stuifmeel en de sneeuw smelt weg

Lees verder »

In de laatste week van februari kan de onderste bak meestal weggenomen worden

Lees verder »

Reinigingsvlucht

02-02-2017

Pauze in de winter, bijen houden reinigingsvlucht op 2 februari 2017

Lees verder »

De winterbestendigheid van een volk is het verschil in straatjes tussen in- en uitwintering

Lees verder »

De spitsmuizen waren ook weer actief, de bijen ook!

Lees verder »

In de winter verlaten verzwakte bijen de kast

Lees verder »

Met de komende koude weken in het vooruitzicht kun je de bijenkasten in de achtertuin goed verplaatsen

Lees verder »

Twee volken zoeken in de winter elkaars warmte op in een Quatro

Lees verder »

De opname van het wintervoer zal weer toenemen door kou

Lees verder »

De stoomwassmelter

28-12-2016

Na de kerstdagen 2016: reinigingsvlucht

Lees verder »

De winterzonnewende

25-12-2016

De winterzonnewende ligt achter ons, het daglicht gaat weer lengen

Lees verder »

In de drie weken na de oxaalbehandeling zijn er 10.363 mijten gevallen.

Lees verder »

Tref je een dood of verdwenen volk aan, onderzoek het dan!

Lees verder »

Vanmiddag werd er weer een beetje gevlogen en geruimd

Lees verder »

De eerste 15 volken hebben de late herfst behandeling erop zitten

Lees verder »

Mijten en straatjes tellen? Leg een vel wit papier op de schuiflade...

Lees verder »

Na een koude periode houden de bijen schoonmaak!

Lees verder »

Verdwijnziekte

11-11-2016

De eerste verdwenen volken worden gemeld, hoe ziet dat er uit?

Lees verder »

De volken zitten na 2 dagen vorst goed op de wintertros

Lees verder »

Straatjes tellen

04-11-2016

De bijenvolken gaan over op de wintermodus, ze clusteren samen tussen de raten

Lees verder »

Een mooie najaarsmiddag en de bijen vliegen weer volop!

Lees verder »

De eerste vorstdag

23-10-2016

De eerste landelijke vorstdag is een feit, de wintertros wordt zichtbaar

Lees verder »

Een nazomerdag in oktober, een vluchtige blik in een spaarkast....

Lees verder »

Waren er nog darren in september?

Lees verder »

Houd muizen buiten

14-10-2016

De kasttoegang moet nu verkleind worden om muizen buiten te sluiten

Lees verder »

Winterse controles?

10-10-2016

Maandelijks een blik in de bijen werpen? Leuke ervaring en veelzeggend voor het komende voorjaar...

Lees verder »

De Winter APK check

08-10-2016

Oktober is de maand voor een Winter APK check, ook in onze bijenvolken

Lees verder »

Hoe snel neemt de omvang van het broednest af in september?

Lees verder »

Hoornaar....terrorwesp? Het valt wel mee!

Lees verder »

De kwetsbaarheid van TBH-raten in beeld gebracht

Lees verder »

Controle wintervoorraad in een TBH-kast

Lees verder »

2e controle van de voervoorraad in een spaarkast

Lees verder »

het DWV-virus

20-09-2016

Let bij een laatste inspectie vooral op DWV-bijen in en voor de kast!

Lees verder »

Goede bevruchting eind augustus/begin september?

Lees verder »

check na het inwinteren de opgeslagen wintervoorraad

Lees verder »

een foto verslag van van het persen van heidehoning

Lees verder »

Heidehoning is super lekker, maar zeer arbeidsintensief

Lees verder »

De heidedracht loopt af, het actieve bijenseizoen dus ook

Lees verder »

Door de kast te kiepen..........

Lees verder »

Art Apis Gaudi

31-08-2016

Bijen creëren vergankelijke Gaudi kunstwerken

Lees verder »

Verlaten nest

30-08-2016

Het silhouet van een verlaten nest, net een stilleven

Lees verder »

Door de warmte is er nu volop heidedracht, meekijken?

Lees verder »

Moeren omruilen

21-08-2016

De komende weken kunnen moeren eenvoudig gewisseld worden

Lees verder »

De mijtenval

17-08-2016

De mijtenval lijkt onvoorspelbaar, meestal speelt de grootte van het broednest een rol

Lees verder »

De darrenslacht

14-08-2016

De darren worden weer buiten de deur gezet, een jaarlijkse traditie

Lees verder »

Raatvernieuwing tijdens het inwinteren kan eenvoudig door een raam midden in het broednest te plaatsen

Lees verder »

Heide- of vossenbeshoning? Wat wordt het dit jaar?

Lees verder »

BeeVital is het meest bekend van het product Hive Clean, hoe pas je dit toe?

Lees verder »

Bijvoeren

03-08-2016

Gezien het slechte weer en de afname van de zomeroogst moeten we het voer in de gaten houden

Lees verder »

Overvolle kasten

01-08-2016

Buiten zittende bijen na afname van de honingkamers? Lekker laten zitten....

Lees verder »

Ook zin om het bijenseizoen te verlengen?

Lees verder »

Al begonnen met de varroabestrijding? Hoe werkt de Liebig Dispenser?

Lees verder »

De Dadantkast maakt controles minder belastend voor imker en bijenvolk...

Lees verder »

Het uitlaatbord

28-07-2016

Honing oogsten in de nazomer, zonder roverij?

Lees verder »

Bloeiende insectenplanten zijn onmisbaar voor de opbouw van komende generaties bijen

Lees verder »

Rijpe honing?

17-07-2016

Wanneer kan de honing geoogst worden, wanneer is de honing rijp?

Lees verder »

De lakmoesproef

14-07-2016

Twijfels over wel of geen aanwezige moer? Voer de 'lakmoesproef' uit

Lees verder »

Bouwdrift

08-07-2016

Bijen bouwen overal, ook waar we het niet verwachten

Lees verder »

Een paar moerdoppen in deze tijd? Gewoon laten staan

Lees verder »

Het imkeren met zachtaardige rasbijen blijft een geweldige belevenis, beleef het mee!

Lees verder »

Heb je ooit ervaren wat er gebeurt in de kern van een zwerm? Bekijk deze nieuwe video

Lees verder »

Omgekeerde raatbouw

28-06-2016

Bijen bouwen raat net zo makkelijk omhoog als omlaag

Lees verder »

De zomerzonnewende

26-06-2016

De zomerzonnewende ligt weer achter ons, het zwermen zal nu ook afnemen

Lees verder »

Bij de koninginnenteelt lezen de bijen je vaak de les

Lees verder »

De eerste raathoning kan geoogst worden, puur natuur, een ware delicatesse

Lees verder »

Eileggende werksters kunnen ook redcellen maken, trap er niet in!

Lees verder »

De lindebloesem

12-06-2016

De zomerdracht is dichtbij, de linde begint te bloeien

Lees verder »

Ken je het Scalvini kluisje? Handig en voor meerdere doeleinden geschikt

Lees verder »

Zwermcellen lijken soms wel gecamoufleerd te zijn, opgepast!

Lees verder »

Voorzwerm met geknipte moer slaat terug op de kast

Lees verder »

Het Apidea kastje

02-06-2016

Zaterdag zullen 500 jonge moeren voor 2 weken vakantie verhuizen naar Ameland

Lees verder »

Hygienisch sensitieve bijen ruimen beschadigd broed zelf op, een weg naar beheersing van de varroamijt?

Lees verder »

Op 25 mei schreef de 1000e volger van het BijenBlog zich in.

Lees verder »

Dansende bijen op een zwerm kondigen hun vertrek aan....

Lees verder »

Pseudoacacia begint te bloeien en Sporkehout bloeit nu volop, de drachtdip is weer over

Lees verder »

Soms is de appelboom te dik om een zwerm uit te schudden....

Lees verder »

De voorjaarshoning al geoogst? Het uitlaatbord helpt je om bijvriendelijk de honing af te nemen

Lees verder »

Stille moerwissel

24-05-2016

Stille moerwisseling blijft zich herhalen, oude moer blijft leven

Lees verder »

De eerste serie koninginnen zijn geboren en zijn ingevoerd in broedafleggers

Lees verder »

Voor het invoeren van jonge moeren kun je kluisjes gebruiken, zelf wasdoppen maken, is leuker

Lees verder »

Het opkooien van gesloten doppen is een must bij de koninginnenteelt

Lees verder »

De bijen shuffle?

16-05-2016

Bijen shuffle? Wat en waarom?

Lees verder »

Zo lang er gebouwd wordt, wordt er niet gezwermd!

Lees verder »

Boven of onder? Het antwoord op deze veel gestelde vraag....

Lees verder »

Geel gestreepte bijen? Welke plant veroorzaakt dit?

Lees verder »

De extraflorale nectarien van de kers waren vanavond blijkbaar aantrekkelijk voor de bijen

Lees verder »

In mei beginnen vele imkers met de koninginnenteelt, hoe begin je?

Lees verder »

Blijf de zwermdrift voor, geef de bijen ruimte

Lees verder »

Controle op doppen

03-05-2016

Controle op zwermdrift, kiepcontrole of raampjes lichten? Meerdere wegen leiden naar Rome

Lees verder »

Zwermdrift?

30-04-2016

Hoe staat het met de zwermdrift na deze koude week?

Lees verder »

De Eik

29-04-2016

Groen stuifmeel? Het zou maar zo van de Eik afkomstig kunnen zijn

Lees verder »

De eerste klap is een daalder waard, goede ervaringen met het bouwraam!

Lees verder »

Europees Vuilbroed

23-04-2016

Europees Vuilbroed oftewel goedaardig vuilbroed, hoe merk je dat op?

Lees verder »

De eerste bouwramen zijn gesloten en kunnen uitgesneden worden

Lees verder »

De Beuk

22-04-2016

De beuk bloeit en geeft stuifmeel, de eik volgt binnenkort

Lees verder »

Het bouwraam

20-04-2016

De eerste bouwramen zijn al weer belegd, de speeldopjes zijn er ook al weer volop.

Lees verder »

Zelfbouwkasten maken? Let op de bijenruimte

Lees verder »

Fruitbloesem

13-04-2016

Met de bloei van pruim, kers en peer gaat de voorjaarsdracht echt los!

Lees verder »

Zwartzucht

11-04-2016

Zwartzucht, een CPV-virusinfectie

Lees verder »

Controle TBH-volk

11-04-2016

De 2e controle dit jaar van een TBH-volk

Lees verder »

Controle Dadantkast

11-04-2016

De flexibele broedruimte in een Dadant kast, het kleiner zetten in het voorjaar.

Lees verder »

Binnen een week bloeit de pruim en mogelijk ook de kers, tijd voor de honingbakken, mits......

Lees verder »

Kalkbroed

07-04-2016

Heb je wel eens witte of grijze propjes (mummies) op de vliegplank gezien?

Lees verder »

Koolzaad

05-04-2016

Veel imkers maken een koolzaadreis, het duurt niet lang meer en de velden worden geel

Lees verder »

Het overkomt velen in het voorjaar, een darrenbroedige moer, hoe los je dit op?

Lees verder »

Bloeiende sleedoorn

31-03-2016

De voorjaarsdracht komt op gang!

Lees verder »

Heb jij de verleiding van een voorjaarscontrole op stille zaterdag kunnen weerstaan?

Lees verder »

Bij haalt koffie. Larven met cafeïne groot gebracht, zorgen voor nog betere prestaties?

Lees verder »

Meegenieten met de bijen? Volop stuifmeel van wilg en sleedoorn.

Lees verder »

Verkleumde bijen voor en naast de kast?

Lees verder »

De Wilg

11-03-2016

De wilg begint te bloeien, het is voorjaar voor de bijen!

Lees verder »

Muizennest?

09-03-2016

Huisvredebreuk of gezellig samenwonen?

Lees verder »

Voldoende voer en schone bodems?

Lees verder »

Het voorjaar nadert

05-03-2016

Het voorjaar hangt in de lucht, zorg tijdig voor nieuwe ramen!

Lees verder »

De schoonmaak

26-02-2016

Begin maart is bij uitstek het moment om bodems schoon te maken.

Lees verder »

Het bijenseizoen in Californië is aangebroken, 1,8 mio volken worden gemobiliseerd naar de amandelbloesem.

Lees verder »

Bijen op de Krokus

16-02-2016

In de schaduw is het 5 graden, toch wordt er op de krokus gevlogen!

Lees verder »

schuiflade 'lezen'

16-02-2016

De gevolgen van een ernstige mijtbesmetting laat zichtbare sporen achter.

Lees verder »

Voergebruik in de winter varieert sterk, blijf alert de komende weken.

Lees verder »

Wintercheck medio februari: het ziet er goed uit. Laat het voorjaar maar komen.

Lees verder »

Condensvorming aan dekplanken? Nergens voor nodig!

Lees verder »

Het natuurontwikkeling is 3 weken vervroegd ten opzichte van vorig jaar.

Lees verder »

Stuifmeelkleuren

27-01-2016

Er komt al stuifmeel binnen. Welke planten bezoeken de bijen?

Lees verder »

De eerste reinigingsvlucht van 2016 is een feit. Wolken met bijen?

Lees verder »

Van wintertros naar reinigingsvlucht, de komende dagen is het schoonmaak!

Lees verder »

Strenge vorst? De bijen zitten er net bij als anders!

Lees verder »

Eindelijk winter

18-01-2016

Truitjes breien? Nergens voor nodig, de bijen zijn het al duizenden jaren gewend.

Lees verder »

Broed in de volken is vrij snel waar te nemen op de schuiflade. Maar ook aan vlieggedrag. Hoe?

Lees verder »

Heb je twijfels over de voervoorraad?

Lees verder »

Vielen er veel mijten in de week na de winterbehandeling?

Lees verder »

Vind je dode bijen na de oxaalzuur winterbehandeling voor de kast?

Lees verder »

Hoeveel mijten kunnen er vallen in 48 uur tijd?

Lees verder »

Hoogste tijd voor de winterbehandeling. Ook al gedaan?

Lees verder »

De Hazelaar

26-12-2015

2e kerstdag 2015 en vrijwel alle volken komen met stuifmeel thuis

Lees verder »

Al broed?

21-12-2015

Zit er al broed in de volken?

Lees verder »

Reinigingsvlucht

17-12-2015

Reinigingsvlucht op 17 december: de bijen vliegen massaal naar buiten en houden schoonmaak

Lees verder »

Vorming wintertros

12-12-2015

Hoe verloopt de trosvorming bij 6 graden Celsius?

Lees verder »

Wanneer oxalen?

11-12-2015

Wanneer moeten we en kunnen we oxalen? Het antwoord is niet moeilijk....

Lees verder »

De Viburnum heester

04-12-2015

Vreemd om begin december over drachtplanten te beginnen, het is toch de (nieuwe?) werkelijkheid, er komt grijs en geel stuifmeel binnen.

Lees verder »

Honing voeren

29-11-2015

Nemen bijen bij lage temperaturen nog steeds gemakkelijk aangeboden voer op?

Lees verder »

de wintertros

25-11-2015

Hoe ziet zo'n wintertros er uit? Waar zitten de bijen nu?

Lees verder »

Zondag 22 november: de temperatuur is aanzienlijk gedaald, de moeren gaan over 3 weken hoogstwaarschijnlijk uit het broed.

Lees verder »

De Gaspeldoorn

18-11-2015

De gaspeldoorn staat op springen, maar voorlopig zullen er geen bijen op vliegen. Dalende temperaturen in het vooruitzicht.

Lees verder »

TBH inkijkje

12-11-2015

12 november en er komt nog steeds stuifmeel binnen.

Lees verder »

In de winter moeten we het doen met de schuiflade en het doorzicht op de bijen via de folie dekplaat.

Lees verder »

Wat zijn de kleine korreltjes toch op de schuiflade of bodem?

Lees verder »

Dagelijks worden er warmterecords bijgeschreven. De bijen worden er niet warm of koud van.

Lees verder »

Eindelijk weer eens vorst op klomphoogte, tijd om de grootte van de wintervolken te observeren.

Lees verder »

Wormkruidbij

01-11-2015

De laatste bloeiers op 1 november. Langzaam treedt de winterrust in...

Lees verder »

3 x scheepsrecht

30-10-2015

Na drie maanden zou de troonswisseling toch wel voltooid moeten zijn......de moeren denken er anders over.

Lees verder »

Eind oktober en er komt nog steeds stuifmeel binnen. Voor de winter APK is kouder weer nodig.

Lees verder »

De zesramer

22-10-2015

6-ramers komen meestal verrassend goed de winter door. Is dit wel zo verrassend?

Lees verder »

Muizen hindernissen

19-10-2015

Bescherm je volken tegen muizen, anders loopt het vaak fataal af.

Lees verder »

Wintertros in TBH

16-10-2015

Wel eens in de winter in een TBH gekeken? Een wonderlijk schouwspel....

Lees verder »

Twee dagen 5 tot 7 graden en de bijen zitten op de wintertros. Echter niet in de polystyreenkasten.....

Lees verder »

Mooie meevaller. Nu weet ik waar al dat gele stuifmeel vandaan komt....

Lees verder »

Meekijken?

06-10-2015

Een laatste blik in de bijen? Doe over 4 weken mee met de Winter APK check....

Lees verder »

Hoe lang duurt een stille moerswisseling? In dit geval al 2 maanden.....

Lees verder »

De herfstaster

28-09-2015

Tijdens het mooie weer van de afgelopen dagen wordt er nog volop stuifmeel verzameld.

Lees verder »

A(pis)quarium

24-09-2015

In de winter ook meekijken in de volken? Dat is leuk en leerzaam.

Lees verder »

De laatste honing is geslingerd, het inwinteren is nagenoeg klaar. Wat nu nog?

Lees verder »

Moeder en dochter zijn al 7 weken samen, Wanneer is de troonsopvolging?

Lees verder »

Sneeuwbes

17-09-2015

Sommige drachtplanten mogen wat meer in het zonnetje gezet worden. Neem deze twee.....

Lees verder »

Het invoeren van een nieuwe moer kan via een kooitje, maar ook via verenigen.

Lees verder »

Recycling van propolis? Ja, onze honingbijen recyclen ook.

Lees verder »

Honing afschuimen

10-09-2015

Kaasfolie werkt het beste om honing af te schuimen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Lees verder »

September is de voermaand voor imkers. Nemen de bijen het voer goed op?

Lees verder »

Invasieve bloemen

04-09-2015

De plantenwereld is in beweging. De bijen profiteren er van.

Lees verder »

Controle mijtenval

03-09-2015

Het is nu tijd om een telling uit te voeren op de natuurlijke mijtenval. Was de zomerbehandeling effectief?

Lees verder »

De vorige week maandag ingevoerde F1 moeren heb ik gisteren gecontroleerd.

Lees verder »

Blauw is volgens onderzoekers de meest aantrekkelijke kastkleur voor bijen. Blauwe en paarse bloemen blijken ook zeer aantrekkelijk te zijn.

Lees verder »

Witte bijen?

26-08-2015

Binnenkomende bijen met witte strepen op de rug van het borststuk? Of volledig wit bepoederd?

Lees verder »

Met moeren op stap

23-08-2015

De komende weken is bij uitstek het moment om minder presterende of oude moeren te vervangen. Hoe? Lees deze BLOG.

Lees verder »

Een greep uit de vele gele nectar- en stuifmeelleveranciers in onze tuin. Juist nu kunnen onze bijen de dracht goed gebruiken.

Lees verder »

Raat- of pershoning

21-08-2015

Raat-, lek- of pershoning is een alternatief, indien je niet over een honingslinger beschikt.

Lees verder »

TBH toplatten

18-08-2015

De toplatten in een TBH gaan soms wijken, maak de randen zeker 1x per jaar schoon.

Lees verder »

Het inwinteren van de volken kan ook met bescheiden middelen. Hoe voer je een TBH-volk?

Lees verder »

Twee moeren samen in één kast? Een uitzonderlijke ervaring, hoe kan dit?

Lees verder »

Sommige bijenkasten hebben lattenbodems, het wordt tijd deze nu te verwijderen. Geef bijen de ruimte om lekker door te hangen.

Lees verder »

De witte vlekkenbij

04-08-2015

Plotseling liep er een wit gevlekte werkbij op een bevruchtingskastje. Waar komen die witte vlekken vandaan?

Lees verder »

Struikheide

03-08-2015

Vele imkers zullen komende week hun volken verplaatsen naar de springbalsemien of de heidevelden. Wordt het een succes?

Lees verder »

Onverzegelde honing? Dat hoeft geen probleem te zijn.

Lees verder »

zomeroogst binnen?

27-07-2015

Is de zomerhoning al geslingerd? Hou de voedselvoorraad in de gaten, de broednesten vergen nog veel voer.

Lees verder »

Witte klaver

23-07-2015

Witte klaver op zandgronden heeft water nodig. Een goede drachtplant bij zomerse omstandigheden.

Lees verder »

De zwermperiode ligt achter ons. Toch kun je nog moerdoppen tegen komen.

Lees verder »

De ligusterstruik

16-07-2015

De liguster kom je in het buitenland vaker tegen als grote heester en niet als haag zoals toegepast in ons land.

Lees verder »

De grote lisdodde

13-07-2015

Ken je ze nog van de waterkant? Bloeiende lisdodde (rietsigaar), dit keer gezien met stuifmeel verzamelende hommels.

Lees verder »

De distel

10-07-2015

De Flevopolder stond er vol mee. De bijen vliegen er goed op.

Lees verder »

Koninginnenteelt

06-07-2015

Koninginnenteelt vormt de basis voor een plezierige omgang met bijen. Enige video impressies van enkele stappen in de teelt van moeren.

Lees verder »

P-moeren invoeren

02-07-2015

Veel imkers kopen of telen raszuivere Buckfast- of Carnica moeren. Hoe voer je ze in?

Lees verder »

Een bijenbaard

02-07-2015

Een bijenbaard is nu een normaal verschijnsel, bijzondere maatregelen zijn niet nodig.

Lees verder »

Baard maken

30-06-2015

Beginnende imkers kunnen de komende dagen kennis maken met "baard maken".

Lees verder »

De tamme kastanje

30-06-2015

Deze prachtige boom mag niet ontbreken in het rijtje drachtplanten.

Lees verder »

Een bijenuitlaat

28-06-2015

Uitlaatborden voorkomen veel stress, zowel bij de imker als bij zijn volken. Hoe werkt zoiets?

Lees verder »

De linde

23-06-2015

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de lindebomen komen in bloei. Zijn je volken er ook klaar voor?

Lees verder »

Het sluitraam

23-06-2015

In een ongedeelde broedruimte wordt gewerkt met een scheidingsbord. Vergeet niet.....

Lees verder »

Soms mislukt de paringsvlucht en komt de jonge niet terug in de kast. Wat zijn de gevolgen?

Lees verder »

De aardhommel

17-06-2015

Bestaat er concurrentie tussen verschillende soorten bijen? Deze hommels strijden onderling voor hun ontbijt.

Lees verder »

De braam

16-06-2015

De pseudoacacia is weer uitgebloeid. Witte klaver en braam bloeien nu volop. De tamme kastanje en lindebomen staan bijna in bloei.

Lees verder »

Moer of werkster?

15-06-2015

In deze tijd van het jaar beginnen veel jonge moeren met het leggen van eitjes. Al het begin is moeilijk. Soms vind je twee eitjes per werkstercel...

Lees verder »

Polystryreen kasten isoleren goed tegen de warmte, maar opgepast, er kleven ook nadelen aan dit materiaal. Reizen en spechten vormen een gevaar.....

Lees verder »

Het bouwraam

10-06-2015

Het bouwraam biedt meer mogelijkheden dan alleen mijten vangen. De Zwitserse imkers wisten dit al lang.

Lees verder »

Lang verwacht, toch gekomen. De pseudoacacia komt overal in bloei. Gisteren en vandaag geurden de bomen heerlijk en worden soms goed bevlogen.

Lees verder »

Soms zie je meer dan de werkelijkheid verhult. In dit geval blijkt een voorzwerm toch een nazwerm te zijn.

Lees verder »

In de eerste helft van juni kan de zwermdrift nog steeds de kop opsteken. Vanmiddag was er een voorzwerm uit een TBH afgekomen.

Lees verder »

Darren clusteren samen op de kantramen. De vraag is waarom?

Lees verder »

Een blauwtje lopen?

31-05-2015

Op Landgoed Hagenbeek liepen we zo maar tegen een blauwtje aan.

Lees verder »

Boeiende hobby

31-05-2015

Vreemde toeschouwers....

Lees verder »

Redcellen

30-05-2015

Soms is de moer plotseling overleden, hoe zie je dat? Wat kun je dan doen?

Lees verder »

Kooien en uitlopen

28-05-2015

De koninginnenteelt vordert gestaag. Zaterdag reizen 500 koninginnen per boot.

Lees verder »

Een geboorte van een moer is altijd weer spannend, zeker voor basiscursisten, die dit voor het eerst meemaken! We noemen haar "kwaker".

Lees verder »

Tijmhoning?

25-05-2015

Kruiden bloeien mooi, kleuren de tuin prachtig lilapaars en zijn aantrekkelijk voor insecten.

Lees verder »

Het eerste goud

21-05-2015

De eerste voorjaarshoning lijkt wel goud. Prachtige "droge" honing.

Lees verder »

De waterdrinkers

19-05-2015

De voorjaarsdracht is mede door de kou ten einde. De bijen hebben plotseling weer belangstelling voor water.

Lees verder »

Einde voorjaar?

16-05-2015

De meidoorn bloeit, de voorjaarsdracht loopt op zijn eind. Het koude weer brengt mogelijk schaarste aan voedsel voor de bijen.

Lees verder »

Koninginnenteelt

14-05-2015

Het is mei en dan leggen alle vogels een ei. Ook imkers denken aan het vermeerderen van koninginnen. De darren vliegen weer, de koninginnenteelt kan beginnen.

Lees verder »

Moerdoppen?

11-05-2015

Overal steekt de zwermdrift zijn kop op. Wat kun je doen om het zwermen te voorkomen?

Lees verder »

Brem

09-05-2015

De voorjaarsdracht loopt nog steeds door. De brem staat prachtig te bloeien, wat bloeit er nog meer?

Lees verder »

Broed boven het moerrooster? Hoe komt dat daar?

Lees verder »

Een HK kan uitstekend dienst doen als bouwraam in een Dadantkast.

Lees verder »

De appelboom

03-05-2015

De appels staan inmiddels ook volop te bloeien. Ze vormen het sluitstuk voor het winnen van fruithoning.

Lees verder »

Overal duikt de zwermdrift op. Ook in deze Top Bar Hive?

Lees verder »

De Kiepmethode

30-04-2015

Snelle inspecties tijdens koude dagen geven zicht op mogelijk belegde zwermcellen. Hoe doe je dat?

Lees verder »

Bloeit er tegenwoordig koolzaad langs de snelwegen? Nee, dit is de Sinapis arvensis.

Lees verder »

De paardenkastanje

28-04-2015

De paardenkastanje komt in bloei. De wilgen sluiten af met de bloei van de knot- en treurwilg. De voorjaarsdracht is uitbundig. Nu het weer nog...

Lees verder »

Doppen breken

25-04-2015

Door al het uitlopende broed en de slechte weersvooruitzichten kan de zwermdrift snel ontvlammen.

Lees verder »

De perenboom

25-04-2015

Alle fruitbomen staan bijna in bloei, de perenboom staat nu ook volop in bloei. Deze week begint de appelbloesem te ontluiken.

Lees verder »

VSH-eigenschappen?

23-04-2015

Hygiënisch gedrag van bijen kan getest worden. Hoe doe je dat?

Lees verder »

De pruimenboom

22-04-2015

Pruimen zijn minder gewild bij de bijen. Er is keuze genoeg op dit moment.

Lees verder »

Speeldoppen?

20-04-2015

Gisteren de thuisstand gecontroleerd. De eerste speeldoppen zijn een feit.

Lees verder »

De eik (Quercus)

20-04-2015

Stuifmeel uit onverwachtse hoek? De eik is een goede leverancier van pollen en later van honingdauw.

Lees verder »

Groeikracht

18-04-2015

De explosieve groei in de volken is duidelijk zichtbaar.

Lees verder »

De Esdoorn

17-04-2015

Veel bloemknoppen staan op springen. De natuur schittert in al zijn prachten.

Lees verder »

Is het eerste bouwraam al geplaatst? 40 tot 50% van de mijten is de klos.

Lees verder »

De paardenbloem

16-04-2015

De paardenbloem heeft dit jaar lang op zich laten wachten. Dit eetbare plantje is een geweldige goede drachtplant.

Lees verder »

De skimmia

12-04-2015

De Skimmia japonica mag niet ontbreken in de tuin. Een plant, die tevens een heerlijke geur verspreid.

Lees verder »

De kers begint nu echt te bloeien. De honingbakken kunnen geplaatst worden.

Lees verder »

Controle Dadant US

08-04-2015

De volken in de Dadantkasten zijn snel gecontroleerd. Hoe doe je zoiets?

Lees verder »

TBH inspectie

06-04-2015

Hoe ziet de voorjaarsinspectie eruit in een Top Bar Hive?

Lees verder »

Sleedoornbloesem

05-04-2015

De sleedoorn en Mirabel (kerspruim) bloeit inmiddels ook! De voorjaarsdracht staat voor de deur! Opgelet!

Lees verder »

De voorjaarsontwikkeling gaat niet overal even snel. Hoe ontwikkelt de natuur zich in het noorden?

Lees verder »

Voldoende voer?

30-03-2015

De groei van het broednest gaat door en de lage temperaturen houden aan. Controleer het gewicht van je kasten!

Lees verder »

Het blauwe druifje

25-03-2015

Het blauwe druifje speelt ook zijn rol in de voorjaarsdracht. Het stokje wordt overgenomen van de krokus.

Lees verder »

De dotterbloem

20-03-2015

Een vrolijke verschijning langs oevers en sloten, de zaden worden al drijvend verplaatst.

Lees verder »

Ruimte geven?

19-03-2015

Met de bloei van de wilg zet de groei van het broednest ook door. Zorg dat je de bijen een stap voor blijft en geef ze ruimte.

Lees verder »

Winterheide

17-03-2015

De winterheide staat al heel lang in bloei. De bijen bevliegen haar nu nog volop.

Lees verder »

De wilg in bloei!

13-03-2015

De eerste wilgen komen in bloei. Kan er eindelijk weer veel nectar binnen gehaald worden?

Lees verder »

Wintersterfte?

12-03-2015

Mocht u een dood volk aantreffen op de bodem, onderzoek dan de oorzaak!

Lees verder »

Hommels ontwaken

09-03-2015

De hoge temperatuur wekt de hommelkoninginnen uit hun winterslaap.

Lees verder »

Zondag 8 maart de elzenkatjes en de hazelaars worden druk bevlogen. Het voorjaar is los!

Lees verder »

De natuur loopt 2 weken achter op vorig jaar en 2 weken voor op het langjarig gemiddelde. Wat bloeide er vorig jaar al?

Lees verder »

Laat ze met rust!

06-03-2015

Weersta de verleiding en laat de bijen zonder verstoring genieten van het mooie weer!

Lees verder »

Selectie op sterkte

03-03-2015

De selectie op vitaliteit in onze bijenvolken mag soms best een handje geholpen worden.

Lees verder »

Zo maar genieten van het voorjaarswerk van onze bijen. Na 5 maanden overleven in kou en duisternis, was het dan gisteren 12 graden. Een feestje.....

Lees verder »

De boswilg staat op springen aan het begin van de meteorologische lente, die begonnen is op 1 maart.

Lees verder »

Raatvernieuwing?!

01-03-2015

De vitaliteit van bijenvolken wordt geholpen met hygiënische maatregelen...

Lees verder »

Beschikken honingbijen over aangeboren efficiëntie?

Lees verder »

De amandelboom

26-02-2015

De grootste verhuizing van bijenvolken is weer begonnen. De amandelbloesem in Californië vergt de inzet van meer dan 1 miljoen volken.

Lees verder »

Eind februari/begin maart wordt het tijd voor de grote schoonmaak. Koud of lenteachtig weer zijn allebei goed voor dit soms zeer noodzakelijke klusje.

Lees verder »

Toverhazelaar

24-02-2015

De toverhazelaar (Hamamelis) staat al enige weken in bloei, daarom mag hij op deze blog niet ontbreken. Beter te laat dan nooit...

Lees verder »

De gecultiveerde krokus begint zijn kopje ook boven het maaiveld uit te steken. De bloemkleur wordt al snel zichtbaar.

Lees verder »

Een gele voorjaarsbode in struik- of boomvorm, die rijkelijk nectar voortbrengt voor onze bijen.

Lees verder »

Met een beetje zon toont ze haar mooie groene honingmerken.

Lees verder »

Viburnum Tinus

20-02-2015

De kampioen vroegbloeier onder de heesters is al weken zichtbaar in tuinen en plantsoenen. Wie kent hem niet?

Lees verder »

Is er, zonder een bijenkast te openen, al veel te zeggen over wat er zich afspeelt in de kast?

Lees verder »

Boerenkrokus

18-02-2015

De boerenkrokus is er als de kippen bij, een prachtig bolgewasje om te verwilderen.

Lees verder »

Bloei hazelaar

17-02-2015

De hazelaar bloeit al enige weken. Boven de 10 graden vliegen de bijen op de lange katjes en verzamelen er stuifmeel.

Lees verder »

Wat moet je doen, als je de winter uit komt met een volle 6-ramer?

Lees verder »

Wie is de vroegste bloeier onder de bollen?

Lees verder »

Bijenblog van start

16-02-2015

Het eerste bericht is geplaatst op 16 februari 2015

Lees verder »